Digitala verktyg som lyfter idrottsundervisningen

Fanny_webbI praktiska ämnen som idrott kan digitala hjälpmedel kännas svåra att använda i undervisningen. Vi har därför talat med idrottslärarna Fanny Iselidh och Hans-Christian ”Hansa” Olander på Mälarhöjdens skola för att höra hur de arbetar med digitala verktyg i undervisningen.

Orientering med GPS

Det första undervisningsmoment där Fanny och Hansa testade att använda digitala verktyg var i orienteringen. För att hjälpa eleverna att träna in karttecken började de använda Kahoot vilket både var roligare för klassen och underlättade för elever med läs- och skrivsvårigheter. De har även utnyttjat det faktum att de flesta elever numera har tillgång till Smartphones genom GPS-baserad orientering:
”Då vi ser hur orienteringen har utvecklats från att enbart handla om karta och kompass till att även innefatta GPS har Turf, Turfhunt och Geocashing blivit ständiga inslag. Även att kunna ta sig från plats A till B med mobilens GPS har funnits med som ett verklighetsförankrat exempel ur många elevers vardag. Självklart är den traditionella orienteringskartan fortfarande ett viktigt inslag men vi anser att även mobilens GPS och förmågan att använda den har stor betydelse för eleverna och deras framtid.”

Fanny och Hansa har även lånat utrustning från en orienteringsklubb för att kunna mäta exakta tider mellan olika stationer. Detta öppnar upp för en diskussion kring tidtagning, vägval och strategi.

Filmar elever för bättre inlärning

För att underlätta elevernas inlärning filmar Fanny och Hansa vissa moment:
”Möjligheten att kunna filma sekvenser från olika övningar har förbättrat elevens resultat. Det är en utmaning med idrott som är ett så fysiskt ämne att kunna ge elevexempel eller förklara hur någon ser ut när de gör en viss rörelse. Med en filmsnutt kan eleven enkelt se hur de genomför en övning och sedan ge egna exempel på förbättringsområden. Det gör också att vi kan jobba med kunskapskravet att kunna samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet på ett nytt sätt.”

Fanny och Hansa ser att det händer mycket överlag på Mälarhöjdens skola efter självskattningen av digital mognad. Detta beror bland annat på att skolan har ett drivande IKT-lag och på utökade resurser i form av iPads. Inom idrotten har Fanny och Hansa använt iPaden till ett nytt projekt i redskapsgymnastiken. Under momentet kommer eleverna välja en eller ett par övningar där de filmar varandra. De får sedan analysera sitt rörelsemönster utifrån exempelfilmer och ge förslag på förbättringsåtgärder i en steg-för-steg guide. Eleverna får sedan öva utifrån guiden innan de filmar igen. På så sätt kan eleverna utveckla ett rörelsemönster genom att bryta ner det i mindre delar och öva på delarna var för sig.

Drönare ökar elevernas förståelse

På Mälarhöjdens skola har man också köpt in en drönare som Fanny och Hansa använder till att filma ett område ovanifrån. Genom att lägga filmen parallellt med en orienteringskarta över samma område kan man skapa en slags digital kartpromenad och på så sätt öka elevens förståelse för hur kartan är ritad. De har även använt QR koder att skapa skattjakter och musiklistor där eleverna själva kan välja vilken musik som ska spelas på lektionerna. När det gäller elever som av olika orsaker inte deltar under lektionen har geocashing och turfhunt blivit mer utvecklande alternativ till promenader och arbetsblad.

Fanny och Hansa ser flera goda effekter av att använda digitala verktyg i idrottsundervisningen, både vid bedömning och som motivation:
”En bra effekt har varit att kunna arbeta med elevexempel på ett nytt sätt. Att filma möjliggör att kunna gå tillbaka och titta i efterhand vid bedömning eftersom det annars i idrott många gånger handlar om ögonblicksbilder från de praktiska momenten. När eleven själv ser sin rörelse upplever vi att de också får en större förståelse i bedömningen. Ytterligare en positiv effekt är att kunna titta och diskutera en övning i realtid. Det öppnar upp för elevinflytande där eleven kan analysera sin egen insats och ge förslag på förbättringar och sedan välja hur man vill arbeta vidare. Att motivation och engagemang ökar med nya sätt att undervisa är också en positiv följd, men vi vill framförallt att digitala verktyg ska bli en hjälp för eleverna att öka sin förståelse för sitt eget lärande och måluppfyllnad och för oss lärare att kunna ge en likvärdig formativ och summativ bedömning.”

Fanny och Hansa menar att man genom digitala verktyg kan göra idrottsundervisningen roligare och mer inspirerande – både för eleverna och sig själv:
”Jag tror att vi alla har en vilja att utveckla vårt ämne. Dels för elevernas skull men också för ens egen. Det blir roligare att arbeta när ett nytt projekt fungerar och kan genomföras med god måluppfyllnad och engagemang. Visst har det varit en utmaning att ta in digitala verktyg i idrottsundervisningen men det har varit en rolig utmaning.”

Claes Johannesson

5 kommentarer

 1. Camilla, 8 november 2018

  Hej!

  Jag jobbar som idrottslärare och vi har fört in digitalisering genom att vi filmar eleverna när de haft redskapsgymnastik. De har fått träna på olika moment under några lektioners tid och sista lektionen har vi ett praktiskt prov då filmat dem så vi kan se deras utveckling och förmågor. Vi har funderat på att låta dem se sig själva och eventuellt se varandra men många av dem hade vägrat låta sig filmas då de inte vill se sig själva på film.
  Vi har också ett moment i rörelser till musik då de har fått träna på en koreografi och sedan har vi filmat dem i grupper.
  Min fråga är hur jobbar ni med dem som inte vill bli filmade och som vägrar vara med på film då de känner sig obekväma i att se sig själva och att andra ev kommer se dem?

 2. Claes Johannesson, 8 november 2018

  Hej Camilla
  Kul att du hittade det här inlägget på Pedagog Stockholm. Det var några år sedan det lades upp där. Tyvärr så har de båda idrottslärarna som nämns i inlägget tyvärr slutat i Stockholms stad. Jag föreslår att du försöker ställa din fråga i något annat forum. Jag arbetar inte heller kvar på den enheten som la upp dessa inlägg (men är kvar i Stockholm stad).
  Lycka till
  Claes

  • Camilla, 22 november 2018

   Tack för svar Claes.
   Har du några tips på var man kan vända sig för att få tips och idéer inom digitalisering i ämnet idrott och hälsa?

   • Claes, 22 november 2018

    Tyvärr inte. Arbetar inte längre med skolrelaterade frågor.

 3. Calle, 27 november 2018

  Hej Camilla,
  det finns ett nätverk för rörelse under skoldagen bland Stockholms skolor som heter Spring i benen. Du hittar information om det på den här sidan http://pedagog.stockholm.se/amnesovergripande-undervisning/spring-i-benen/

  Du kan kontakta nätverket för att få kontakter till lärare som arbetar med digitalisering i idrott och hälsa.

Lämna ett svar till Camilla Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.