Visar alla blogginlägg med kategorin:
Okategoriserade

Guldtrappan på besök hos utbildningsförvaltningen

Förra veckan hade vi nöjet att få ta emot representanter från Guldtrappan och presentera utbildningsförvaltningens arbete med att främja digitalt lärande.

Under en intensiv heldag genomfördes intervjuer med ett flertal representanter från utbildningsförvaltningen och Stockholm stad. Dagen inleddes av Ann Hellenius, it-direktör i staden, som beskrev stadens vision, strategi och plan för digital skolutveckling.

Förmiddagen fortsatte med presentationer om digitalt förändringsarbete med bland annat representanter från projekten 1:1 2016 och Verktyg för självskattning. Därefter beskrev utbildningsdirektör Tony Mufic, gymnasiedirektör Jan Holmquist och grundskoledirektör Inger Pripp det pedagogiska ledarskapet och vikten av styrning för att främja digitalt lärande.

Efter lunch presenterades pedagogiska erfarenheter, framgångsfaktorer till digital utveckling och digitala lärresurser av bland annat Medioteket, lärare och rektor från Kista grundskola samt Stockholmskällan. Även utbildningsförvaltningens arbete för att nå ut till samtliga skolor, lärare och elever inom Stockholm stad beskrevs. Dagen rundades av med att representanter från utbildningsförvaltningens IKT-enhet presenterade det stora arbete som genomförs för att säkerställa stadens digitala infrastruktur.

Det var väldigt roligt att under en heldag få presentera och diskutera den stora mängd aktiviteter som utbildningsförvaltningen driver för att främja ett framgångsrikt digitalt lärande. Jag vill passa på att tacka alla som deltog och bidrog till denna lyckade dag tillsammans med Guldtrappan.

Charlotte Dingertz

- Så delar vi erfarenheter på Bäckahagens skola.

ErikJErik Jaråker, förstelärare i ikt på Bäckahagens skola, har nyligen besökt BETT-mässan tillsammans med åtta kollegor. Vi har pratat med Erik om hur de arbetat med att sprida den kunskap och inspiration som de fått genom BETT i kollegiet.

På Bäckahagens skola arbetar lärarna med ett lektionskoncept som kallas Bäckalektionen. Bäckalektionen är en lektionsstandard med inledning, syfte och mål, redogörelse för vilka förmågor som ska tränas samt avslutning och utvärdering genom t ex exit notes eller loggbok.

När Erik och de andra kom tillbaka från BETT-mässan ville de dela med sig av allt de upplevt i London. De ordnade därför en ikt-kväll som de la upp som en Bäckalektion för att lärarna skulle känna igen sig i formatet. Kvällen började med en gemensam inspirationsföreläsning för hela kollegiet där de fokuserade på skolutveckling och framtidens skola. Alla som besökt BETT fick även dela med sig av något de hade upplevt. Efter inspirationsförläsningen fick lärarna välja mellan sex olika workshops; Showbie, Blogg, Scratch, OneNote, Google Tour Builder eller iMovie.

”Även om man bara kunde vara med på en workshop ville vi att lärarna skulle ha mycket att välja bland. Målet var att de skulle känna att de ville gå på flera och på så sätt locka till mer lärande”

Det viktigaste på workshoparna var att de var färdighetsbaserade och att alla kom därifrån med ett konkret verktyg som de direkt kunde använda i sin undervisning. Workshoparna blev mycket uppskattade och många lärare har kommit igång med att använda det verktyg det tränade sig i. Reaktioner på kvällen syns även tydligt på #Bäckahagen på Twitter som användes som utvärdering i enlighet med Bäckalektionens standard.

Några tweets:
IKT-träning på jobbet, kul m programmering i olika appar. Bra för elever att utveckla logiskt tänkande! #Bäckahagen – @schnabeln

 Onedrive och onenote är genialiskt. Nu kan jag och eleverna dela allt. Tack! @ErikPedagog och @TorbenLunden #bäckahagen@BystromCarina

 IKT workshops – började med showbie. Lätt, praktisk att hantera … Så nöjd!! #bäckahagen #bett2016 #workshop@deisemardones

För de skolor som ska skicka lärare till SETT i vår är det viktigt att planera arbeta för att dela den kunskap och inspiration som kommer genom ett mässbesök. Erik tipsar om att det är bra att hålla en kort presentation för dem som inte var med och där alla får berätta vad de tyckte var mest intressant eller givande. Han säger även att man på Bäckahagen tyckte att årets koncept med både inspirationsföreläsning och praktiska workshops var mer givande än att enbart ha en föreläsning.

