Visar alla blogginlägg med kategorin:
Inkludering

Självskattning av it-kunnigheten i skolan– en del i it-strategi för ett bättre lärande

Självskattning Östra Real webb2Skolledningen på Östra Real genomför självskattning av skolans it-mognad.

Hur kan ett digitalt lyft i skolan bidra till utveckla pedagogiken i undervisningen?

I Stockholms stads it-strategi för bättre lärande är målsättningen att utveckla infrastrukturen, ge hög tillgänglighet till digitala verktyg och samt att öka den digitala kompetensen i alla Stockholms kommunala skolor. It-strategi som antogs för tre år sedan ligger nu till grund för mycket av det IKT-arbete som pågår inom Stockholms utbildningsförvaltning.

En av åtgärderna med tydlig koppling till arbetet med att förankra it-strategin är det självskattningsverktyg som tagits fram för att utifrån en skanning genomföra insatser för att öka it-mognaden i skolorna. Till grund för verktyget ligger ett stort antal intervjuer med nationella och internationella experter och studiebesök i veksmaheten i syfte att fånga upp erfarenheter och forskning inom området.

Självskattningen ger skolorna förslag på åtgärder de bör genomföra för att öka sin it-mognad.  Det kan till exempel handla om att ta fram en organisation där kollegor regelbundet delar med sig av sin kompetens och sina erfarenheter till andra kollegor. Men även att öka andelen digitala enheter för att svara upp mot verksamhetens behov för att arbeta med tidsenliga verktyg.

– Det finns mycket att göra. Vi har inte råd att var och en arbetar i stuprör. En stad som Stockholm måste samverka och gemensamt visa en tydlig riktning, säger Ann Hellenius, avdelningschef på Stockholms stads utbildningsförvaltning.

I tidskriften Datorn i Utbildningen skriver Mats Östling om Stockholm stads verktyg för självskattning i nr 4-2014. Läs hela artikeln här.

 

 

Arbeter intensivt för elever i behov av särskilt stöd

Karin Källander och Inger Westn (2)För många av oss är SETT en möjlighet att går runt bland intressanta utställare, lyssna på inspirerande föreläsare eller träffa gamla kollegor från tiden på olika lärarhögskolor.

Men för Inger Westin, Karin Källander och  Camilla Liljedahl från Stockholms Skoldatatek är det riktigt intensiva dagar. De är engagerade i både föreläsnngar och rundvandringar bland utställarna på SETT. Redan på onsdag förmiddag föreläser Karin och Inger i sal E5. Rubriken är ”Får jag visa på mitt sätt” där de sprider kundkap om alternativa och digitala verktyg. Presentationen ser du här.

 

Under torsdagen träffar du Karin och Inger igen men då Stockholms stads monter. I ”trappan” kl 12.30 kör de en föreläsning som heter ”När hjärnan springer maraton.”.
Den presentationen finns här

:

 

Skoldatateket är också engagerade i de rundvandringar som ordnats av Stockholms stad. I detta fall får Karin och Inger hjälp av Camilla.

Rundvandring onsdag 7 maj
10.00 Pedagogiska program för elever i behov av särskilt stöd
14.15 Verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter

Rundvandring torsdag 8 maj
10.00  Verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter
11.00 Pedagogiska program för elever i behov av särskilt stöd
14.15  Verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter

Claes Johannesson