Visar alla blogginlägg från: oktober 2016

Stockholm lär av Skåne

På utbildningsförvaltningen pågår just nu en utredning om en eventuell 1:1-satsning för eleverna inom grundskolan- och grundsärskolan. Samordnare för arbetet är Lise-Lott Larsson på ikt-enheten.

Under tre dagar gör Lise-Lott, Ann Marie Taylor och grundskolechef Carina Hallqvist en rundresa i Skåne där de besöker tre kommuner som har ökat antalet digitala enheter för eleverna och nått upp till målet en digital enhet per elev. Först besöktes Malmö stad.

I Malmö handlar den digitala satsningen om att nå högre likvärdighet, högre måluppfyllelse och större social hållbarhet. Vart tredje år får eleverna i åk 1, 4 och 7 sina enheter. Kostnaden för dessa enheter fördelas mellan skolorna och förvaltningen så att de tar hälften var. Det trådlösa nätet i skolorna har en sådan kapacitet att varje klassrumhar en förmåga att hantera 60 digitala enheter.

Malmö stad har valt att i huvudsak satsa på Chromebooks som är kopplade till Googles tjänst Google Apps for Education (GAFE). Chromebook är en enklare dator där merparten av det man arbetar med sparas i sk molntjänster. Det innebär att man i de flesta fall behöver trådlöst nät för att arbeta med en Chromeook. Malmö har skapat en webbsida för stöd till sina användare: http://www.skola.malmo.se/riktlinjer

IMG_5718

Mats Johnsson, enhetschef Pedagogisk Inspiration Malmö visar Ann Marie Taylor hur deras organisation ser ut.

Nästa kommun att besöka var Helsingborg. I Helsingborg handlar satsningen mer om digitalisering av klassrummen med olika typer av verktyg, än med en styrd 1:1-satsning.

I Helsingborgs skolor finns en blandad miljö av datorer; PC, Mac-datorer, iPads och Chromebooks. Samtliga skolor använder molntjänsten GAFE. Utifrån de erfarenheter som Helsingborg har gjort är det viktigt att skolorna förstår vilka konsekvenserna blir utifrån de val av digitala enheter som beställaren gör. Det kan t ex vara ekonomiska konsekvenser, begränsningar av vad enheten kan användas till, stöldbegärlighet, m m.

I arbetet med en ökad digital mognad och en ökad digital användning arbetar staden utifrån begreppet ”fyra i balans”. Det handlar om Kompetens/utvecklingVisionLärresurserInfrastruktur

När det gäller kompetensutbildning så är det viktigt att den möter verksamhetens behov och krav. Förutom kompetensutveckling är fokus på tillgänglighet och likvärdighet.

På Högastensskolan fick besökarna från Stockholm se hur skolan arbetar med en dator till varje elev på samtliga stadier, åk 1-9. I årskurs 1-7 har eleverna iPads och i årskurs 8-9 Chromebooks. Samtliga elever använder GAFE som molntjänst. Alla klassrummen är utrustade med Apple-TV och har öppet Wifi.

Nästa stad som ska besökas är Trelleborg, innan gruppen åker hem till Stockholm och fortsätter arbetet med att besöka skolor i Stockholm som arbetar med 1:1 på grundskolan.

IMG_5731

Elever programerar en  robot.

/Claes Johannesson

Stockholm delar och lär

16-Stockholm_webbStockholm är en av 20 kommuner som 20 kommuner deltar i programmet LEDA för smartare välfärd. Syftet är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar.

Fredagen den 21 oktober träffas samtliga kommuner i Stockholm och delar erfarenheter med varandra utifrån lyckade digitaliseringsprojekt. Charlotte Dingertz och Claes Johannesson kommer då att berätta om hur de två projekten Verktyg för självskattning och 1:1 2016 på gymnasieskolan har arbetet tillsammans för att nå en ökad digital mognad och en ökad digital användning i Stockholm stads skolor.

De två projekten tog också fram en rapport som beskrev vilka framgångsfaktorer som fanns i skolor som ansåg sig ha lyckade satsningar med digitalisering.
Länk till rapporten: Framgångsfaktorer-för-digital-utveckling

/Claes Johannesson