Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
En dator till varje elev

Tips från 1:1-införandet på Bromma gymnasium

Får jag ta hem datorn? Får jag installera program? När ska jag ladda datorn? Hur kan jag få hjälp? Hur skapar jag flikar i OneNote? Har datorn en kamera? Hur lägger jag till Ad-Block i webbläsaren?

Vecka 3 var vi på Bromma gymnasium. 5 dagar med utlämning av datorer; fyra klasser per dag ger 120 elever med en ny dator och en förändrad undervisningssituation varje dag. Nya skolrutiner, användbara funktioner för att arbeta smartare i sin skolvardag och nya möjligheter att samarbeta med klasskompisar och lärare. Denna vecka har gått över förväntan!

”Hotspot” där eleverna kan ställa frågor och få hjälp med sin nya dator. När projektet lämnar skolan finns elevsupporten på telefonnummer 020-838 838.

Stämningen är nyfiket förväntansfull. Eleverna är otåliga. Många kommer till projektets samlingspunkt på skolan, ”hotspot”, och frågar om datorn innan de fått den. De visar upp det påskrivna dokument ”Lån av 1:1-enhet” och frågar om det räcker, kommer de att få datorn? Kan jag få den nu? Måste jag vänta tills det är dags för vår klass? Skolpersonal, 1:1-projektets deltagare och elever är väl förberedda och utlämning av datorer går snabbt och effektivt. Under varje utlämningstimme får eleven en kort introduktion kring 1:1-satsningen och blir sen uppropade en och en, lämnar det påskrivna dokument och får sin dator. Eleverna får starta datorn direkt och logga in i Fronter där de gör en kort introduktionskurs för att komma igång. I introduktionskursen stämmer vi från projektet av att elevens dator fungerar som den ska och eleven får konfigurera sitt e-postkonto, testa OneNote med mera för att komma igång.

Hotspot finns på en central plats i skolan. På Bromma är det i trapphuset där alla elever passerar. Vi har känt oss enormt välkomna men aningen obesökta – detta ser vi som ett positivt tecken på att elevernas datorer fungerar bra! De vanligaste frågorna vi fått är:

Får jag installera program på datorn?

– Nej. Du kan ladda ner filer men inte installera program. Undantag finns för vissa program som t ex. Skype, Chrome och Spotify som går bra att installera själv (just på Bromma fanns dessa även för-installerade).

Frågor om OneNote; sparas allt automatiskt? Hur skapar jag flikar? Hur spelar jag upp filmklipp, kan jag skriva text vart som helst?

– Allt sparas automatiskt på ditt användarkonto i mappen Dokument. Flikar för varje lektion skapar du uppe i flik-fältet bredvid den flik som redan finns. Spela in film- och ljudanteckningar genom att klicka på Infoga -> Spela in bild/ljud. Inspelningen startar direkt och du ser reglage längst uppe i menyn för att stoppa, spola, spela osv. Du kan klicka vart som helst på din OneNote-sida och skriva text.

Är datorn övervakad, kan någon se vad jag gör?

– Volvo it kan se vilka program som finns installerade, någon övervakning av vad just du gör utförs inte.

Överlag har alla datorer fungerat bra. Det har varit några få hårdvaruproblem och av den stora mängd datorer som delats ut så är detta klart godkänt. Ett gäng elever i varje klass har inte kommit ihåg sitt lösenord och det tar tid att lösa på plats i utlämningen och något man kan förbereda innan.

Tips till kommande skolor är att:

  • se till att eleverna verkligen kan logga in, att användarkontot är okej – innan utlämningstimmen
  • att dokumentet ”Lån av 1:1 enhet” är påskrivet senast dagen innan
  • kontrollera att alla program blivit installerade före eller under utlämningen av datorer

/Jessica Forsberg

 

Stor dag på Kista gysär

Idag fick 30 elever på Kista gymnasiesärskola sina 1:1-datorer. På morgonen kom eleverna till matsalen för en gemensam introduktion. Rektor Erja Lindmark inledde med att säga att det är en fantastisk dag för skolan, som nu efter ett halvår av förberedelser äntligen får ta emot de första datorerna! Ett halvår som ändå gått väldigt fort, och ”det är nu det ”riktiga” jobbet börjar”.

