Visar alla blogginlägg med kategorin:
Svenska

Med kulor i hjärtat

Den 7 maj framträder Maria Åfeldt på SETT-mässan. Maria arbeter idag som svensklärare på Årstaskolan i Stockholm.

Efter att Maria hade läst Cilla Neumanns bok ”Kulor i hjärtat” funderade hon mycket kring den tekniska utvecklingen i samhället och hur den ökade digitaliseringen påverkar lärande och undervisning.
– Vi lever i ett samhälle där många tar fler bilder per dag än tidigare generation gjorde under en livstid. Maria vill vidareutveckla läsning av litteratur, vidga begreppet litteracitet och placera det i ett nytt sammanhang.

När skolan utrustades med iPads blev det möjlight att koppla samman och kombinera text och film. Den didaktiska tanken var att jobba med texter som kopplade samman ord, bild och ljud och deras dramaturgiska komponenter. Eleverna skulle ges tillfälle att laborera med dessa uttryck och hur de kan tänkas samspela med varandra i olika typer av textmedier, multimodalt. Texten skulle få ljud, ljus, rörelse, färg och form. Ipaden blev då en lärresurs som skapade variation i lärandet.

Den intressantaste lärdomen och upptäckten är hur unga idag lär sig och hur de förhåller sig naturligt till bild och ljud. På SETT-mässan får ni se elevexempel och höra ett par elever berätta om arbetet kring projektet.

Claes Johannesson

”Jag känner mig som en författare.”

Cecilia Westblad och Eva Lindholm  berättar den 7 maj på SETT-mässan om sin resa och vilka effekter Språkpaketet fick för eleverna på Sätraskolan i Stockholm.

Stockholms stad satsar på lärarna! Språkpaketet är skapat i samverkan mellan praktik och teori Kurs och handledning i ”Att skriva sig till läsning” varvas med föreläsningar, seminarier och workshops i läs- och skrivutveckling under tre terminer. Lärare lär för att utveckla och förändra sitt arbetssätt. Carola Rehn Lindberg och Toura Hägnesten ledde projektet Språkpaketet.

Claes Johannesson 

Viktigt och På Riktigt

Josef Sahlin och Martin Fernström är lärare från Årstaskolan i Stockholm. 2010 erhöll de Guldäpplet för sitt arbete med att integrera IKT i vardagen. De ställer frågan; Hur gör vi skolarbete Viktigt och På Riktigt? De strävar efter ett arbete med, för och av elever som är transparent, synligt och processfokuserat. De delar med sig tips, arbetssätt och förhållningssätt för att nå ett förändrat lärande.

Martin och Josef föreläser på SETT den 8 maj och handlar om att gå från ingenting – via någonting – till förmågan att nå allting genom bland annat bloggar, romanprojekt och processinriktad matematik. Istället för att jaga eller hinna ifatt läroplanen så fokuserar de på att konstruera så bra uppdrag att läroplanen kommer till dem! Kom du också!

Målgrupp:
Grundskolans tidigare år, Grundskolans senare år, Gymnasieskolan

Claes Johannesson

Hacka läroplanen!

Nu släpps föreläsarna på SETT-mässn i rask takt. Nästa person ut är Karin Nygårds, lärare på Sjöstadsskolan i Stockholm.

Innehåller LGR11 verkligen det som eleverna behöver kunna i framtiden? Programmering till exempel, ingår det? Karin Nygårds har synat läroplanen och hittat belägg för att arbeta med Digitalkunskap med år 5 på Sjöstadsskolan i Stockholm. Utifrån de grundläggande kunskaperna om kod, lär sig eleverna mer om Internet, hur spel är uppbyggda, hur filter, virus och upphovsrätt fungerar. Att vara digitalt allmänbildad innebär så mycket mer än att hantera verktyg och teknik. Det är lika viktigt att kunna göra strategiska val när det kommer till lösenord, anonymitet och att lägga upp bilder på nätet.

Karin berättar om sina erfarenheter och visar exempel från undervisningen, från förskoleklass upp till högstadiet.

Karin Nygårds är lärare i svenska och svenska som andraspråk för år 1-7. Det var den egna upptäckten av kod som övertygade henne om att det är en kunskap som varje medborgare i ett digitalt samhälle behöver. I maj 2013 startade Karin teacherhack.com, tillsammans med Terese Raymond, för att samla in resurser som har med Digitalkunskap att göra.

Det senaste året har Karin uppmärksammats i både TV och tidningar för sitt banbrytande arbete med Digitalkunskap och jämställdhetsprojekt som Geek Girl Mini. Hon sitter med i rådet för initiativet Framtidens språk som bedriver påverkansarbete för att få in mer programmering i grundskolan. Karin samarbetar även med Skolverket för att ta fram material som stöd för lärare inom teknikämnet.

Claes Johannesson

Det flerstämmiga klassrummet – verklighet med digitala verktyg

Katarina Lycken Rüter, förstelärare på Östra Reals gymnasium kommer att föreläsa den 7 maj på SETT-mässan

”Det är jobbigt på dina lektioner – men vi är effektiva, vi lär oss av varandra och vi utvecklar kunskap tillsammans” är några elevröster om arbetet i ett klassrum där digitala verktyg används för både lärar- och elevaktivitet på olika sätt. Och för mig som lärare är ITK en bärande del i att få och ge kunskap om var vi är i lärprocessen, och vart vi är på väg. Seminariet handlar om det omvända klassrummets möjligheter och utmaningar.

Det är hög tid att anmäla sig www.settdagarna.se

Claes Johannesson

Byt ut skrivhäftet!

Karin Pettersson och Maria Larsson från Kvarnbackaskolan föreläser den 8e maj på ‪#‎SETT2014‬!
Har ni lärplattor och är i startgroparna för hur ni ska använda dem? Maria och Karin kommer att berätta om hur de kom igång med användandet av iPads i sina klasser. Vilka fallgropar det finns men framförallt alla vinster!
Och har ni inte anmält er ännu så är det hög tid nu. Det ryktas om att platserna håller på att ta slut. http://www.settdagarna.se/Registrering

Claes Johannesson