Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
1-1

Startskottet går på SETT

Nu går startskottet för det stora arbete vi alla har
framför oss, både ledning och all personal – arbetet med att uppfylla de
effektmål vi har med 1:1-satsningen enligt Stadens gemensamma it-strategi.

Vi kommer bland annat att erbjuda samtliga arbetslag
samt en skolbibliotekarie från varje skola biljetter till SETT-dagarna. Under
SETT-dagarna kommer även utbildningsförvaltningens gymnasiechefer och rektorer
från varje skola att delta i ”Ledningsspåret”, det vill säga seminarier direkt
riktade till skolledningarna.

Att vi träffas på SETT-dagarna 7-8 maj kan ses som
starten av ett större och mer långsiktigt utvecklingsarbete för varje skola.
Det är ett tillfälle bland flera för inspiration, reflektion och
erfarenhetsutbyte. Vi behöver se goda exempel och bli inspirerade att hitta det
som fungerar på din skola – för ert arbetslag, för dig som skolledare, lärare
eller skolbibliotekarie. Hur arbetar ni vidare för att nå målen i er skolas
1:1-plan? Att hitta metoder för arbetslaget för att komma vidare med det
kollegiala lärandet, att utveckla sin digitala kompetens och att lyckas med er
1:1-undervisning. Är du intresserad – prata med rektor på din skola!

Camilla Danielsson,

för 1:1-projektet

 

Så stödjer it lärprocesser och kommunikation

Mattias Olsson och Ann Hellenius från Utbildningsförvaltningen föreläste på konferensen IT i skolan

På konferensen ”IT i Skolan” som arrangeras av Computer Sweden och Upphandling 24 föreläste idag avdelningschef Ann Hellenius och it-strategen Mattias Olsson.
Ann berättade hur utbildningsförvaltningen arbetar för att införa den ”It-strategi för bättre lärande” som har beslutats av kommunfullmäktige och vilka insatser som görs för att underlätta pedagogernas administrativa arbete och hur lärprocesser kan stödjas av it.

– Förra veckan blev vi klara med arbetet där samtliga gymnasieelever får tillgång till en egen bärbar dator. Nästan 9 000 datorer eller iPads har rullats ut, berättade Ann.

Mattias Olsson har varit mycket engagerad i arbetet med att skapa en gemensam skolplattform för Stockholm stads förskolor och skolor. Han berättade hur Skolplattformen kommer att stödja ett mobilt arbetssätt och hur den kommer att underlätta kommunikationen mellan elever, vårdnadshavare, lärare och administratörer.

– Arbetsprocessen har varit väldigt grundlig och genom att använda oss av cirka hundra personer i olika referensgruppen har vi lyckats identifierat vilka olika behov som verksamheterna har, berättade Mattias.

Mattias och Ann föreläser på SETT-mässan den 8 maj.

Claes Johannesson

Tips från 1:1-införandet på Bromma gymnasium

Får jag ta hem datorn? Får jag installera program? När ska jag ladda datorn? Hur kan jag få hjälp? Hur skapar jag flikar i OneNote? Har datorn en kamera? Hur lägger jag till Ad-Block i webbläsaren?

Vecka 3 var vi på Bromma gymnasium. 5 dagar med utlämning av datorer; fyra klasser per dag ger 120 elever med en ny dator och en förändrad undervisningssituation varje dag. Nya skolrutiner, användbara funktioner för att arbeta smartare i sin skolvardag och nya möjligheter att samarbeta med klasskompisar och lärare. Denna vecka har gått över förväntan!

”Hotspot” där eleverna kan ställa frågor och få hjälp med sin nya dator. När projektet lämnar skolan finns elevsupporten på telefonnummer 020-838 838.

