Fyra frågor till Johanna Engman

Vi ställde fyra frågor till Johanna Engman, ny tillförordnad it-direktör i Stockholms stad.

johanna1

Vad är Stockholms stad för dig?
- Jag har en lång relation till Stockholms stad. Jag har jobbat inom många olika verksamheter och organisationer och på många olika nivåer. Det har gett mig god kunskap om hur staden fungerar, både ute i verksamheten och styrningsmässigt.

– Jag är stolt över att vara en del av Stockholms stad. Vi har en professionell organisation som levererar service och tjänster på en hög nivå till stockholmarna.

Varför är digitalisering viktigt för Stockholms stad?
– Digitalisering är ett av de viktigaste verktygen för att höja effektivitet och kvalitet i våra verksamheter. Med hjälp av digitalisering kan vi ge stockholmarna upplevelser och tjänster som de har nytta av och som underlättar i vardagen.

– Tillsammans med stadens förvaltningar och bolag ska vi se till att våra medarbetare får tillgång till moderna digitala verktyg och tjänster. De ska uppleva ett större värde än att bara ha fått en ny dator. De ska uppleva att det underlättar och förenklar deras arbete.

Vilka utmaningar ser du inför att skolplattformen ska börja användas i sin helhet från och med höstterminen 2018?
– En stor utmaning blir att se till att alla som berörs av införandet känner sig delaktiga. Det är viktigt att chefer och medarbetare i alla förskolor och skolor får tid att fundera över hur de ska arbeta med de nya digitala verktygen i skolplattformen. Framförhållning, tydlighet samt konkret och lättillgänglig information är avgörande för att lyckas med införandet av skolplattformen.

Hur vill du beskriva att programmet för skolplattformen och gemensam it-service bidrar till stadens mål och visioner?
– Stockholms stads vision till år 2040 – Ett Stockholm för alla är ett löfte till alla invånare om att ge var och en samma möjligheter: Digitalisering handlar också om att skapa likvärdiga förutsättningar. Programmet gör det möjligt att åstadkomma ett digitalt lyft i förskolan och skolan och erbjuda pedagoger och elever en reell möjlighet att med nya digitala verktyg kunna bygga digital kompetens för framtiden.

Maria Montgomery, enheten för Digital Kommunikation

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.