Stort intresse kring ny skolplattform och it-service för pedagogiska verksamheter på SETT-mässan

Under Sett-dagarna, den 3-5 maj, gick det högtryck inom kunskapsutbyte och inspiration kring digitaliseringen i skolan. Pågående projekt, goda exempel och erfarenheter från Stockholms stads verksamheter visades upp i stadens egen monter. Här sammanfattas de programpunkter som berörde Stockholms stads stödinsatser, ny skolplattform och gemensamma it-lösningar för pedagogiska verksamheter.

Första dagen på SETT i Kistamässan gick under temat ledarskap och styrning. Införandeprojektledarna för Skolplattform Stockholm i grundskolan och gymnasieskolan, Lina Harrysson och Darko Krsek, inledde dagen med att presentera hur projektet utvecklar en gemensam plattform för alla de system som skolverksamheterna är beroende av. För första gången kunde även det nya utseendet för den uppdaterade versionen av barn- och elevregistret och närvarosystemen visas upp.
Lina-och-darko

Den vanligaste frågan till projektet i montern var vad som blir bättre med den nya skolplattformen? Presentationen visade hur plattformen förenar alla skolformer förenas till en och samma plattform, något som gör data och dokumentation i systemen mer komplett, lättillgänglig och smidigare att fortlöpande vidareutveckla när applikationer och tjänster tillkommer eller behöver uppdateras.

Andra dagen på SETT var inriktad på digitaliseringen i grundskolan. Förändringsledarna i projektet Gemensam it-service (GSIT 2.0) för grundskolan och gymnasieskolan, Ann-Marie Taylor och Ove Sköld, presenterade hur projektet arbetat med en upphandling för ökad valfrihet, flexibilitet och anpassning i nästa generation it-service för pedagogiska verksamheter. De presenterade de stödinsatser och utbildningar som har pågått under våren för digitaliseringens ledare, rektorer. De lyfte också hur den lokala it-supporten och kompetensen bland medarbetare och it-samordnare kommer att behöva utvecklas.

annmarieochoveEn vanlig fråga till projektets representanter i montern var när upphandlingen väntas bli färdig. Staden väntar nu på besked från kammarrätten i båda upphandlingarna om tilldelningsbeslut kommer medges eller inte. Så länge staden inte fått besked i denna fråga råder avtalsspärr vilket innebär att avtal inte får tecknas.

Tredje dagen på SETT hade fokus på it och digitalisering i förskolan och gymnasiet. Under hela dagen var trappan i montern full med nyfikna åhörare för att ta del av om goda exempel och inspiration kring digitala verktyg och arbetssätt.

Skärkung

På förmiddagen berättade Kungsholmens stadsdelsförvaltning om sitt införande av den första pilotstudien av skolplattformens första moduler. Under införandet etablerade de en grupp som arbetar strategiskt och långsiktigt med digital utveckling. Michael Fallmo, Anna Granell och Lisa Jakobsson från stadsdelsförvaltningens utvecklingsgrupp presenterade bland annat hur de tagit fram en egen it-strategi för förvaltningens arbete och vilka lärdomar och erfarenheter de har fått under arbetets gång. Under eftermiddagen berättade bland annat Tobias Gyllensvärd om långsiktigt strategiskt digitaliseringsarbete i förskolan, och Elif Geddikkaya och Pooi-San Leong Nilsson visade exempel på populära digitala verktyg för de yngsta.

Intresset för kompetensutveckling kring digitalisering i förskolan var stort och många frågade om när skolplattformen kommer införas. Förskolan kommer att beröras av skolplattformens införande först under 2018, men kommer att arbeta med flera förberedande processer under hösten 2017. Då kommer även processen för att utveckla pedagogiska verktyg för skolplattformen inledas, där Office365 kommer att utgöra basen. Den pilotstudie på skolplattformen som gjordes i förskolan kommer att tas tillvara och verksamhetsrepresentanter kommer att bjudas in för att försäkra ett förskoleanpassat upplägg.

Sara Farhoudi

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.