Stämningen är nyfiket förväntansfull. Eleverna är otåliga. Många kommer till projektets samlingspunkt på skolan, ”hotspot”, och frågar om datorn innan de fått den. De visar upp det påskrivna dokument ”Lån av 1:1-enhet” och frågar om det räcker, kommer de att få datorn? Kan jag få den nu? Måste jag vänta tills det är dags för vår klass? Skolpersonal, 1:1-projektets deltagare och elever är väl förberedda och utlämning av datorer går snabbt och effektivt. Under varje utlämningstimme får eleven en kort introduktion kring 1:1-satsningen och blir sen uppropade en och en, lämnar det påskrivna dokument och får sin dator. Eleverna får starta datorn direkt och logga in i Fronter där de gör en kort introduktionskurs för att komma igång. I introduktionskursen stämmer vi från projektet av att elevens dator fungerar som den ska och eleven får konfigurera sitt e-postkonto, testa OneNote med mera för att komma igång.

Hotspot finns på en central plats i skolan. På Bromma är det i trapphuset där alla elever passerar. Vi har känt oss enormt välkomna men aningen obesökta – detta ser vi som ett positivt tecken på att elevernas datorer fungerar bra! De vanligaste frågorna vi fått är:

Får jag installera program på datorn?

– Nej. Du kan ladda ner filer men inte installera program. Undantag finns för vissa program som t ex. Skype, Chrome och Spotify som går bra att installera själv (just på Bromma fanns dessa även för-installerade).

Frågor om OneNote; sparas allt automatiskt? Hur skapar jag flikar? Hur spelar jag upp filmklipp, kan jag skriva text vart som helst?

– Allt sparas automatiskt på ditt användarkonto i mappen Dokument. Flikar för varje lektion skapar du uppe i flik-fältet bredvid den flik som redan finns. Spela in film- och ljudanteckningar genom att klicka på Infoga -> Spela in bild/ljud. Inspelningen startar direkt och du ser reglage längst uppe i menyn för att stoppa, spola, spela osv. Du kan klicka vart som helst på din OneNote-sida och skriva text.

Är datorn övervakad, kan någon se vad jag gör?

– Volvo it kan se vilka program som finns installerade, någon övervakning av vad just du gör utförs inte.

Överlag har alla datorer fungerat bra. Det har varit några få hårdvaruproblem och av den stora mängd datorer som delats ut så är detta klart godkänt. Ett gäng elever i varje klass har inte kommit ihåg sitt lösenord och det tar tid att lösa på plats i utlämningen och något man kan förbereda innan.

Tips till kommande skolor är att:

  • se till att eleverna verkligen kan logga in, att användarkontot är okej – innan utlämningstimmen
  • att dokumentet ”Lån av 1:1 enhet” är påskrivet senast dagen innan
  • kontrollera att alla program blivit installerade före eller under utlämningen av datorer

/Jessica Forsberg

 

1:1 i startblocken inför leveranserna vecka 2

Torsdagen den 12 december samlades rektorer och andra nyckelpersoner inom 1:1-satsningen i Lilla aulan, Thorildsplans gymnasium. Syftet var att ge en uppdaterad lägesbild och ge inspiration inför leveranserna av elevdatorer och iPads direkt efter nyår. Gymnasieledningen och administrativa chefer var med för att brygga över och blicka framåt mot kommande förvaltning av 1:1.

Mötet inleddes av Ann Hellenius, tf chef för Tillhandahållaravdelningen. Hon berättade bland annat om flera it-satsningar som görs för att på olika sätt ge stöd för utveckling av det pedagogiska arbetet i skolan och effektivisera administrationen, allt inom ramen för ”It-strategi för ett bättre lärande” som nu börjar implementeras.

Ett viktigt steg som nu kan tas är att arbeta specifikt med de krav som den pedagogiska verksamheten ställer på modern it, vilka ibland skiljer sig från de administrativa behoven. Om detta berättade Maria Wester, tf chef på IKT-enheten, och poängterade att detta framsteg har blivit möjligt mycket tack vare det kravarbete som skolorna bidragit till inom 1:1-projektet.

