Matematiklyftet och de digitala modulerna

mathematics-1044080_1920

Under de senaste åren har cirka 2400 lärare inom Stockholms stad medverkat i Matematiklyftet. Matematiklyftet består av flera moduler som är tätt knutet till lärarnas ordinarie arbete och pågår oftast under två år vilket flera lärare lyfter fram som ett hinder för att lägga tid på att utveckla den digitala mognaden. Det finns dock många exempel på lärare inom Stockholms stad som kombinerar sin undervisning med ikt. Dessutom finns det sedan vårterminen 2015 en speciell modul inom Matematiklyftet med fokus på hur man kan förbättra undervisningen genom ikt.

Modulen för årskurs 1-3
Modulen för årskurs 4-6
Modulen för årskurs 7-9
Modulen för gymnasieskolan

Ulrica Dahlberg är före detta matematik- och fysiklärare men arbetar numera på NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning) som projektledare för alla fyra ikt-moduler inom Matematiklyftet. Uppföljningsarbetet av modulen har precis inletts och den har hittills fått positiv respons:

Det var väldigt kul att se hur modulen togs emot och att de tyckte det var en intressant och rolig modul, men mycket tid gick åt att läsa och sedan sätta sig in i programvara eller verktyg.

Ulrica betonar möjligheterna till att förbättra kommunikationen i klassrummet genom ikt, både elever emellan och mellan elever och lärare. Ett enkelt sätt att använda ikt till att förbättra kommunikationen i klassrummet är att visa elevlösningar på tavlan genom en dokumentkamera. Detta görs redan på flera skolor i Stockholms stad med gott resultat. Man kan även ha en gemensam anslagstavla (t ex Padlet) där alla elever kan fylla i sina lösningar som sedan kan visas upp, sorteras och diskuteras tillsammans i klassen. Även undersökningar i matematik kan med fördel genomföras med dynamiska programvaror som Geogebra.

Genom responssystem där svarsalternativ kan diskuteras anonymt i klassen möjliggör ikt även för att man ska kunna lyfta upp missuppfattningar utan att någon elev hängs ut. Ulrica ser detta som en stor fördel med användandet av ikt i matematikundervisningen:

- Jag ser att undervisningen i matematik kan bli mer öppen [genom ikt] och missuppfattningar och olika lösningar kan diskuteras mer.

Claes Johannesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.