Skolverkets lärportal – ett stöd i att utveckla skolans digitalisering

Utbildning_webb

Enligt Skolverkets förslag till nationell it-strategi ska alla elever utveckla sin digitala kompetens. Digitaliseringens möjligheter ska också tas tillvara och så att de leder till att elevernas resultat förbättras och att verksamheten effektiviseras.

För att stödja lärarna och skolledarna i att arbeta mot detta mål tar Skolverket fram fyra moduler med fokus på digitalisering. De två fösta modulerna, Kritisk användningen av nätet och Leda och lära in tekniktäta klassrum har precis lanserats. De andra två kommer att lanseras under hösten 2016 och våren 2017 och handlar om:

  • Säker användning av nätet
  • Styrning och ledning med fokus på skolans digitalisering (avsedd för skolledare)

Den första modulen består av fyra delar: 1. Informationssökning på nätet, 2. Sökkritik och algoritmers betydelser, 3. Källkritik på internet, 4. Källkritik i nya publiceringsformer.

Modulerna är framtagna i samarbete med forskare runt om i landet.. Modulerna innehåller webbtexter, vetenskapliga artiklar, fördjupande frågor och ofta klassrumsfilmer som underlag för diskussioner och reflektion över undervisningen.

- Det är en demokratisk angelägenhet att utbilda eleverna i att vara medvetna i sin digitala vardag och ge dem en förståelse för den digitala värld vi lever i, säger Linda Spolén. Linda arbetar på Medioteket och har ingått i Skolverkets arbetsgrupp och där tagit fram förslag på hur pedagoger kan arbeta med kritisk användning av nätet i klassrumssituationer.

Varje modul består av fyra delar:

  • Individuell förberedelse
  • Kollegialt arbete
  • Undervisningsaktivitet
  • Gemensam uppföljning

De kollegiala delarna leds förslagsvis av en handledare. Genom att arbeta med kompetensutveckling genom kollegialt lärande, som utförs systematiskt och över tid, är möjligheterna större att effekterna bli bestående och gör ett varaktigt avtryck i verksamheten.

Rektor har en central roll i allt skolutvecklingsarbete. När det gäller digitalisering är lyfter flera forskare fram rektors viktiga roll. Utifrån ledningsperspektivet är det viktigt att betona syftet med insatsen, visa ramarna för och förväntningarna på de som deltar samt prioritera och följa upp arbetet.

- Jag tror det är oerhört viktigt att rektor agerar förebildligt i sitt pedagogiska ledarskap och skapar förutsättningar för digitalisering och lärande, säger Lena Gällhagen, processledare på ikt-enheten.

Den andra modulen tar upp hur samhällets digitalisering påverkar skolan och undervisningen och den består också av fyra delar:

  • Skolan i ett digitaliserat samhälle
  • Digital klassrumskommunikation
  • Söka och värdera digitala läromedel
  • Digital didaktisk design

Bild och text: Claes Johanneson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.