Jessica fortsatte introduktionen och berättade att det här med datorer, det är ett av flera steg i att vara en världsbäst skola och kopplade 1:1-satsningen till de pedagogiska målen.

Därefter var det dags för gruppen att klassvis få sina datorer. På Kista gysär börjar man med tre klasser om totalt 30 elever. Först ut var klass FAB1. Efter en kort, grundläggande genomgång av datorn, hur man kommer igång att använda den samt den nya elevsupporten, var det äntligen dags att få datorerna. En och en ropades upp och fick ta emot dator och strömsladd.

FAB1 på Kista gysär kommer igång med sina nya elevdatorer. Mentorn fanns med som stöd.

Eleverna startade sina datorer och gick igenom en checklista. Det var väldigt roligt att höra de olika spontana omdömena. Fantastiskt! Åh, så bra! Det här trodde jag inte kunde bli sant! Mycket bättre än datorn hemma, och så vidare. Dagens elever är datorvana och det var inga problem att komma igång och börja utforska datorn. En del var lite svårt att hänga med på, t.ex. att hitta Fronter eller logga in på sin e-post. I klassrummet fanns mentor, 1:1-projektet, IKT-enhetens it-stöd och supporttekniker från Volvo IT för att hjälpa till i klassen och samla ihop erfarenheter inför kommande införanden.


Jessia, Hussein och Claes delade ut datorer och såg till att eleverna kom igång på ett bra sätt.

På datorerna fanns alla basprogrammen från Microsoft och flera andra program som skolan beställt i förväg, till exempel olika typer av stöd för talsyntes och stavning. Det var jättespännande för eleverna att börja botanisera och utforska bland alla resurserna. T.ex. att kolla uppadresser på Google Earth och kunna visa kompisarna hur det ser ut där man bor!Inspirationen flödade och Sebastian kunde uttömmande berätta om det nya värmesystemet som hans familj precis hade installerat hemma.

Med vänlig hälsning
Camilla Danielsson

Så äntligen dagen D som i dator – Ess-gymnasiet är på …

Det ”blidde en tumme” men en fin och kraftfull sådan, för i sista stund ändrades leverensantalet eftersom elevsupport inte har satts igång i tillräckligt stor volym. Jag ska inte gnälla över detta faktum när nu äntligen nästan samtliga av Ess-gymnasiets elever fått sina egna datorer.  De som ännu saknar tillgång till en egen dator får sin i slutet av januari så det är inte långt dit.

Jessica och Claes från projektet höll i trådarna på ett mycket bra sätt och innan eleverna kom ställdes lokalen i ordning och så småningom höll Jessica en kort bra introduktion.

Johan från Volvo var med i egenskap av tekniker ifall några problem skulle uppstå, vilket det knappast gjorde. Dessa Dell 3330 är toppfina, snabba och med en helt annan prestanda än våra nuvarande laptops som bland annat vi lärare använder. Eleverna loggade in, testade internetåtkomst, loggade in på fronter och tog tid på hur lång tid det tog att logga in andra gången på datorn. Det blev klart godkänt under 60 s och det var enbart ett par datorer som direkt drog igång en installation, det kan vi också ha överinseende med.

Preparand-eleverna är nu i full gång med sina datorer

Som utbildningsförvaltningen så riktigt säger är även vi på Ess-gymnasiet övertygade om att när eleven nu får tillgång till en egen dator, ökar deras möjligheter till lärande. Genom att arbeta och utforska, lagra och komma åt dokument, tillgång till kanaler och verktyg för att kommunicera inom klassen och med omvärlden. Resurser i form av program, faktakällor och samverkansytor. Tillgång till ändamålsenlig hårdvara och kostnadsfri elevsupport.

Tack ni alla aktiva i detta projekt för utan er hade detta inte varit möjligt och förlåt än en gång Claes Järvman för mina ibland väl bitska kommentaren när projektet varit så fyrkantigt i sitt upplägg och jag tagit ut det på dig.

Eftersom jag nu är den jag är så vill jag idag slå ett slag för genus och påpeka det lite lustiga i att när en manlig lärare kommer in i salen frågar Volvos tekniker direkt ifall han är skolans tekniker. Att jag är den som kan vår datamiljö och fixar med allt på den fronten kunde han inte alls tänka sig men det är väl sådant vi kvinnor får ta 2013 en regnig dag i november.

/Monica Elgholm, IT-pedagog på Ess-gymnasiet