Bättre självförtroende med flippad matte

Louise2/Genom digitala verktyg kan man hitta annorlunda sätt att lägga upp sin undervisning. Ett exempel på det är flippat klassrum där eleverna tittar på genomgången innan lektionen. Louise Lövholm på Beckombergasskolan är en av dem som arbetar mycket med flippat klassrum i matteundervisningen.

Louise har arbetat tre år som matte, NO och svenskalärare på Beckombergaskolans mellanstadium. Hon använder främst digitala verktyg i matteundervisningen där hon ger eleverna tillgång till filmer av nya arbetsmoment inför lektionerna. När de ska gå igenom nya saker kommer eleverna därmed förberedda till lektionen:

”Vi vuxna vill gärna vara förberedda inför nya moment och så även eleverna. Genom att flippa lektionen får alla samma förförståelse och kunskap innan lektionen.”

Louise använder antingen existerande filmer eller gör egna filmer på sin smartboard. På smartboarden gör man i ordning genomgången och spelar in den vilket Louise tycker är otroligt enkelt och smidigt. Många symboler ligger redan inne så att det blir ännu lättare. Dessutom behöver man inte synas i bild om man tycker att det känns jobbigt.

När Louise började flippa matteundervisningen var det vissa elever som inte tittade på filmerna. Lektionerna blev därför väldigt svåra för dessa elever och efter några lektioner började alla i klassen titta:

”I och med att det är ett lite annorlunda arbetsätt märker eleverna att det är bra. Många tittar på filmerna för att förbereda sig inför prov och tycker att det är superbra. Även föräldrarna går in och tittar på filmerna för att kunna hjälpa sina barn med läxorna.”

Louise tycker att den flippade matteundervisningen bara har varit positiv:

”Barnen har fått bättre självförtroende när de vet lite innan lektionen börjar och det är lättare för dem att ha en aning och gissa när momentet redan är bekant. Många säger på utvecklingssamtalen att matten i sexan har varit jätterolig. Eleverna har dessutom fått jättebra resultat på nationella proven och många som fick F i betyg i höstas är nu godkända! Såhär bra trodde jag aldrig att det skulle bli!”

/Claes Johannesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.