Visar alla blogginlägg från: april 2018

Fyra frågor till Johanna Engman

Vi ställde fyra frågor till Johanna Engman, ny tillförordnad it-direktör i Stockholms stad.

johanna1

Vad är Stockholms stad för dig?
- Jag har en lång relation till Stockholms stad. Jag har jobbat inom många olika verksamheter och organisationer och på många olika nivåer. Det har gett mig god kunskap om hur staden fungerar, både ute i verksamheten och styrningsmässigt.

– Jag är stolt över att vara en del av Stockholms stad. Vi har en professionell organisation som levererar service och tjänster på en hög nivå till stockholmarna.

Varför är digitalisering viktigt för Stockholms stad?
– Digitalisering är ett av de viktigaste verktygen för att höja effektivitet och kvalitet i våra verksamheter. Med hjälp av digitalisering kan vi ge stockholmarna upplevelser och tjänster som de har nytta av och som underlättar i vardagen.

– Tillsammans med stadens förvaltningar och bolag ska vi se till att våra medarbetare får tillgång till moderna digitala verktyg och tjänster. De ska uppleva ett större värde än att bara ha fått en ny dator. De ska uppleva att det underlättar och förenklar deras arbete.

Vilka utmaningar ser du inför att skolplattformen ska börja användas i sin helhet från och med höstterminen 2018?
– En stor utmaning blir att se till att alla som berörs av införandet känner sig delaktiga. Det är viktigt att chefer och medarbetare i alla förskolor och skolor får tid att fundera över hur de ska arbeta med de nya digitala verktygen i skolplattformen. Framförhållning, tydlighet samt konkret och lättillgänglig information är avgörande för att lyckas med införandet av skolplattformen.

Hur vill du beskriva att programmet för skolplattformen och gemensam it-service bidrar till stadens mål och visioner?
– Stockholms stads vision till år 2040 – Ett Stockholm för alla är ett löfte till alla invånare om att ge var och en samma möjligheter: Digitalisering handlar också om att skapa likvärdiga förutsättningar. Programmet gör det möjligt att åstadkomma ett digitalt lyft i förskolan och skolan och erbjuda pedagoger och elever en reell möjlighet att med nya digitala verktyg kunna bygga digital kompetens för framtiden.

Maria Montgomery, enheten för Digital Kommunikation

Sista pusselbiten på plats i Stockholms stads nya skolplattform

Stockholms stad har valt Unikum AB som leverantör av modulen för pedagogiskt it-stöd för planering och bedömning till stadens nya skolplattform. Under fredagsförmiddagen skrevs avtalet på av båda parter.

Avtalet med Unikum innebär att den sista pusselbiten nu är på plats i Stockholms stads nya skolplattform som kommer att lanseras inom förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen i samband med höstterminens start i augusti i år.

Avtal 1

Det här innebär att vi nu har samtliga avtal på plats och att vi snart kan lansera skolplattformen i sin helhet. Skolplattformen kommer att stötta Stockholms förskolor och skolor i deras digitaliseringsarbete och vara en viktig del i att åstadkomma ett digitalt lyft för pedagoger, elever och barn. Det är mycket glädjande att vi efter flera års omfattande arbete nu kan få de sista delarna i skolplattformen på plats, Johanna Engman, tf it-direktör i Stockholms stad:

Skolplattform Stockholm är en gemensam plattform för Stockholms stads förskolor och skolor. Syftet med skolplattformen är att förenkla och kvalitetssäkra det administrativa arbetet, den pedagogiska arbetsmiljön och lärandet.

140 000 barn, elever och studerande samt 23 500 medarbetare inom Stockholms stads skolor och förskolor beräknas att använda skolplattformen.

Med den nya skolplattformen kommer även vårdnadshavare att kunna följa sitt barn från förskolan till gymnasiet på ett och samma ställe och därmed få ökad insyn i verksamheten.
För pedagoger och lärare innebär skolplattformen ett mer effektivt arbetssätt som gör att de kan ägna ännu mer tid åt barnens och elevernas utveckling, samt öka samarbetet kollegor emellan.

Skolplattformen är uppbyggd av flera moduler. De olika delarna ska gå att byta och bygga vidare på när det uppstår nya behov i verksamheten och i takt med att ny teknik blir tillgänglig.

Följande moduler ingår i skolplattformen:
• Barn- och elevregistret
• Schema
• Frånvaro och närvaro
• Elevdokumentation
• Pedagogiskt genomförande
• Startsida
• Planering och bedömning

Tomas Zirn, enheten för Digital Kommunikation