Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Barn-och elevregister

Tieto ny leverantör av it-stöd för barn- och elevregister i Stockholms stad

En efterlängtad milstolpe passeras idag när utbildningsförvaltningen skriver avtal med it-företaget Tieto om att utveckla ett nytt barn- och elevregister för Stockholms alla skolor och förskolor.

Det är den första av fem upphandlingar som nu nått sitt mål. Det känns fantastiskt bra att vi nu har ett avtal, men också att vi lyckats genomföra en mycket omfattande upphandling utan överprövning.

I början av vårt arbete fick jag en del frågor om varför vi behövde så lång tid för att förbereda upphandlingarna. Mitt svar då – och nu – är att vi har arbetat inkluderande med en stor grupp representanter från skolan och förskolan. Vi har lyssnat och arbetat på djupet med att få fram en kravbild som är tydlig och på ett bra sätt beskriver vad vi förväntar oss att våra leverantörer ska åstadkomma. Men framför allt har vi haft tid att arbeta med kriterierna för utvärderingen och mallen för hur utvärderingen av anbuden ska genomföras. Det har tagit tid, men lönar sig i längden.

Efter en välbehövlig julledighet kan vi på det nya året sätta igång med att utveckla ett barn- och elevregister som ska ersätta befintliga system, men som till skillnad från tidigare system kommer att omfatta alla elever från förskola till vuxenutbildning och som utgör grunden för den gemensamma skolplattformen.

En nödvändig modernisering av skolans it-stöd tar nu ett viktigt steg i rätt riktning.

God Jul och stort tack till alla er som varit med i arbetet hittills!

/Ann Hellenius

Läs mer om Skolplattform Stockholm här

Läs mer om avtalet med Tieto för barn- och elevregister här

Har du frågor mejla till skolplattform@stockholm.se