Intensiv höst för Skolplattform Stockholm

Fler och fler användare får nu möjlighet att testa delar av Skolplattformen, det it-baserade verksamhetsstöd som håller på att utvecklas för samtliga kommunala förskolor och skolor i Stockholm. Möt de fyra projektledarna som driver införandet i respektive skolform.

Piloter med införanden av verktyg för pedagogiskt arbete på Vällingbyskolan och Mariehällsskolan samt på förskolorna i Norrmalm och Skärholmen är igång. Utbildningar har startat och aktiviteter pågår kring Barn- och elevregistret som i höst ersätter Hanna för gymnasiet. Arbetet med övriga delar i Skolplattformen fortskrider och rullas ut successivt. Fyra projektledare driver införandet i de olika skolformerna:

Anita Männistö Näslund, projektledare för införandet i förskolan.Anita_männistö
Vad innebär Skolplattformen för förskolan?
– Det blir ett lyft för förskolans pedagogiska status. Vi kommer på ett enkelt sätt kunna kommunicera med vårdnadshavare och andra pedagoger om vad vi gör och varför. Och allt med fokus på barnets utveckling.

Lina Harrysson, projektledare för införandet i grundskolan.lina_harrysson
Vad hoppas du att Skolplattformen ska leda till för grundskolan?
– Jag vill att pedagogerna ska känna att det är en plattform som främjar likvärdigheten över hela staden och som på sikt kan frigöra tid som de kan lägga på eleverna. Jag hoppas också att den ökade inblicken för vårdnadshavare möjliggör större delaktighet och att elever som behöver mer stöd hemifrån får det.

darko_krsekDarko Krsek, projektledare för införandet i gymnasiet.
Vad händer just nu inom gymnasiet?
– Gymnasieskolorna går med stora steg in i första fasen av införandet av Skolplattformen genom migreringen från Hanna till det nya Barn- och elevregistret som enligt planen kommer att ske under v.44. Under samma vecka integreras betygsättning i Elevdokumentation. Vi utbildar också två superanvändare per gymnasieområde i dessa delar. De kommer i sin tur att utbilda användare på respektive gymnasieskola under september och oktober 2015.

Gitte Lilja, projektledare för införandet på Arbetsmarknadsförvaltningen.gitte_lilja
Vad sker i höst för Amf?
– Under hösten kommer SFI att ersätta Hanna med Barn- och elevregistret. Även betygsättning i Elevdokumentation kommer i höst. Walter, som används av det kommunala aktivitetsansvaret och gymnasieslussen, kommer också att ersättas av Barn- och elevregistret. Hösten kommer alltså innebära en intensiv period av tester och utbildningar.

Om Skolplattformen
Skolplattformen är ett digitalt verktyg som kommer att förena pedagoger, vårdnadshavare och över 130 000 barn och elever på 1 400 skolor och förskolor i Stockholm. När Skolplattformen är färdig kommer man att kunna följa sitt barn från förskolan till gymnasiet på ett och samma ställe, både plattforms- och tidsoboeroende. En stor del av plattformen kommer att finnas tillgänglig från och med läsåret 2016/2017. Ytterst handlar projektet om en sak – ökade möjligheter för barn och elever att lära, att utvecklas, att växa och att rustas inför framtiden. Med en plattform som möjliggör mobila arbetssätt och effektivare administration frigörs tid för lärande och förhoppningsvis kan engagemanget från både elever och vårdnadshavare öka genom mer insyn och delaktighet.

För att läsa mer om Skolplattform Stockholm, gå in på Stockholms Stad intranät genom att klicka här, eller den externa hemsidan här.

/Jacob Lindberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.