Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Ess-gymnasiet

Våga testa nytt på Framtidens läromedel

Idag börjar Framtidens läromedel,  en inspirerande konferensen som erbjuder samtal, möten och tips på nya verktyg som kan bidra till pedagogisk skolutveckling. Det är en viktig mötesplats för alla som vill vara med och utveckla framtidens skola. Därför är det en ära att få inleda konferensen med att berätta om hur vi på utbildningsförvaltningen arbetar med Stockholms stads unika satsning på ett digitalt skollyft.

Jag kommer bland annat att belysa att vi är den första kommunen i landet som tagit fram ett avancerat självskattningsverktyg med koppling till den egna stadens it-strategi. Verktyget är ett av flera exempel på hur vi tillsammans med förskolechefer och rektorer vill hjälpa skolledare och pedagoger att utvärdera och öka skolans it-kunnighet.

Jag vill också gärna uppmuntra alla besökare till att våga testa något nytt läromedel under konferensdagarna! Under konferensdagarna kommer det att finnas fyra ”spår” under vilka det erbjuds en mängd spännande föreläsningar som riktar sig till skolledare samt pedagoger inom olika skolformer.

Jag vill särskilt lyfta några tips på spännande föreläsningar av lärare från Stockholms stad som du inte får missa!

KarinNyards

1. Karin Nygårds, lärare i svenska och svenska som andra språk i Sjöstadsskolan i Stockholm,berättar om hur internet fungerar, vem det är som styr och vilka frågor som är viktiga att hålla koll på. Dessutom tar hon upp lite om kod och varför du behöver veta hur det fungerar.

Kl. 10.30 den 8 oktober: Digital allmänbildning för lärare

 

Johan Erlandsson och Monica Elgholm

2. Johan Erlandsson, lärare, pedagogisk adminstratör och Monica Elgholm, lärare, it-pedagog på ESS-gymnasiet i Stockholm berättar om vilka plattformar, tekniska och digitala verktyg som finns för att nå elever som vägrar skolan. de lyfter också vilka mänskliga och ekonomiska resurser som behövs för att bryta ”hemmasittare”, samlit vilka elevstödjade resurser som måste finnas på skolan.

Kl. 11.30 den 8 oktober: Det digitala klassrummet- hur förebygger vi drop-outs och motiverar ”hemmasittare”?

Helena Kvarnsell 3. Helena Kvarnsell, pedagog (Matte, NO och teknik) från Björknässkolan och Marcus Ander, Konceptutvecklare för digitala lärverktyg från Gleerups utbildning berättar om hur digitala läromedel kan samspela med lärarens egen kreativitet och önskan om att sätta sin egen prägel på undervisningsmaterialet och samtidigt göras på ett mer strukturerat sätt som både bidrar till kvalitet och sparar varje enskild lärares tid.

Kl. 15:25 den 8 oktober: Vad händer när läromedel och delningskultur möts?

hultgren_marten

5. Mårten Hultgren, förstelärare i matematik på Kungsholmens Gymnasium i Stockholm, berättar om hur du kan implementera flippade klassrum i matteundervisningen och vilka effekter det ger på klassrumsarbetet.

Kl. 10:00 den 9 oktober: Digitala hjälpmedel och Flipped Classroom i matte

 

 

6. John Bang, musiklärare i Rågsvedsskolan i Stockholm, berättar om hur digitala verktyg kan användas  i musikundervisningen och hur eleverna musicera i grupp eller individuellt för att främja den individuella utvecklingen utan att klassrumsmiljön blir lidande. Han lyfter också några praktiska exempel på verktyg för en tyst musikundervisning och för att skapa sin egen musik på datorn. Se en tidigare intervju med honom här.

Kl. 14.15 den 8 oktober: Den digitala musiklektionen

Här kan du läsa mer om programmet för konferensdagarna:  http://www.framtidenslaromedel.se/stockholm/

Vi ses där!

/Ann Hellenius

Chef för Utveckling och Samordningsavdelningen

Så äntligen dagen D som i dator – Ess-gymnasiet är på …

Det ”blidde en tumme” men en fin och kraftfull sådan, för i sista stund ändrades leverensantalet eftersom elevsupport inte har satts igång i tillräckligt stor volym. Jag ska inte gnälla över detta faktum när nu äntligen nästan samtliga av Ess-gymnasiets elever fått sina egna datorer.  De som ännu saknar tillgång till en egen dator får sin i slutet av januari så det är inte långt dit.

Jessica och Claes från projektet höll i trådarna på ett mycket bra sätt och innan eleverna kom ställdes lokalen i ordning och så småningom höll Jessica en kort bra introduktion.

Johan från Volvo var med i egenskap av tekniker ifall några problem skulle uppstå, vilket det knappast gjorde. Dessa Dell 3330 är toppfina, snabba och med en helt annan prestanda än våra nuvarande laptops som bland annat vi lärare använder. Eleverna loggade in, testade internetåtkomst, loggade in på fronter och tog tid på hur lång tid det tog att logga in andra gången på datorn. Det blev klart godkänt under 60 s och det var enbart ett par datorer som direkt drog igång en installation, det kan vi också ha överinseende med.

Preparand-eleverna är nu i full gång med sina datorer

Som utbildningsförvaltningen så riktigt säger är även vi på Ess-gymnasiet övertygade om att när eleven nu får tillgång till en egen dator, ökar deras möjligheter till lärande. Genom att arbeta och utforska, lagra och komma åt dokument, tillgång till kanaler och verktyg för att kommunicera inom klassen och med omvärlden. Resurser i form av program, faktakällor och samverkansytor. Tillgång till ändamålsenlig hårdvara och kostnadsfri elevsupport.

Tack ni alla aktiva i detta projekt för utan er hade detta inte varit möjligt och förlåt än en gång Claes Järvman för mina ibland väl bitska kommentaren när projektet varit så fyrkantigt i sitt upplägg och jag tagit ut det på dig.

Eftersom jag nu är den jag är så vill jag idag slå ett slag för genus och påpeka det lite lustiga i att när en manlig lärare kommer in i salen frågar Volvos tekniker direkt ifall han är skolans tekniker. Att jag är den som kan vår datamiljö och fixar med allt på den fronten kunde han inte alls tänka sig men det är väl sådant vi kvinnor får ta 2013 en regnig dag i november.

/Monica Elgholm, IT-pedagog på Ess-gymnasiet