Kerstin Linke

Digitala aktiviteter lyfter Engelbrektskolan

nahal_webbNahal Hillerström ikt-pedagog på Engelbrektskolan berättar om vad som händer där.

Helene Derkert från ikt-enheten träffade Nahal Hillerström på SETT. Nahal berättade om vad som sker på Engelbrektskolan:

– Det händer mycket på min skolan, från att eleverna gör egna digitala böcker, reklamfilmer/instruktionsfilmer, Bee Bot-programmering, Scratch, HTML, Minecraft och mycket mer.

Jag har hör att ni börjat programmera, berätta mer.

– Just nu är det programmering, kodning och sociala medier som börjar ta plats.

– Programmering handlar om problemlösning. Det handlar om förstå bakomliggande orsaker och hitta nya sätt att skapa berättelser eller spel.  Genom programmering har eleven möjlighet att utveckla sitt tekniska, matematiska och språkliga kunnande.

– Jag försöker få fler lärare att intressera sig för programmering. För 1 år sedan introducerade jag Scratch för en av våra lärare i NO och teknik. Han tyckte om idén med Scratch och vi startade med 3 klasser i årskurs 6. Projektet tog 8 veckor och resultatet blev att vi startade en klubb efter lektionstiderna.

– I år fortsatte vi med Scratch med nya 6:or i MA/NO profilen. Vi hade en annan utgångspunkt för programmering i Scratch. Det började med en föreläsning och workshop i Vetenskapens Hus om kodning.  Eleverna fick undersöka olika fenomen och beskriva det i Scratch som spel eller animation.

Helene Derkert

Utbildningförvaltningens ledning besökte SETT-mässan

selfielgUtbildningsförvaltningens ledning besökte på torsdagen SETT-mässan. I fokus för dagen stod möten med lärare och intressanta diskussioner om bland annat det kollegiala lärande och vikten av att hitta vägar för att dela erfarenhet och kunskap. En obligatorisk selfie blev det också.

 

 

Digitalt lyft för Stockholms skolor

IMG_1390_webb

SETT har etablerat sig som en viktig arena för kunskapsöverföring mellan och inom skolor i Stockholms stad och i hela landet. För ledningsgruppen på utbildningsförvaltning är det självklart att vara på plats under mässan. I år kombinerar vi i ledningen dialogmöten, presentationer och ledningsgruppsmöte ute på SETT. Jag hoppas att vi i Stockholm bidrar med inspiration och kunskapsöverföring genom många goda exempel som förs fram från våra skolor.

Stockholms stad genomför en omfattande förändring av skolan, ett digitalt lyft skulle man kunna säga. Det digitala lyftet omfattar projekt som kommer att möjliggöra för pedagoger att integrera it i sin undervisning för att underlätta för elevens lärande.

Utgångspunkten för vårt arbete är stadens it-strategi för ett bättre lärande. Vi har under hösten och våren arbetat med att fördjupa strategin och tagit fram en detaljerad målbild kopplat till varje område inom it-strategin. I dag har min kollega Mattias Olsson och jag haft förmånen att få presentera denna nya, fördjupade it-strategi på SETT.

För att förverkliga målbilden och åstadkomma ett digitalt lyft gör vi nu en rad satsningar. Den satsning vi berättat om på SETT-mässan idag handlar om ett verktyg för självskattning, som hjälper skolledare och lärare att bedöma och höja sin it-mognad. Andra satsningar vi gör är till exempel Skolplattform Stockholm och en-till-en-satsningen på gymnasiet.

Det märks att intresset för dessa frågor är stort, och jag uppskattar all positiv feedback som kommit från medarbetare från våra grund- och gymnasieskolor. Det här är ett gigantiskt förändringsarbete som kommer att pågå under flera år. Jag hoppas och är övertygad om att vi kommer att ha många och återkommande samtal om hur vi bäst driver arbetet framåt.

Redan i förra veckan startade ett pilotprojekt, där sju grundskolor valts ut för att testa verktyget för självskattning av it-mognad. Det är en noga utarbetad process som nu ska testas. Jag lovar att återkomma och berätta om hur piloten faller ut. Det ska bli spännande att se hur våra pilotskolor tar sig an denna utmaning, framför allt se hur skolorna med hjälp av verktyget faktiskt kan åstadkomma nödvändiga förändringar.

