Visar alla blogginlägg från: december 2015

Stockholms stad nominerad till utmärkelsen Guldtrappan

IMG_1365_webbNomineringen till Guldtrappan innebär att Stockholms stad tillsammans med de andra nominerade arbetar för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.  Genom utmärkelsen vill arrangerande parter lyfta dessa frågor och därmed ge stöd till alla huvudmän i deras utveckling.

Stockholm stads nominering och urval baserades på sju kriterier som beskriver verksamheten. I det andra steget hämtades fördjupande och kompletterande information in. I det nu aktuella tredje steget ingår ett antal aktiviteter för att få underlag för beslut om vilka huvudmän som ska tilldelas kvalitetsutmärkelsen.

Den 14 januari kommer listan över resterande kandidater att publiceras. Därefter kommer representanter för Guldtrappans jury att under en dag besöka staden och genomföra intervjuer och samtal med relevanta personer och grupper. Besöken äger rum under februari och mars 2016.

GULDTRAPPAN kommer att utdelas på konferensen Framtidens lärande den 11-12 oktober i Stockholm.

KORT BAKGRUND

Parterna bakom priset är Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Gleerups Utbildning AB, Liber AB, Modellen/Infomentor, Netsmart AB, Itslearning/Fronter AB, stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting, vilka alla medverkar i bedömningsarbetet.

Claes Johannesson

Elever i England programmerar en Monster box

Lärare2På skolan Woodbridge i norra London får eleverna hjälp att bygga och programmera en Monsterbox.

Under två dagar i början av december arrangerades 12th Intel Education Summit i London. Deltagare från Stockholm var jag, Claes Johannesson och Pål Luthman från ESS-gymnasiet. Temat för konferensen var spel och lärande (Gaming and Education).

Pål deltog som föreläsare och berättade om sina erfarenheter med att själv skapa spel och använda dem i undervisningen. Du kan läsa mer om det på 1till1-bloggen eller Påls egen blogg.

Jag vill här dela med mig av besöket på ett Digital Schoolhouse på en skola i Woodbridge. Digital Schoolhouse är ett samarbete mellan näringsliv, universitet och skola som syftar till att väcka inspiration och engagemang hos både lärare och elever. Vi fick vara med om en lektion där 10-åriga elever fick skapa och programera en ”Monster box”.

Monsterbox-2 Monsterbox1

Lektionspasset bestod av tre delar. I den första delen (som vi inte deltog i) fick eleverna två och två bygga en Monster box. Det var en låda som bestod av ögon, öron och en lång tunga. Inuti lådan fanns en liten dator, typ en Raspberry pi fast i detta fall var det en produkt utvecklad av Intel. Eleverna fick lära sig uttryck som input och output. Exempel på input är mikrofon, sensor, tangentbord, mus etc. Output är musik, ljud, ljus text, mm.

Del två av lektionen handlade om att programmera sin Monster box. Sladdarna från boxens input-delar och output-delar kopplades till den lilla datorn. Med hjälp av en surfplatta kunde sedan datorn programeras. Om eleverna hade kopplat rätt så hände det saker med elevens Monster box. Ögonen lös, öronen rörde på sig och tungan fladdrade. Eftersom eleverna hade olika input-enheter – några lös med en ficklampa på en ljussensor, andra vred på en knapp, någon rörde på tungan och fick ögonen att lysa.

Flicka programerarNär alla fått sin Monster box att fungera kom nästa intressanta steg i undervisningen. Kunde någon genom att förändra programmeringen få sin Monster box att agera på något annat sätt? Kunde ögonen blinka? Kunde ett öra att röra sig i taget? osv.

Syftet med lektionen var att få eleverna intresserade av teknik, förstå att tekniken går att styra och att teknik är roligt. Det är också därför flera stora teknikföretag är engagerade och stöder Digital Schoolhouse. Teknikbranschen är och kommer i många år framåt vara i ett stort behov av att anställa personer med digitala kunskaper. Det handlar om att visa upp en intressant Flicka-och-Monster-boxbransch som lockar många – och de får gärna vara flickor!

Claes Johannesson

Digitala verktyg gör bildundervisningen häftigare

På Lillholmsskolan i Vårberg arbetar Sten Carnevall som förstelärare i bild. Sten är en av skolans eldsjälar och driver flertalet projekt både inom bildundervisningen och i andra delar av skolverksamheten. Sten är inte intresserad av digitala verktyg för deras egen skull utan brinner för bilduttryck och att skapa upplevelser. Genom att blanda klassisk bildundervisning med digitala verktyg kan man skapa nya starkare uttryck och en extra dimension i bildspråket.

”Ju mer vi håller på med digitala verktyg desto starkare blir suget efter saker man kan ta i och lukta på. Vi ska absolut inte kasta bort den gamla bildundervisningen men vi kan göra den häftigare med digitala verktyg”

GiraffEtt exempel på ett projekt där Sten inkorporerat analogt och digitalt skapande är ”mitt djur och jag”. I projektet har eleverna fått rita ett djur från fantasin eller verkligheten med torra pastellkritor. De har sedan fotat varandra och lagt in djuret i bilden med hjälp av Photoshop. Slutligen har de lagt in varsin bildtext med ett svenskt ordspråk. Genom finansiering från KUL1415 har projektet även blivit böcker.

För lärare som tycker att det är svårt att komma igång med att använda digitala verktyg i bildundervisningen tipsar Sten om ett enkelt projekt som han brukar göra med sina elever. Eleven ritar en bild, lägger till sin egen hand och fotograferar sedan bilden och handen. Svårare än så behöver det inte vara!

På Lillholmsskolan introduceras Photoshop i årskurs 7 och alla elever ska testa att arbeta i verktyget. Att använda Photoshop i undervisningen ger inte bara utökade möjligheter i bildämnet utan skapar också ökad förståelse för bildmanipulation bland eleverna. På så sätt kommer man automatiskt in på vikten av källkritik.Papegoja

”Om man själv har manipulerat bilder förstår man att bilder är konstgjorda på ett helt annat sätt”

Sten har tidigare tillsammans med sin kollega i Fantasifabriken, Hans Norkvist, tyvärr alldeles för tidigt bortgången, arbetat med ett projekt kring Andra Världskriget där eleverna har lagt in sig själva i riktiga fotografier från amerikanska riksarkivet. Genom projektet blev situationen mer verklig för eleverna och de fick skriva texter om sina upplevelser ur ett förstapersonsperspektiv. Projektet fick ett hedersomnämnande under minnesdagen för förintelsen.

Sten har ett väldigt externt fokus i sin bildundervisning och har svårt att förstå varför inte en större del av elevernas skapande i skolan publiceras online.

Bild

”Jag är inte intresserad av tekniken i sig – eleverna lever redan i den digitala världen och man behöver inte tvinga den på dem – men det digitala ger möjlighet att sprida arbeten och inspireras av andra”

 

Förslag på bildlänkar som Sten rekommenderar:
Mitt djur och jag:
http://lillholmsbild.weebly.com/mitt-djur-och-jag—pastellkrita-moumlter-photoshop.html

Den historiska bilden:
http://packendorff.se/media/1440/att-g_25c3_25a5-in-i-den-historiska-bilden0.pdf

Handteckningar:
http://lillholmsbild.weebly.com/handteckningar.html

Stens bildskola:
http://lillholmsbild.weebly.com/stens-bildskola.html

/Claes Johannesson