Klassbloggar och IKT-ambassadörer på Johannes skola

susoelever_johannes

Susannah Elers tillsammans med två ikt-ambassadörer, Norah och Hugo, på Johannes skola.

Bloggar har blivit en vanlig kommunikationskanal bland Stockholms stads skolor och många är intresserade av att komma igång. Många skolor funderar också på hur man kan använda elevernas IT-kunskaper i undervisningen. Vi har pratat med Susannah Elers som arbetar som IKT-pedagog på Johannes skola för att få veta mer om skolans klassbloggar och IKT-ambassadörer.

Susannah arbetar halvtid som IKT-pedagog på Johannes skola sedan 3 år tillbaka. Resten av tiden arbetar hon som journalist. I sin roll har Susannah ansvar för skolans hemsida och skolwebben, men är även ute och hjälper lärarna samt deltar i projekt i klasserna. Susannah brinner extra för elever i behov av särskilt stöd och anser att IKT kan göra stor skillnad för dem. Hon försöker därför hjälpa både lärare och föräldrar med att hitta rätt verktyg för eleverna och rusta dem inför framtiden.

”Har du svårt att läsa och skriva är det ett större problem nu än förr när man kunde välja att inte plugga vidare. Idag måste man kunna maila och ta till sig texter i och med digitaliseringen.”

På Johannes skola har nästan alla klasser en blogg. När de började blogga fanns det dock en stor rädsla för at göra fel. Skolan informerade därför om vad man får och inte får publicera på bloggen, och gick ut med väldigt detaljerade godkännandelappar till vårdnadshavarna. Nu har rädslan bland kollegiet avtagit lite men det är fortfarande viktigt att få med sig vårdnadshavarna så att de känner sig trygga i att de får bestämma vad som publiceras. Susannah säger att bloggandet i de flesta klasser är väldigt naturligt och enkelt nu. Fler och fler pedagoger märkte att det var skönt att slippa maila ut veckobrev och att en del tidskrävande kommunikation försvinner. Bloggarna visar även upp barnens vardag för föräldrarna:

”Bloggarna innebär att föräldrarna får en annan insyn i verksamheten, vilket gör det lättare för föräldrarna att diskutera skolarbetet hemma, särskilt med de äldre barnen.”

Susannah tycker även att bloggarna är bra för kunskapsdelning inom kollegiet för att undvika att pedagogerna gör massa bra saker som annars ”försvinner i väggarna i det enskilda klassrummet”. Bloggarna blir på så sätt en automatisk dokumentation av vad man gjort utan att man behöver sätta sig ner och aktivt dokumentera. I vissa klasser turas även barnen om att vara ”veckans bloggare” vilket skapar en naturlig diskussion kring vad man får och inte får publicera på internet.

”I LGR 11 står det att man ska lära sig skriva för olika målgrupper, och genom bloggarna är det ett naturligt inslag i undervisningen.”

Bloggarna har tagits emot väldigt väl av både elever och vårdnadshavare. Eleverna har själva ofta varit med och namngett sin klassblogg och är väldigt stolta över den. Johannes skola har delvis en tvåspråkig profil med svenska och engelska och många elever har släkt i andra delar av världen vilket gör bloggarna till ett bra verktyg för att dela elevernas vardag.

Elever som IKT-ambassadörer
Johannes skola arbetar även med IKT-ambassadörer bland eleverna. IKT-ambassadörerna formar tillsammans en arbetsgrupp som ska träffas ungefär en gång i månaden. Den består av två representanter från varje klass från trean till sexan. Treorna är en egen grupp och de andra har en gemensam grupp.

”Jag tog själv inte så mycket plats i klassrummet som barn och tycker därför att det är viktigt att representanterna väljs ut av lärarna. De ska helst välja ut elever som inte spontant räcker upp handen när man ska anmäla sig till saker, och som kanske brukar tycka att det är läskigt att redovisa för klassen. Genom att vara IKT-ambassadörer får dessa elever en speciell roll med något meningsfullt att presentera och något att vara stolta över, vilket gör det lättare och mer motiverande att ställa sig upp och prata inför klassen.”

IKT-ambassadörerna har flera uppgifter på skolan. De ska vara ett teknikstöd till lärarna, vara testpiloter för att prova nya verktyg samt kunna komma med idéer kring IKT. Senast har de gjort en film för elever som funderar på att söka till Johannes skola, som ligger på skolans hemsida.

”Det har varit ovärderligt för mig som IKT-pedagog att få relationer till sex elever i varje årskurs. De fungerar även som mina öron utåt för att få höra vad eleverna gör på internet på fritiden, och de berättar om deras lärare behöver extra stöd i något moment eller verktyg, så att jag vet var på skolan jag behövs mest.”

Johannes skolas klassbloggar finns på skolans hemsida: http://www.johannesskola.stockholm.se/folj-bloggflodet-pa-johannes-skola

På hemsidan har även Susannah en blogg med bland annat tips på digitala verktyg: http://iktjohannes.blogspot.se/

/Claes Johannesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.