Visar alla blogginlägg med kategorin:
Fritids

Nu utbildas skolplattformens användare

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJust nu pågår utbildningar i de nya delarna i skolplattformen, pedagogiska verktyg och startsida, för fullt. Cirka 20.000 pedagoger i Stockholms stad ska utbildas. Vi har pratat med Lina Pilo, som är en av de som arbetat med att ta fram utbildningarna.

Lina är gymnasielärare i svenska och samhällskunskap och är nu tjänstledig från sin tjänst som förstelärare i svenska som andraspråk. I projekt Skolplattform Stockholm arbetar hon med att ta fram både utbildningar i skolplattformens pedagogiska verktyg och startsida samt möjliga arbetssätt i de pedagogiska verktygen.

– Det viktiga för mig är att vi utgår från skolornas perspektiv och deras processer och ser vilka behov vi kan stötta digitalt och hur, säger Lina.

Utbildningen i skolplattformen baseras på en e-utbildning med olika avsnitt. Hur utbildningen sker ser lite annorlunda ut för de olika skolformerna, men samtliga har ett train the trainer-program. Projektet har utbildat ett antal ambassadörer eller interna utbildare från förskolorna och skolorna som sedan i sin tur ska utbilda sina kollegor genom att hänvisa till e-utbildningen samt hålla workshops.

– Fördelarna med att ha en e-utbildning är många. Det är ett bra stöd till de workshops som kommer att hållas, det är bra att ha material att gå tillbaka till om man inte kommer ihåg allt och det är bra att ha det digitalt så att man enkelt kommer åt det. Det är även ett bra verktyg för skolledare att följa upp vilka pedagoger som genomfört utbildningen, säger Lina.

E-utbildningen vänder sig till alla pedagoger som arbetar i kommunala förskolor och skolor i Stockholms stad. Totalt ska över 20 000 pedagoger utbildas.  Även skolledare uppmuntras att gå in tidigt och titta på e-utbildningen för att skapa sig en förståelse för vad det innebär för pedagogerna.

– Reaktionerna från användarna av e-utbildningen har varit väldigt positiva. Vi har fått höga betyg i utvärderingen av vilken förståelse man fått för skolplattformens nya delar. Det är uppskattat att man kan gå tillbaka till e-utbildningen i efterhand. Det har också kommit in många kommentarer om att man ser fram emot att få börja arbeta med de nya verktygen till hösten, säger Lina.

Framgångsrikt filmprojekt på Elinsborgsskolan

Elinsborg

På Elinsborgsskolan har fritidspersonalen genomfört ett stort filmprojekt med sina elever på lektionstid. Vi har pratat med Ahmed Hussein som var en av de som drog igång filmprojektet på skolan.

Filmprojektet startade med ett erbjudande om fortbildning för fritids från kulturhuset. Ett av arbetslagen på Elinsborgsskolan nappade på erbjudandet och fritidspersonalen fick lära sig att använda iMovie på iPads under fyra träffar. Eleverna i arbetslaget fick själva välja om de ville vara med i filmprojektet och därefter fick föräldrarna ge tillstånd. Totalt blev det ungefär 30 elever som delades upp i smågrupper.

”Många av eleverna var väldigt intresserade av att göra film. De ser film överallt och att själva få vara med var en stor nyhet. De kan redan så mycket om tekniken så vi behövde bara ge dem verktyget så kom de igång av sig själva”

Ahmed upplever att eleverna lärde sig mycket genom projektet. Genom att själva ha roller som regissörerer, manusförfattare och berättarröst fick de träna på att samsas, samarbeta för att lösa problem och dela ut roller. Filmprojektet skapade även större förståelse för de filmer man ser på TV.

Filmprojektet var ett bra tillfälle för att arbeta med att motverka mobbning vilket har hög prioritet på Elinsborgsskolan. Alla barn i gruppen fick vara med och uttrycka sig för att skapa en gemensam berättelse oavsett hur duktig man var. Även filmernas tema handlade mycket om tillhörighet:

”Alla grupper gjorde olika berättelser som riktade sig mot mobbning och tillhörighet. Vi är en mångkulturell skola och vi har jobbat med de här frågorna under lång tid så det var ett naturligt tema. Genom filmerna kunde eleverna visa att de finns där för varandra och ger stöd till exempel genom att hjälpa någon som trillat.”

När filmerna var klara visades de upp för föräldrar, personal och de andra eleverna på en stor föreställning. Filmvisningen lades upp som en riktig filmpremiär med popcorn och röda mattan. Ahmed upplever att alla elever uppskattade filmprojektet jättemycket och att spridningen av filmen fick de andra arbetslagen på fritids att vilja genomföra projektet.

”Att vara delaktiga i filmprojektet var en häftig känsla för både elever och personal. Nu passar vi bollen vidare!”

/Claes Johannesson