Bibliotekarierna viktiga för skolornas it-utveckling

Bib1

Bibliotekarierna har en viktig roll i skolornas digitala utveckling.

Projekten 1:1 2016 och Verktyg och självskattning besökte nyligen Mediotekets nätverk för gymnasieskolornas bibliotekspersonal. Där informerade projekten om sina aktiviteter på skolorna. De visade aktiviteter och resurser som bibliotekarier kan använda. Det blev också diskussion om hur 1:1, 2016-projektet kan stödja bibliotekarier i sin roll att digitalisera lärandet.

1:1, 2016 är en del av Stockholm stads arbete för att utveckla och förbättra det digitala lärandet i stadens gymnasieskolor. Arbetet har sina utgångspunkter i stadens vision och it-strategi för ett bättre lärande. Genom att it-verktygen används för lärande, samarbete, kommunikation och administration förbättras och utvecklas verksamheten mot en högre måluppfyllelse. Projektet stödjer gymnasieskolorna i att genomföra de handlingsplaner som de tog fram under hösten 2014 efter sin självskattning av digital mognad.

För att stadens alla skolor ska nå en högre it-mognad krävs samverkan mellan personalen på skolorna. 1:1, 2016 ser bibliotekarierna som inspiratörer på skolorna. För att stödja dem i sin roll i digitaliseringen av lärandet behöver projektet förstå hur deras roll ser ut idag och vilken roll de vill ha. Av denna anledning besökte 1:1, 2016 och Verktyg för självskattning bibliotekarierna under sin nätverksträff som Medioteket anordnat.

Det finns en stark vilja att verka för digitaliseringen av lärandet bland bibliotekarierna, med många olika individer och kompetensprofiler. Idéer som lyftes fram var hur bibliotekarien kan samverka med lärare och specialpedagoger i olika arbetsgrupper kring digitaliseringen i lärandet. Diskussionen lyfte vikten av samarbeten mellan grupper på skolorna och den kompetens och resurs bibliotekarierna är.

Projektet 1:1, 2016 återkommer till bibliotekarierna med en kompetensutvecklingsaktivitet fokuserad på resurser och kunskapsdelning som de kan ta med sig tillbaka till respektive skolor.

Johanna Juhl
Projektet: 1:1, 2016

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.