Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Skolstöd

Smartphone som kognitivt stöd


Elevens smartphone kan vara ett kompensatoriskt hjälpmedel för att få stöd att komma i tid till lektioner, veta vad som ska tas med, att anteckna och minnas instruktioner. Vi ger praktiska exempel och tipsar om inställningar och appar. Detta föreläste Eva Samuelsson Angawa och Johanna Rostedt om för Stockholms stads gymnasielärare vecka 44.

Att det finns aktiviteter i skolan som är självklara samt en förutsättning för att genomföra sina studier är vi nog alla införstådda med. Det kan exempelvis vara att läsa, skriva, räkna, att samarbeta och kommunicera. Detta seminarium fick oss att förstå att det är i detaljerna för hur man justerar inställningarna i sin smartphone samt att med omsorg välja appar kan vara enormt stöd för en elev i behov av särskilt stöd. Det handlar om att arbeta smartare med det man har.

Enligt Eva och Johanna använder inte eleverna sina smartphones ”smart nog”. Men med eftertanke och struktur kan en smartphone bli ett effektivt verktyg för hur eleven planerar och organiserar sin dag i skolan.
Här spelar det kognitiva stödet stor roll: att kunna få tidsstöd, få påminnelser, planera sin dag, få struktur och ordning både i skolan och hemma. Det kan vara att kunna kommunicera med vänner och bekanta, att kunna hitta från en plats till en annan och att skolan visar tydlighet för vad, hur, varför, var, med vem, hur länge, vad händer sen- frågor.

Eva och Johanna visade skillnader mellan olika smartphone operativsystem som Android, iOS och Windows. Det är viktigt att eleven ska kunna ta med och använda sin egen telefon (BYOD, bring your own device), men man kan även beställa en smartphone som kompensatoriskt hjälpmedel.

När Eva och Johanna träffar elever börjar de alltid med grundinställningarna och gör tillsammans med eleven aktiva val som eleven behöver. Det är viktigt att prioritera bort det som stör och göra val utifrån att eleven ska klara sina studier. Det kan ex handla om att anpassa ljud för olika aktiviteter i telefonen, ställa in skärmens time-out och skärmlås, justera hur kalendern ska visas, vilka kalendrar och sålla informationen i kalendern. Det är viktigt att lära eleven att hjälpa sig själv med att utnyttja kalenderns funktioner som ex. hur man lägger till en anteckning, bild, påminnelse eller till och med en karta i kalendern.

Eva och Johanna tipsar även om användbara appar:

any.do – en sammanfattad påminnelselista med dagens aktiviteter
Evernote – tjänst för att spara, synkronisera och hantera informationsbitar oavsett om det är text, bild eller ljud
Audionote – inspelningsapp där eleven kan skriva stödord i kopplat till en plats i ljudfilen
Clarospeak – talsyntes för texter som eleven kan omvandla för att istället lyssna på
Prismo – fota av en text och omvandla den till en ljudfil som läses upp

De tipsade även om Daisy (som kräver lite hjälp för att det ska fungera bra med synkning av filer) som skolan även kan teckna abonnemang med Inläsningstjänst och tillgång till inläst kurslitteratur. Man kan även få skönlitterär text som inläst material via Legemus (http://www.legimus.se/) och även SLI (http://www.sli.se/medioteket) som skolan kan teckna abonnemang med för att elever ska få tillgång till filmer.
Även elevens ”vanliga appar”, ex. för sociala medier som Facebook osv. kan vara till stor hjälp om det där finns stöd och hjälp exempelvis som en grupp eller ett forum med klassen och/eller lärare.

Tips

Vill även du se denna föreläsning så kommer den i en mer fördjupad version den 10 mars kl. 15.00–16.30 hos Skolstöd, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen. Mer information kommer via Pedagog Stockholms kalendarium.

/Jessica Forsberg
jessica.forsberg@stockholm.se

Läs mer och kontakta Skolstöd här