Rektorerna Erja Lindmark och Johan Klintberg från Kista gy sär respektive Bromma gymnasium berättade om hur man på skolorna förberett sig inför införandet som startade i begränsad skala vecka 45. Båda kunde vittna om intensiv planering och stort engagemang från alla inblandade, och nu ser man fram emot att alla elever på skolorna ska få egna enheter. Michael Rosvall, pedagog på Kista gy-sär, berättade att tillgången till egen dator redan har gett en positiv effekt på lärandet i den klass som var först ut i november.

En viktig del av 1:1-satsningen är olika ”kom-igång-paket” med inspiration och utbildning riktade till olika målgrupper. Under vecka 44 var det fokus på pedagoger. Patrick Vestberg, rektor på SSIS, delade med sig av hur man inom område 2 hade lagt upp sina inspirationsseminarier under en intensiv studiedag. Genom att ha ett brett program med många olika inslag på flera nivåer hade man kunnat ge alla lärare en god dos inspiration och ny kunskap att arbeta vidare med.

Frågor angående 1:1-satsningen i Stockholms stad kan ställas till fragor1-1@stockholm.se

 

En för alla på Bromma gymansium

1:1 projektet Bromma gymnasium, klass M2

Den första klassen på Bromma gymnasium får sina datorer. Samling tidig morgon i Bromma gymnasiums personalrum. Rektor Johan Klintberg och Brommas it-tekniker Lasse Pettersson lotsar teamet från 1:1 projektet och Volvos utrullningstekniker. Michael Nyholm från IKT-enheten, utbildningsförvaltningen håller i avstämningsmöte och sen är det dags att träffa eleverna.
9.50 Eleverna får en introduktion av rektor Johan Klintberg som berättar om 1:1 satsningen, om förväntningar som följer med ett förändrat arbetssätt i skolan när alla elever har tillgång till en egen dator, om lust att lära sig, samarbete och också om skolans förväntningar på att eleven ska ta hand om sin dator på ett ansvarsfullt sätt.


Glad rektor Johan Klintberg skakar hand med 1:1-projektets Claes Järvman (till vänster).

Johan kallade sedan upp elev för elev som fick komma fram och lämna sitt påskrivna dokument ”lån av elevdator” och under applåder få en dator. Eleverna följer en checklista för att starta, logga in och göra enkla kontroller av datorns funktionalitet. Hela klassen är igång snabbt, inga problem med varken datorer eller konton.


Nöjda elever packade upp och satte genast igång med att undersöka de nya datorerna. På bilden ser du Isabelle Lund. Fotograf är Rikard Werge.

Efter lunch var det återsamling och eleverna fick ett utbildningspass av Rikard och Jessica. Det var många frågor och eleverna ville ha konkreta svar på hur datorn fungerar i olika situationer. En bra och givande timme för både eleverna och oss inom utbildningsprojektet för 1:1. Vi kom överens om med eleverna att återkomma om 4-5 veckor för att se hur det går för dem att använda datorerna i undervisningen.


En till en är här med utrullat på Bromma gymnasium.

/Jessica Rendert-Forsberg

Stor dag på Kista gysär

Idag fick 30 elever på Kista gymnasiesärskola sina 1:1-datorer. På morgonen kom eleverna till matsalen för en gemensam introduktion. Rektor Erja Lindmark inledde med att säga att det är en fantastisk dag för skolan, som nu efter ett halvår av förberedelser äntligen får ta emot de första datorerna! Ett halvår som ändå gått väldigt fort, och ”det är nu det ”riktiga” jobbet börjar”.

Jessica fortsatte introduktionen och berättade att det här med datorer, det är ett av flera steg i att vara en världsbäst skola och kopplade 1:1-satsningen till de pedagogiska målen.

Därefter var det dags för gruppen att klassvis få sina datorer. På Kista gysär börjar man med tre klasser om totalt 30 elever. Först ut var klass FAB1. Efter en kort, grundläggande genomgång av datorn, hur man kommer igång att använda den samt den nya elevsupporten, var det äntligen dags att få datorerna. En och en ropades upp och fick ta emot dator och strömsladd.

