Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
sett2014

Bilder från SETT 2014

Här kommer en bildkavalkad från SETT 2014. Tack alla – föreläsare och medarbetare – som återigen gjorde SETT-mässan till en succé.
Vill du se fler bilder från SETT 2015 hittar du dem här: Fler bilder från SETT 2014.
Foto: Claes Johannesson

IMG_1455
Stockholm stads monter var populär under SETT-dagarna.

 

IMG_1452
Under två dagar var det många föreläsare som inspirerade andra pedagoger.

 

IMG_1315
Ett axplock av onsdagens innehåll i stadens ”trappa”.

 

IMG_1362_webb
Många besökte montern och ställde frågor.

 

IMG_1314
I montern visasde också flera förskolor hur de arbetar innovativt digitala hjälpmedel. Hans samordnade arbetet med de olika förskolorna.

 

IMG_1389
Thomas Lejdeman, rektor på Bernadottegymnasiet berättade varför skolan valt iPads i 1:1-satsningen.

 

IMG_1423
Kristina Nyström och Charlotta Wilson från Sjöstadsskolan berättade hur
det är att arbeta med engelska utan lärobok.

 

IMG_1431
Maria Åfelt från Årstaskolan hade tagit med sig tre elever och berättade om ”kulor i hjärtat” – multimodalt lärande.
Vilket handlar om hur ljud, foto eller film kan förstärka en känsla.

 

IMG_1427
Onsdagens gladaste föreläsare var Cecilia Westholm och Eva Lindholm från Sätraskolan som efter sin föreläsning om hur de har arbetat med språkpaketet fick blommor och diplom av grundskolechef Håkan Edman eftersom de är nominerade som ett av Stockholms bästa arbetslag.
- Gissa om vi blev nervösa när vi såg att Håkan fanns i publiken, berättade Eva.

 

IMG_1459
Sabine Louvent förbereder sin presentation om hur det är att undervisa när man själv är en digital inföding. Oj, vilka möjligheter det finns fick vi veta. Och är man osäker på tekniken då finns det ju en hel klass att fråga.

 

IMG_1500
Hur ett kollegialt lärande för att förbättra elevernas resultat går till berättade Madelen Kling, Ann Gollath Pillola och Lars Brand. De driver projektet PRIO Stockholm.

 

IMG_1410
Under onsdagen besöktes mässan av Ibrahim Bayland, socialdemokratisk talesperson i skolfrågor. Under en halvtimme hade han ett skolpolitiskt samtal med Annika Dopping. Efter samtalet fick han träffa Max Entin, lärare på Blommensbergsskolan men även bloggare på SETT.

 

IMG_1493
På torsdagen var det utbildningsminister Jan Björklunds tur att föra det skolpolitiska samtalet med Annika Dopping. Efter samtalet blev det en selfie med Rebel Learners

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeter intensivt för elever i behov av särskilt stöd

Karin Källander och Inger Westn (2)För många av oss är SETT en möjlighet att går runt bland intressanta utställare, lyssna på inspirerande föreläsare eller träffa gamla kollegor från tiden på olika lärarhögskolor.

Men för Inger Westin, Karin Källander och  Camilla Liljedahl från Stockholms Skoldatatek är det riktigt intensiva dagar. De är engagerade i både föreläsnngar och rundvandringar bland utställarna på SETT. Redan på onsdag förmiddag föreläser Karin och Inger i sal E5. Rubriken är ”Får jag visa på mitt sätt” där de sprider kundkap om alternativa och digitala verktyg. Presentationen ser du här.

 

Under torsdagen träffar du Karin och Inger igen men då Stockholms stads monter. I ”trappan” kl 12.30 kör de en föreläsning som heter ”När hjärnan springer maraton.”.
Den presentationen finns här

:

 

Skoldatateket är också engagerade i de rundvandringar som ordnats av Stockholms stad. I detta fall får Karin och Inger hjälp av Camilla.

Rundvandring onsdag 7 maj
10.00 Pedagogiska program för elever i behov av särskilt stöd
14.15 Verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter

Rundvandring torsdag 8 maj
10.00  Verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter
11.00 Pedagogiska program för elever i behov av särskilt stöd
14.15  Verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter

Claes Johannesson

 

Stockholm arbetar för ett digitalt lyft – lanserar en tydlig målbild och it-strategi för ett bättre lärande!

Under hösten och våren har vi arbetat intensivt med att fördjupa vår it-strategi för bättre lärande och på SETT presenterar utbildningsförvaltningen den nya it-strategin som bygger på en konkret målbild för hur skolor i världsklass arbetar med it för bättre lärande.

Ann_web- It-strategin är vägledande och därmed ett bra stöd när vi tillsammans med våra skolor planerar insatser för att åstadkomma en digitalisering av skolan, säger Ann Hellenius, tf avdelningschef på utbildningsförvaltningen.

It-strategin för ett bättre lärande består av fem delområden: digital kompetens, samarbete och kommunikation, digitalt innehåll, infrastruktur och uppföljning. Den nya it-strategin för ett bättre lärande bygger på en konkret målbild för hur skolor i världsklass arbetar med it inom varje område inom it-strategin. Arbetet som ligger till grund för denna målbild är omfattande och består av över 60 intervjuer med internationella och nationella experter, intensiv omvärldsbevakning samt ett fördjupat arbete tillsammans med Stockholms grund- och gymnasieskolor.

