Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
SETT2015

Innovativa pedagoger på SETT

Invignign_webbFör fjärde året i rad arrangerades SETT på Kistamässan och för fjärde gången med Stockholms stad som medarrangör. Stockholms nya skolborgarråd, Olle Burell, invigde mässan tillsammans med Johan Törnroth från Lärarförbundet och Ante Runnquist från RAU.

I inledningssnacket beskrev Olle Burell den kraft och den sjudande miljö som slog emot honom när han kom in i mässhallen. Det är vi som arbetar i skolan som lyfter den. De som har valt läraryrket har en stor växtkraft och ser en glädje i det samhällsuppdrag som läraryrket är. Att vara lärare är att se möjligheter i att kunna och vilja förändra samhället genom att ta ansvar för elevernas kunskapsutveckling och skola in dem i ett demokratiskt samhälle.

Johan Törnroth från Lärarförbundet betonade det kollegiala lärandet och att tillsammans utveckla den digitala kompetensen. Det är viktigt att vi i våra skolor och enheter tillsammans bygger vidare på det vi lär oss under de dager vi besöker SETT.

Charlotte-och-claes-webbI Stockholms stads monter mötte orangeklädda medarbetare besökarna. Här fanns även ett digert program med föreläsningar. Varje föreläsning var på cirka 20 minuter. Föreläsarna kom från olika delar av vår organisation, från skolor, skoldatateket, ikt-enheten, Medioteket mfl. I monterna fanns även personal från Skoldatateket och Medioteket på plats för att kunna svara på frågor om vilka digitala resurser som finns i Stockholms stad.

Gustav-webbLärarförbundet hade en monter bredvid Stockholms monter. För att lyfta fram duktiga pedagoger hade Lärarförbundet ett samarbete med Årstaskolan. Personal från Årstaskolan intervjuade ett flera viktiga skolpersonligheter under dagen, t ex skolminister Gustaf Fridolin, forskaren Elsa Dunkels, Hans-Åke Sherp mfl. Intervjuerna steamades ut live under rubriken ”Tänk Tanken”.

Claes Johannesson

 

Planeringen pågår för fullt för SETT 2015!

 

SETT bild mindreFör fjärde året i rad anordnas SETT-mässan i Kista. Kistamässans lokaler står öppna 14 – 16 april 2015. SETT 2015 syftar till att bidra till ny kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte om hur modern teknik och nya pedagogiska arbetssätt kan bidra till skol- och förskoleutveckling.

Egen dag för förskolan
Konferensdelens tre temaområden är:
Demokrati 2.0, Kollegialt lärande och Post-IT. Förutom den allmänna konferensdelen finns som tidigare ett styrnings- och ledningsspår som pågår 14-15 april och riktar sig till skolledare, rektorer och förskolechefer. SETT 2015 kommer att genomföras under tre dagar. Den tredje dagen, 16 april, kommer huvuddelen av innehållet av konferensen att fokusera på förskolan och utvecklingen där.

Stockholms stads utbildningsförvaltning har även i år en egen monter där bra exempel på det innovativa lärandet i stadens skolor och förskolor visas upp. Kan du, eller känner du någon som kan bidra till något på SETT 2015? Kontakta då Stockholm stads projektledare för SETT, Jonny Gullstrand
I konferensprogrammet för SETT 2015 bidrar Stockholms skolor och förskolor med 24 storföreläsningar!  En del av dessa föreläsningar kan du även lyssna till i en kortare version i vår monter (F:50).

Sett_allman_banner_250x240

Konferensbiljetterna är i stort sett slut (kan finnas kvar för den 16 april, samt för styrnings- och ledningsspåret). Om du vill besöka endast mässan så är de biljetterna gratis, men du måste registrera dig. Registrera dig då som mässbesökare!
Registrera dig här!

Som mässbesökare är du välkommen att ta del av de kortare föreläsningar (ca 20 min.) som kommer att hållas i utbildningsförvaltningens monter (F:50).
Vi planerar för 12 kortare föreläsningar per dag! Välkommen!

Programmet kommer att kommuniceras successivt på SETTs twitter (@sett2015) och på SETTs webbsida samt på SETTs Facebooksida.

/Sthlmisit

 

Stockholms stad och utbildningsförvaltningen är medarrangangörer till SETT 2015 tillsammans med Artexis, Rektorsakademien Utveckling och Lärarförbundet. Förra året besöktes mässan av totalt 8 900 besökare.