FAB1 på Kista gysär kommer igång med sina nya elevdatorer. Mentorn fanns med som stöd.

Eleverna startade sina datorer och gick igenom en checklista. Det var väldigt roligt att höra de olika spontana omdömena. Fantastiskt! Åh, så bra! Det här trodde jag inte kunde bli sant! Mycket bättre än datorn hemma, och så vidare. Dagens elever är datorvana och det var inga problem att komma igång och börja utforska datorn. En del var lite svårt att hänga med på, t.ex. att hitta Fronter eller logga in på sin e-post. I klassrummet fanns mentor, 1:1-projektet, IKT-enhetens it-stöd och supporttekniker från Volvo IT för att hjälpa till i klassen och samla ihop erfarenheter inför kommande införanden.


Jessia, Hussein och Claes delade ut datorer och såg till att eleverna kom igång på ett bra sätt.

På datorerna fanns alla basprogrammen från Microsoft och flera andra program som skolan beställt i förväg, till exempel olika typer av stöd för talsyntes och stavning. Det var jättespännande för eleverna att börja botanisera och utforska bland alla resurserna. T.ex. att kolla uppadresser på Google Earth och kunna visa kompisarna hur det ser ut där man bor!Inspirationen flödade och Sebastian kunde uttömmande berätta om det nya värmesystemet som hans familj precis hade installerat hemma.

Med vänlig hälsning
Camilla Danielsson

Så äntligen dagen D som i dator – Ess-gymnasiet är på …

Det ”blidde en tumme” men en fin och kraftfull sådan, för i sista stund ändrades leverensantalet eftersom elevsupport inte har satts igång i tillräckligt stor volym. Jag ska inte gnälla över detta faktum när nu äntligen nästan samtliga av Ess-gymnasiets elever fått sina egna datorer.  De som ännu saknar tillgång till en egen dator får sin i slutet av januari så det är inte långt dit.

Jessica och Claes från projektet höll i trådarna på ett mycket bra sätt och innan eleverna kom ställdes lokalen i ordning och så småningom höll Jessica en kort bra introduktion.

Johan från Volvo var med i egenskap av tekniker ifall några problem skulle uppstå, vilket det knappast gjorde. Dessa Dell 3330 är toppfina, snabba och med en helt annan prestanda än våra nuvarande laptops som bland annat vi lärare använder. Eleverna loggade in, testade internetåtkomst, loggade in på fronter och tog tid på hur lång tid det tog att logga in andra gången på datorn. Det blev klart godkänt under 60 s och det var enbart ett par datorer som direkt drog igång en installation, det kan vi också ha överinseende med.

Preparand-eleverna är nu i full gång med sina datorer

Som utbildningsförvaltningen så riktigt säger är även vi på Ess-gymnasiet övertygade om att när eleven nu får tillgång till en egen dator, ökar deras möjligheter till lärande. Genom att arbeta och utforska, lagra och komma åt dokument, tillgång till kanaler och verktyg för att kommunicera inom klassen och med omvärlden. Resurser i form av program, faktakällor och samverkansytor. Tillgång till ändamålsenlig hårdvara och kostnadsfri elevsupport.

Tack ni alla aktiva i detta projekt för utan er hade detta inte varit möjligt och förlåt än en gång Claes Järvman för mina ibland väl bitska kommentaren när projektet varit så fyrkantigt i sitt upplägg och jag tagit ut det på dig.

Eftersom jag nu är den jag är så vill jag idag slå ett slag för genus och påpeka det lite lustiga i att när en manlig lärare kommer in i salen frågar Volvos tekniker direkt ifall han är skolans tekniker. Att jag är den som kan vår datamiljö och fixar med allt på den fronten kunde han inte alls tänka sig men det är väl sådant vi kvinnor får ta 2013 en regnig dag i november.