I Stockholm görs nu ett digitalt lyft för ett bättre lärande, riktade satsningar inom it-strategins områden för att nå målbilden för Stockholms alla skolor. På SETT kommer vi att presentera en av satsningarna, ett verktyg för självskattning.

Verktyget för självskattning, syftar till att hjälpa skolledare och lärare att både bedöma och höja sin it-mognad. Det består av tre delar:

  • En självskattning där skolledare och lärare, med stöd av ett webbverktyg, själva bedömer vilken mognadsnivå de ligger på inom it-strategins fem områden. Självskattningen görs i ett interaktivt webb-verktyg.
  • Utifrån resultatet på självskattningen ger verktyget förslag på konkreta åtgärder för att höja it-mognaden. Åtgärderna är anpassade utifrån mognadsnivån och finns för både skolledare och lärare. Baserat på åtgärdsförslagen skapar varje skola en egen handlingsplan för att höja it-mognaden.
  • Åtgärderna genomförs som en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Rektor är ansvarig för att regelbundet följa upp arbetet men rapporterar också regelbundet till sin chef hur arbetet fortskrider.

Mattias Olsson

– Vi har arbetat tillsammans med våra gymnasie- och grundskolor i både framtagandet av it-strategin och när vi arbetat fram verktyg för självskattning. Det gör att de åtgärder vi nu har tagit fram är väl anpassade för stadens lokala förutsättningar, säger Mattias Olsson, projektledare för ”verktyg för självskattning”

Under våren testas det webbaserade verktyget på sju skolor och ambitionen är att 60 skolor tar fram en it-handlingsplan med stöd av verktygen under hösten 2014. Sedan fortsätter arbetet i övriga skolor under 2015.

Lyssna på Ann Hellenius och Mattias Olsson när de berättar mer om den nya it-strategin och det digitala lyftet i Stockholm på SETT torsdag 8 maj kl. 12.15 i sal M7

Claes Johannesson

Nominerade till årets lärare och lärarlag. Möt dem på SETT

Den 13 maj korar Stockholms stad årets lärare och lärarlag på grund- och gymnasieskolan. På Pedagog Stockholm presenteras fortlöpande de nominerade. Bland de som presenterades den 5 maj kommer flera att föreläsa på SETT2014.

I kategorin årets lärare finns bl a Karin Nygårds, Sjöstadsskolan. Hon föreläser på onsdag den 7 maj kl 10.00 i sal M1. Rubriken är ”Hacka Läroplanen”.

I kategorin årets lärarlag är Cecilia Westblad och Eva Lindholm från Sätraskolan nominerade. De föreläser den på onsdag kl 14.30 i sal E5. Deras rubrik på föredraget är ”Jag känner mig som en författare”. I samma kategori är också lärarlaget Stjärnan från Sjöstadsskolan nominerade. I lärarlaget ingår Charlotta Wilson. På torsdag föreläser Charlotta tillsammans med Krisina Nyholm kl 13.30 i salen M3. Deras rubrik på föredraget är ”Engelska off-pist”.

Claes Johannesson

Ready, SETT, Go!

Logotyp SETT 2014

Snart går startskottet för den tredje upplagan av SETT – Sveriges största mässa för modernt och innovativt lärande. Aldrig tidigare har så många Stockholms-lärare funnits med i det stora programbud som mässan erbjuder. De deltagare från Stockholm som finns på de stora scenerna har presenterats här på bloggen tidigare. På http://www.settdagarna.se/ kan du ladda ner programmet som pdf-fil och se när och på vilken scen och de uppträder.

Förutom detta så har Stockholm ytterligare två arenor med intressanta föreläsare och förevisningar.

Stockholms stads monter och Stockholms-rummet
I Stockholms stads monter finns i år igen den populära ”trappan” där kortare föreläsningar på cirka 25 minuter kommer att genomföras. Förutom dessa föreläsningar kan du i montern träffa personer som berättar mer om vilka programvaror som finns i applikationsdatabasen, nyheter i Fronter och Skolwebben, stöd för elever i behov av särskilt it-stöd, Mediotekets utbud,  it i förskolan, m m. Besök oss gärna och prata it och undervisningen med oss.

I det för i år nya Stockholms-rummet har vi ytterligare ett antal föreläsningar med anknytning till Stockholm. Rummet finns inte med i det officiella programutbudet men du hittar det en trappa ner på mässan. Nedgången är vid restaurangen. Alla, även icke-stockholmslärare, är välkomna att ta del av utbudet där.

Förutom detta så anordnar vi även rundturer bland utställarna. Vandringarna är indelade i program för elever i behov av särskilt stöd, pedagogiska program för gymnasiet, pedagogiska program för grundskolan samt upptäck läs- och skrivverktyg.

Klicka på länken så får du informationom föreläsningarna i Stockholm stads monter och i Stockholms-rummet samt tidpunkter för vandringarna.
Information till dig från Stockholms stad som besöker SETT-mässan

Twittrar du?
Du som twittrar använd gärna hashtaggarna #sthlmisit och #sett2014 så kan vi följa allt som händer på SETT 2014.

Vi ser alla fram emot två mycket intressanta och spännande dagar i Kista.

Claes Johannesson och Charlote Dingertz
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad