Anna brinner för skolutveckling med digitala verktyg

13 stycken lärare från Stockholms stad är nominerade till Guldäpplet, däribland Anna Karlsson, Ma/No-lärare och speciallärare på RålambhovsskolanAnna Karlsson.

– Med digitala verktyg kan pedagogen effektivisera sitt arbete och lägga tid på det som är viktigt för att skapa en motiverande och inspirerande undervisning. Digitala resurser och tillgång till digitala verktyg skapar en bra kontaktyta mellan hemmet och skolan, och tillsammans leder detta till en högre måluppfyllelse för eleven, säger Anna Karlsson Ma/No-lärare och speciallärare på Rålambhovsskolan.

Anna som blivit nominerad till Guldäpplet brinner för skola och skolutveckling. Det innebär att hon hela tiden arbetar för att utveckla lärmiljön för eleverna så att den blir intressant och motiverande för eleverna. Hon möter helst eleverna på deras planhalva, där hon tar reda på vilka styrkor eller intressen de har?Det kan vara områden som konst, lego, djur och natur. Det gäller att få eleverna använda sig av sina styrkor i undervisningen och tro på sig själv.

Anna har också lyckas fånga elevernas intresseför programmering i matematik/teknik och när det gäller att träna engelska på No-lektioner. Förutom att engagera sig i elevernas utveckling ser Anna gärna till att skolans organisation ständigt utvecklas och att en kultur etableras där kunskap delas mellan pedagogerna.

Utöver sitt arbete på skolan är Anna engagerad i utvecklandet av appen ”Mattebageriet” . Det är en matematikapp för att automatisera matematikfärdigheter. En studie bland de elever som arbetar med det matematiska knådandet i mattebageriet visar att de har förbättrat sina resultat med upp till 50 procent – och detta genom att till stor del arbeta med digitala resurser. Som grund för utvecklingen har Anna varit med och genomfört ett utvärderande projekt för att få ”forskningsbaserat underlag”.

Anna har många strängar på sin lyra och förutom ”mattebageriet” så arbetar hon för att utveckla samarbetet på skolan både mellan lärare-lärare, lärare-elev och med elever och vårdnadshavare. De digitala plattformarna som skolan använder är Office 365, Skolwebben och interna arbetsytor. Dessa är bra och möjliggör samarbete i hög grad.

Genom självskattningsverktyget har Rålambhovsskolan fått en helhetsbild av skolans organisation och vilka utvecklingsområden skolan behöver fokusera på.

– Vi har idag relativt få digitala resurser på skolan, men vi gör det bästa av det vi har, och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla användandet av IKT i klassrumsmiljön. Ett utvecklingsarbete som utgår från den övergripande nivån men som sträcker sig ner till individnivå, avslutar Anna.

Claes Johannesson

Andra lärare från Stockholm stads kommunala skolor som också är nominerade till Guldäpplet är:

Grundskolor
Adam Jönsson, Sjöängsskolan
Camilla Askebäck Diaz
Micke Kring, Årstaskolan
Helena Dalivin, Mälarhöjdens skola
Jannike Kohinoor, Mälarhöjdens skola
Åsa Colliander Celik, Mälarhöjdens skola

Gymnasieskolor
Göran Dessen, Norra Real
Lars Björklund, Thorildsplans Gymnasium
Mårten Hultgren, Kungsholmens gymnasium
Pål Luthman, ESS-gymnasiet
Victoria Naverfeldt, ESS-gymnasiet
Rolf Klinth, Norra Real

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.