Jag vill att nästa digitaliseringskommission ska komma fram till att den infrastruktur för it i skolarbetet som faktiskt finns på många håll också används för att underlätta för våra elevers lärande och måluppfyllelse! Vi har mycket arbete framför oss men dagens kunskapsöverföring på SETT och alla de goda exempel som förs fram från våra skolor gör mig övertygad om att vi är på rätt väg.

Vår presentation:

 

/Ann Hellenius Tf Chef
Tillhandahållaravdelningen
Utbildningsförvaltningen

SETT 2014 är igång

IMG_1338_webbEfter att skolborgarrådet Lotta Edholm och Johan Törnroth, Lärarförbundet hade invigt SETT 2014 var det dags för den obligatoriska selfin.

Claes Johannesson

Skolledningen som förebilder

Vilka knep använder skolledningen för att implementera nya arbetssätt? På SETT-mässan den 8 maj ger skolledare från Sofia skola ger sin syn på hur de leder skolutvecklingsarbetet inom IT-området och de exemplifierar det genom sitt upplägg för Learnify som alla lärare just nu arbetar i Learnify. Hur blev det så?

Under åren har förutsättningarna för IT-utveckling förändrats många gånger. Nya verktyg har introducerats, IT-leverantörer har bytts ut, ekonomiska förutsättningar har förändrats. Hur förhåller man sig som skolledare i den verkligheten och hur entusiasmerar man lärarna till att våga, vilja och orka ta till sig nya verktyg?

Vilka är vi?
Elisabeth Sundström är förstelärare och leder Learnifysatsningen,
Peter Åkerberg är biträdande rektor med särskilt ansvar för IT-utveckling
Annika Hedås Falk är rektor på Sofia skola och Sofia Distans.

Sofia skola är en över hundra år gammal skola i på Söder i Stockholm. Genom åren har skolan deltagit i en mängd IT-projekt såsom ITiS, PIM och ASL och skolan startade på 90-talet en distansutbildning via nätet för elever i utlandet, Sofia Distans.

Claes Johannesson

 

Med smarttelefonen i handen!

Vi fortsätter att lyfta fram lärare från Stockholm som kommer att hålla föreläsningar på SETT2014.

Sabine Louvet arbeter på Äppelviksskolan och är en av de unga lärarna – de som har växt upp i en tid då datorer och internet alltid har funnits. Den smarta telefonen är en del av hennes kropp. Den 8 maj kan du lyssna på henne.

– Att försöka leva sitt liv utan papper, hur går det till? Och blir det lättare om man praktiskt taget har vuxit upp framför skärmen?Dagens ungdomar verkar nästan vara födda med smarttelefonen i handen. Hur blir det för en lärare som själv ser den som sin förlängda arm?

För Sabine är teknik och digitala verktyg ett självklart inslag i hennes vardag. Hon kommer att tala om hur hon använder digitala verktyg i sitt dagliga arbete, dels för att underlätta för sig själv och dels i mötet med eleverna.

Sabine är matte- och NO-lärare på Äppelviksskolan och när hon inte stångas med bråkiga ekvationer eller försöker få metanserien att gå ihop med sin surfplatta så arbetar hon med matteprogrammet Kalkyl som kommer att sändas på UR i höst. Det händer också att hon spelar in nya avsnitt av podden ”Det Är Lärarnas Fel” med två av sina kollegor.

Claes Johannesson

Vad behöver du kunna för att hitta rätt information?

Samuel Branting, Linda Spolén & Elin Hirschfeld, Globala gymnasiet, Stockholms stad, föreläser den 8 maj på ‪#‎SETT2014‬!

 

 

 

 

 

 

Hur hjälper du eleverna att hitta relevant information och sålla i informationsflödet? Hur ger du eleverna verktyg för att kritiskt granska information?
Vad krävs av lärare och elever i ett klassrum där alla ha en egen googlemaskin? En föreläsning om hur vi ökar elevernas möjligheter att utveckla sin medie- och informationskunnighet.

Du har väl anmält dig?
http://www.settdagarna.se/Registrering

Claes Johannesson

Byt ut skrivhäftet!

Karin Pettersson och Maria Larsson från Kvarnbackaskolan föreläser den 8e maj på ‪#‎SETT2014‬!
Har ni lärplattor och är i startgroparna för hur ni ska använda dem? Maria och Karin kommer att berätta om hur de kom igång med användandet av iPads i sina klasser. Vilka fallgropar det finns men framförallt alla vinster!
Och har ni inte anmält er ännu så är det hög tid nu. Det ryktas om att platserna håller på att ta slut. http://www.settdagarna.se/Registrering

Claes Johannesson