Visar alla blogginlägg från: juni 2015

Hundra självskattningar är genomförda

Akalla_gr2Skolledarna Ulf Berg, Ingela Molin och Johan Michaelsson  arbetar med att ta fram en handlingsplan för ökad digital mognad på Akalla grundskola.

När eleverna nu gått på sommarlov återstår några intensiva dagar för lärarna. Några städar ur klassrummen, andra förbereder flytt medan andra ägnar dagar åt kompetensutveckling. Ett 20-tal skolor har valt att arbeta med Verktyg för självskattning under en halv dag för att öka den digitala mognaden och den digitala användningen på skolan. Självskattningen ligger till grund för de diskussioner som mynnar ut i handlingsplaner – både för arbetslagen och för en övergripande plan för skolan.

Arbetet med Verktyg för självskattning når en milstolpe och har faktisk anledning att fira under fredagen den 12 juni då den hundrade skolan genomför självskattningen. Exakt vilken skola det blir är svårt att veta eftersom fem olika skolor genomför skattningen under den dagen.

Under året har projektet som driver arbetet mött många engagerade skolledare och lärare. Allt fler lärare konstaterar att de måste öka den egna digitala kompetens, framför allt när det gäller att använda den tekniken i undervisningen. Flera skolor har startat aktiviteter utifrån skolans förutsättningar och uppmuntrar det kollegiala lärandet. För många rektorer har skattningen blivit ett stöd i att leda en skola där den digitala tekniken blir ett självklart verktyg i undervisningen.

Ulf Berg, rektor på Akalla grundskola, ser mycket positivt på skattningen:
– Arbetslagens handlingsplaner blir en bra start för oss. Redan nästa vecka tar skolledningen, skolans it-pedagog och förstelärare tag i detta. Då lägger vi tid på att skapa den övergripande handlingsplanen och samtidigt planerar vi hur vi ska skapa förutsättningar för ökad digital kompetens under hösten.

Under hösten kommer de cirka 60 skolor som ännu inte gjort självskattningen att genomföra den. Parallellt med dessa skolor kommer gymnasieskolorna och grundskolorna i område 4 att genomför skattning nummer 2. Då ska det bli spännande att se vilka skolor som har arbetat aktivt och utvecklat den digitala mognaden.

Claes Johannesson
Projektledare Verktyg för självskattning