Självskattning av it-kunnigheten i skolan– en del i it-strategi för ett bättre lärande

Självskattning Östra Real webb2Skolledningen på Östra Real genomför självskattning av skolans it-mognad.

Hur kan ett digitalt lyft i skolan bidra till utveckla pedagogiken i undervisningen?

I Stockholms stads it-strategi för bättre lärande är målsättningen att utveckla infrastrukturen, ge hög tillgänglighet till digitala verktyg och samt att öka den digitala kompetensen i alla Stockholms kommunala skolor. It-strategi som antogs för tre år sedan ligger nu till grund för mycket av det IKT-arbete som pågår inom Stockholms utbildningsförvaltning.

En av åtgärderna med tydlig koppling till arbetet med att förankra it-strategin är det självskattningsverktyg som tagits fram för att utifrån en skanning genomföra insatser för att öka it-mognaden i skolorna. Till grund för verktyget ligger ett stort antal intervjuer med nationella och internationella experter och studiebesök i veksmaheten i syfte att fånga upp erfarenheter och forskning inom området.

Självskattningen ger skolorna förslag på åtgärder de bör genomföra för att öka sin it-mognad.  Det kan till exempel handla om att ta fram en organisation där kollegor regelbundet delar med sig av sin kompetens och sina erfarenheter till andra kollegor. Men även att öka andelen digitala enheter för att svara upp mot verksamhetens behov för att arbeta med tidsenliga verktyg.

– Det finns mycket att göra. Vi har inte råd att var och en arbetar i stuprör. En stad som Stockholm måste samverka och gemensamt visa en tydlig riktning, säger Ann Hellenius, avdelningschef på Stockholms stads utbildningsförvaltning.

I tidskriften Datorn i Utbildningen skriver Mats Östling om Stockholm stads verktyg för självskattning i nr 4-2014. Läs hela artikeln här.

 

 

5 kommentarer

 1. Pingback Förbättrad it-miljö bidrar till bättre lärande | #sthlmisit

 2. Pingback Verktyg för självskattning: ”En bra mätsticka på vår it-utveckling!” | #sthlmisit

 3. Kristina Gottberg, 3 oktober 2018

  Hur kan man ta del av själva självskattningsverktyget? /Intresserad

  • Claes Johannesson, 3 oktober 2018

   Hej Kristina!
   Tyvärr så har Utbildningsförvaltningen beslutat att inte längre arbete med det självskattningsverktyg som de själva utvecklat. De hänvisar istället till SKLs verktyg LIKA.

   • Kristina, 3 oktober 2018

    Tack för detta tips! Jag inventerar befintliga självskattningsverktyg för skola/högskola som är förankrade i tex. EU modell för digitala komptetenser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.