Alla skolor har nu genomfört självskattningen

Engelbrektsskolan-20150108Stefan Didon från ikt-enheten presenterar självskattningsverktyget på Engelbrektskolan. I och med det har samtliga grund- och gymnasieskolor nu genomfört minst en självskattning.

På vårterminens första dagar genomförde tre grundskolor sin självskattning och i och med det har nu samtliga 166 grund- och gymnasieskolor genomfört minst en självskattning. Som projektledare för arbetet konstaterar jag att vi är i mål med den delen av projektet – men utvecklingsarbetet fortsätter.

Engelbrektskolan var en av de skolor som genomförde självskattningen under en kall januaridag. Efter att det gjort den individuella självskattningen tog arbetslagen fram handlingsplaner för ökad digital mognad. Diskussionerna i arbetslagen blev givande och kretsade kring att hitta former för att dela kunskap samt hur man ska få med alla individer i arbetslaget i den digitala utvecklingen.

I augusti 2014 genomfördes de första självskattningarna. Starten för gymnasieskolorna blev trög i och med tekniska problem. Idag fungerar verktyget bra och innehållet i kriterier och åtgärdsförslag har uppdaterats ett flertal gånger. För att verktyget ska vara relevant och följa den pedagogiska och den digitala utvecklingen måste innehåll uppdateras kontinuerligt. Gymnasieskolornas andra skattning visar också att utvecklingen går i rätt riktning. Viktiga områden som kunskapsdelning, digital kompetens och uppföljning har stärkts och att det digitala användandet har ökat.

I projektet har vi gjort nästan 400 skolbesök. Tillsammans har vi identifiera vissa gemensamma nämnare. Lärarna anser att frågor kring digitalisering är viktiga och det finns en stark vilja att utveckla både den egna digitala kompetensen och användandet av digitala verktyg. Den största utmaningen för en fortsatt digital utvecklingen är bristen på tid. Stadens skolledare har här en utmaning i att inkludera digitaliseringen i skolans och pedagogernas utveckling.

Att samtliga skolor nu har genomfört den första skattningen innebär inte att arbetet med Verktyg för självskattning är slut – tvärt om! Samtliga gymnasieskolor och några grundskolor har genomfört en andra skattning och under våren kommer ytterligare 50 grundskolor att skatta sig för andra gången. Parallellt kommer arbetet att följas upp för de skolor som skattade sig under hösten. Det som sker under våren 2016 är att projektet Verktyg för självskattning kommer att avvecklas. Ansvaret för fortsatt arbete med självskattningsverktyget kommer att ligga på grund- respektive gymnasieavdelningen.

Under 2015 har intresset för verktyget varit stort – även utanför Stockholm. Verktyget blev bland annat nominerat till Årets Välfärdsförnyare. I februari kommer personal från Göteborg att få en egen dragning av verktyget. Inom staden utvecklar förskolan en egen variant av verktyget för att skatta förskolornas utveckling. Äldreförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och stadsledningskontoret har också visat intresse för verktyget.

Vi i projektet vill passa på att tacka för det positiva bemötande vi får på skolorna och för att vi får vara med och ta del av tankar och idéer. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att öka den digitala mognaden på Stockholms stads skolor under 2016.

Claes Johannesson
Projektledare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.