Skoldatateket erbjuder kompetensutveckling i användning av digitala verktyg för elever i behov av särskilt stöd

Karin_KSkoldatateket är en del av Skolstöd och har syftet att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla. För att kompetensutveckla pedagoger i användandet av digitala verktyg håller Skoldatateket workshops och föreläsningar på skolorna samt hjälper enskilda arbetslag i att lösa specifika problem som rör specialpedagogik och ikt. Skoldatateket bedriver även iPad-projekt och har en låneverksamhet där man som pedagog kan låna digitala verktyg och testa dem i sin undervisning.

Karin Källander har sedan 2008 arbetat som specialpedagog på Skoldatateket. Karin berättade att hon själv saknade utbildning i digitala verktyg i sitt arbete som lärare och under lärarutbildningen. ”Därför är det roligt att använda sitt intresse för digitalisering till att öka andras komptens.” När vi talar med Karin är hon tydlig med att digitala verktyg verkligen hjälper elever i behov av särskilt stöd och kan bidra till en högre kvalitet i undervisningen. Exempelvis kan digitala verktyg hjälpa elever att få struktur i vardagen genom påminnelser och hjälp med tidsuppfattningen vilket är viktig för att eleverna ska känna att de har kontroll och är delaktiga i ett sammanhang.

”Digitala verktyg ger eleverna möjlighet att äntligen få visa sin kunskap på rätt sätt genom att ta till sig och redovisa kunskap på andra sätt än skriftligt och muntligt. Det är många elever som kämpar med läsningen och därför inte kan ta till sig den kunskap som ges. Med hjälp av digitala verktyg kan man skilja på läsning och kunskapsinhämtning och på så sätt, sätta rätt förväntningar på elever trots att deras läsning är svag.”

Karin är positiv till Verktyg för självskattning och tror att det i förlängningen kan hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Hon menar på att det finns mycket kvar att göra i skolan när det kommer till digitalisering och att digitala verktyg ännu inte används i tillräckligt stor utsträckning:

”Elever i behov av särskilt stöd finns där och man måste planera i förväg för en undervisning som passar alla. Som pedagog glömmer man ibland att eleven ofta själv vet bäst vad han eller hon behöver. Man måste därför alltid fråga vad som fungerar för just den individen men också hålla sig uppdaterad om vilka möjligheter som finns inom skolan.”

På Skoldatatekets hemsida finns en sammanställning över appar (http://skolstod.stockholm.se/applistan) som kan användas i undervisningen. Karin vill särskilt tipsa om sex stycken appar som hon tycker fungerar väl i skolan:

IntoWords: En app som ger möjlighet att skriva och läsa med uppläsningsstöd. (Här kan elever fota av texter och få dem upplästa eller skriva med hjälp av ordprediktion vilket gör att elever ofta producerar längre texter och får ett utökat ordförråd).
Simple Mind: Elever som har svårt att strukturera sitt arbete har ofta också svårt att göra tankekartor. Med Simple Mind kan eleven enklare strukturera både sina tankar och sitt arbete
Skriv och Läs (WriteReader)/Skolstil: Bra appar för att skriva sig till läsning vilket kan hjälpa både små barn och elever med inlärningssvårigheter
Book Creator: Genom Book Creator kan elever och pedagoger göra egna böcker med filmer, text och inspelningar
Legimus: Talböcker som är särskilt lämpliga för elever med lässvårigheter
Explain Everything: En app som spelar in vad du gör på skärmen samtidigt som du förklarar vilket kan användas både av lärare till elev och elev till lärare

Digitala verktyg kan, och gör, stor skillnad för elever i behov av särskilt stöd.
Om du är intresserad av att veta mer om vilken fortbildning som Skoldatateket erbjuder så hör av dig till: skoldatateket@stockholm.se

Claes Johannesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.