/Monica Elgholm, IT-pedagog på Ess-gymnasiet

Smartphone som kognitivt stöd


Elevens smartphone kan vara ett kompensatoriskt hjälpmedel för att få stöd att komma i tid till lektioner, veta vad som ska tas med, att anteckna och minnas instruktioner. Vi ger praktiska exempel och tipsar om inställningar och appar. Detta föreläste Eva Samuelsson Angawa och Johanna Rostedt om för Stockholms stads gymnasielärare vecka 44.

Att det finns aktiviteter i skolan som är självklara samt en förutsättning för att genomföra sina studier är vi nog alla införstådda med. Det kan exempelvis vara att läsa, skriva, räkna, att samarbeta och kommunicera. Detta seminarium fick oss att förstå att det är i detaljerna för hur man justerar inställningarna i sin smartphone samt att med omsorg välja appar kan vara enormt stöd för en elev i behov av särskilt stöd. Det handlar om att arbeta smartare med det man har.

Enligt Eva och Johanna använder inte eleverna sina smartphones ”smart nog”. Men med eftertanke och struktur kan en smartphone bli ett effektivt verktyg för hur eleven planerar och organiserar sin dag i skolan.
Här spelar det kognitiva stödet stor roll: att kunna få tidsstöd, få påminnelser, planera sin dag, få struktur och ordning både i skolan och hemma. Det kan vara att kunna kommunicera med vänner och bekanta, att kunna hitta från en plats till en annan och att skolan visar tydlighet för vad, hur, varför, var, med vem, hur länge, vad händer sen- frågor.

Eva och Johanna visade skillnader mellan olika smartphone operativsystem som Android, iOS och Windows. Det är viktigt att eleven ska kunna ta med och använda sin egen telefon (BYOD, bring your own device), men man kan även beställa en smartphone som kompensatoriskt hjälpmedel.

När Eva och Johanna träffar elever börjar de alltid med grundinställningarna och gör tillsammans med eleven aktiva val som eleven behöver. Det är viktigt att prioritera bort det som stör och göra val utifrån att eleven ska klara sina studier. Det kan ex handla om att anpassa ljud för olika aktiviteter i telefonen, ställa in skärmens time-out och skärmlås, justera hur kalendern ska visas, vilka kalendrar och sålla informationen i kalendern. Det är viktigt att lära eleven att hjälpa sig själv med att utnyttja kalenderns funktioner som ex. hur man lägger till en anteckning, bild, påminnelse eller till och med en karta i kalendern.

Eva och Johanna tipsar även om användbara appar:

any.do – en sammanfattad påminnelselista med dagens aktiviteter
Evernote – tjänst för att spara, synkronisera och hantera informationsbitar oavsett om det är text, bild eller ljud
Audionote – inspelningsapp där eleven kan skriva stödord i kopplat till en plats i ljudfilen
Clarospeak – talsyntes för texter som eleven kan omvandla för att istället lyssna på
Prismo – fota av en text och omvandla den till en ljudfil som läses upp

De tipsade även om Daisy (som kräver lite hjälp för att det ska fungera bra med synkning av filer) som skolan även kan teckna abonnemang med Inläsningstjänst och tillgång till inläst kurslitteratur. Man kan även få skönlitterär text som inläst material via Legemus (http://www.legimus.se/) och även SLI (http://www.sli.se/medioteket) som skolan kan teckna abonnemang med för att elever ska få tillgång till filmer.
Även elevens ”vanliga appar”, ex. för sociala medier som Facebook osv. kan vara till stor hjälp om det där finns stöd och hjälp exempelvis som en grupp eller ett forum med klassen och/eller lärare.

Tips

Vill även du se denna föreläsning så kommer den i en mer fördjupad version den 10 mars kl. 15.00–16.30 hos Skolstöd, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen. Mer information kommer via Pedagog Stockholms kalendarium.

/Jessica Forsberg
jessica.forsberg@stockholm.se

Läs mer och kontakta Skolstöd här