Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Bromma gymnasium

Tips från 1:1-införandet på Bromma gymnasium

Får jag ta hem datorn? Får jag installera program? När ska jag ladda datorn? Hur kan jag få hjälp? Hur skapar jag flikar i OneNote? Har datorn en kamera? Hur lägger jag till Ad-Block i webbläsaren?

Vecka 3 var vi på Bromma gymnasium. 5 dagar med utlämning av datorer; fyra klasser per dag ger 120 elever med en ny dator och en förändrad undervisningssituation varje dag. Nya skolrutiner, användbara funktioner för att arbeta smartare i sin skolvardag och nya möjligheter att samarbeta med klasskompisar och lärare. Denna vecka har gått över förväntan!

”Hotspot” där eleverna kan ställa frågor och få hjälp med sin nya dator. När projektet lämnar skolan finns elevsupporten på telefonnummer 020-838 838.

Stämningen är nyfiket förväntansfull. Eleverna är otåliga. Många kommer till projektets samlingspunkt på skolan, ”hotspot”, och frågar om datorn innan de fått den. De visar upp det påskrivna dokument ”Lån av 1:1-enhet” och frågar om det räcker, kommer de att få datorn? Kan jag få den nu? Måste jag vänta tills det är dags för vår klass? Skolpersonal, 1:1-projektets deltagare och elever är väl förberedda och utlämning av datorer går snabbt och effektivt. Under varje utlämningstimme får eleven en kort introduktion kring 1:1-satsningen och blir sen uppropade en och en, lämnar det påskrivna dokument och får sin dator. Eleverna får starta datorn direkt och logga in i Fronter där de gör en kort introduktionskurs för att komma igång. I introduktionskursen stämmer vi från projektet av att elevens dator fungerar som den ska och eleven får konfigurera sitt e-postkonto, testa OneNote med mera för att komma igång.

Hotspot finns på en central plats i skolan. På Bromma är det i trapphuset där alla elever passerar. Vi har känt oss enormt välkomna men aningen obesökta – detta ser vi som ett positivt tecken på att elevernas datorer fungerar bra! De vanligaste frågorna vi fått är:

Får jag installera program på datorn?

– Nej. Du kan ladda ner filer men inte installera program. Undantag finns för vissa program som t ex. Skype, Chrome och Spotify som går bra att installera själv (just på Bromma fanns dessa även för-installerade).

Frågor om OneNote; sparas allt automatiskt? Hur skapar jag flikar? Hur spelar jag upp filmklipp, kan jag skriva text vart som helst?

– Allt sparas automatiskt på ditt användarkonto i mappen Dokument. Flikar för varje lektion skapar du uppe i flik-fältet bredvid den flik som redan finns. Spela in film- och ljudanteckningar genom att klicka på Infoga -> Spela in bild/ljud. Inspelningen startar direkt och du ser reglage längst uppe i menyn för att stoppa, spola, spela osv. Du kan klicka vart som helst på din OneNote-sida och skriva text.

Är datorn övervakad, kan någon se vad jag gör?

– Volvo it kan se vilka program som finns installerade, någon övervakning av vad just du gör utförs inte.

Överlag har alla datorer fungerat bra. Det har varit några få hårdvaruproblem och av den stora mängd datorer som delats ut så är detta klart godkänt. Ett gäng elever i varje klass har inte kommit ihåg sitt lösenord och det tar tid att lösa på plats i utlämningen och något man kan förbereda innan.

Tips till kommande skolor är att:

  • se till att eleverna verkligen kan logga in, att användarkontot är okej – innan utlämningstimmen
  • att dokumentet ”Lån av 1:1 enhet” är påskrivet senast dagen innan
  • kontrollera att alla program blivit installerade före eller under utlämningen av datorer

/Jessica Forsberg

 

En för alla på Bromma gymansium

1:1 projektet Bromma gymnasium, klass M2

Den första klassen på Bromma gymnasium får sina datorer. Samling tidig morgon i Bromma gymnasiums personalrum. Rektor Johan Klintberg och Brommas it-tekniker Lasse Pettersson lotsar teamet från 1:1 projektet och Volvos utrullningstekniker. Michael Nyholm från IKT-enheten, utbildningsförvaltningen håller i avstämningsmöte och sen är det dags att träffa eleverna.
9.50 Eleverna får en introduktion av rektor Johan Klintberg som berättar om 1:1 satsningen, om förväntningar som följer med ett förändrat arbetssätt i skolan när alla elever har tillgång till en egen dator, om lust att lära sig, samarbete och också om skolans förväntningar på att eleven ska ta hand om sin dator på ett ansvarsfullt sätt.


Glad rektor Johan Klintberg skakar hand med 1:1-projektets Claes Järvman (till vänster).

Johan kallade sedan upp elev för elev som fick komma fram och lämna sitt påskrivna dokument ”lån av elevdator” och under applåder få en dator. Eleverna följer en checklista för att starta, logga in och göra enkla kontroller av datorns funktionalitet. Hela klassen är igång snabbt, inga problem med varken datorer eller konton.


Nöjda elever packade upp och satte genast igång med att undersöka de nya datorerna. På bilden ser du Isabelle Lund. Fotograf är Rikard Werge.

Efter lunch var det återsamling och eleverna fick ett utbildningspass av Rikard och Jessica. Det var många frågor och eleverna ville ha konkreta svar på hur datorn fungerar i olika situationer. En bra och givande timme för både eleverna och oss inom utbildningsprojektet för 1:1. Vi kom överens om med eleverna att återkomma om 4-5 veckor för att se hur det går för dem att använda datorerna i undervisningen.


En till en är här med utrullat på Bromma gymnasium.

/Jessica Rendert-Forsberg