Visar alla blogginlägg från: april 2012

Nytt i Lektionsbanken: Från lösdrivare till hemlösa – källkritisk övning om livet utan bostad

”Dom skulle bara veta. Dom som ringer polisen på nätterna när man ligger och sover i en trappuppgång. De skulle bara veta vad man varit med om.”

Orden är Svens. Sven är en av de fyra hemlösa män som twittrat om sin vardagssituation vintern 2012, i samband med projektet Vi hörs i Sthlm. 120 år innan dess hittade polisen norskan Rangdina Svenningsson ”i utblottat tillstånd”. För förhörsledaren berättade Svenningsson att hon ”begifvit sig från Norge för omkring två månader sedan, hvarefter hon fotvandrat hit till staden och under vägen lifnärt sig med betleri”, det vill säga tiggeri.
 
Vad kan vi lära oss om hur livet förändrats för hemlösa om vi läser twittrarna Svens, Pauls, Marcos och Samuels tweets och jämför dem med polisens förhör med ”lösdrivare” i slutet av 1800-talet?

 

Från lösdrivare till hemlösa får eleverna jämföra polisens förhörsprotokoll med hemlösa 1885-1891 och Samuel, Sven och Pauls twitterflöde vintern 2012. Vilka fakta kan vi utvinna ur dessa källor? Vilka källkritiska frågor väcks? Vad säger källorna om samhällets förändring? Hur kan vi gå vidare om vi vill veta mer, om vi vill finna svar på frågor som inte källorna räcker till för? Här finns såväl en skriftlig examinationsuppgift som frågor för klassrumsdiskussion.

 

Vi hörs i Sthlm initierades av Stockholms stadsbibliotek och genomfördes i samarbete med Stadsmissionen, Stockholmskällan och twittrarna Sven, Marco, Samuel och Paul. Vill du även höra om hemlöshet ur ett kvinnligt perspektiv. På Klaragården finns en kreativ skrivargrupp vars medlemmar har erfarenhet av hemlöshet, några av deras alster kan du lyssna på här och du kan även läsa deras bloggar här.

S E T T

Den här veckan finns vi på plats på SETT-dagarna i Kista (ons-tor 25-26/4) för att demonstrera och berätta om Stockholmskällan för alla som är intresserade. Kom gärna och träffa oss där! Det är naturligtvis ett ypperligt tillfälle för oss att få visa vilka guldkorn till sin undervisning man kan hitta i vår databas. Men det är minst lika viktigt för oss att få träffa er som undervisar, och höra era åsikter, synpunkter och önskemål. Det finns nog lika många undervisningsstilar som det finns lärare och ju fler av er vi träffar och pratar med, desto bättre kan vi anpassa Stockholmskällan efter era behov.

Hoppas vi ses på SETT!
/Frida & Kettil

Här nedanför några exempel på undervisningsstilar från Stockholmskällan. Titta gärna in på lite fler bilder på lärare, elever, undervisning och skolor.

 Klicka på bilderna för se dem större och läsa mer

Undervisning Manillaskolan

Undervisning på Manillaskolan, troligen 1940-50-tal

 

Musikundervisning på Ekhagens skola på 50-talet

Musikundervisning på Ekhagens skola, 1950-tal

 

Undervisning i Carlssons skola på 50-talet

Undervisning i Carlssons skola, 1950-tal

 

 

 

 

Just nu är det lite pirrigt!

 

 Häromdagen skickade vi ut en enkät till alla som undervisar i svenska och so-ämnen i Stockholms stad för att undersöka vad Stockholms lärare tycker om Stockholmskällan. Och, ännu viktigare, för att undersöka hur Stockholms lärare vill använda en resurs som Stockholmskällan i arbetet med eleverna.

Vilka material ska vi prioritera? Är det rätt nivå för vår målgrupp (årskurs 6 t.o.m. gymnasiet). Ska vi använda Facebook, Twitter, den här bloggen eller nyhetsbrev för att kommunicera med våra användare. Och så vidare…

Nu följer ett par veckors nervös väntan när vi håller tummarna och väntar på svar. Och vi hoppas på många svar! En del av mig hoppas förstås på positiva enkätsvar och glada tillrop som talar om för oss hur bra Stockholmskällan är. Det är väl mänskligt att vilja bli omtyckt och bekräftad i det man gör.

Men beröm och bekräftelse i all ära,  det är ju med den konstruktiva kritiken som vi kan växa och bli bättre. Och med önskemål om vilka originalmaterial från museerna och arkiven vi ska presentera. Och i vilken form vi ska presentera dem. Alltså hoppas en större del av mig på mycket konstruktiv kritik och mycket synpunkter och önskemål.

Ungdomar i en bil med megafon. Skolomröstning om 5-dagarsvecka 1959. Foto: Ragnhild Haarstad
Kära läsare! Om du har fått vår enkät i din inkorg så ta dig lite tid och svara på frågorna. Det tar inte många minuter och dina svar är guld värda för oss!
 
 
 
 
 
 
 

Ni som undervisar är, tillsammans med era elever, vår viktigaste målgrupp och vi ser fram emot att fortsätta dialogen med er efter enkäten. Därför kan man kryssa i om man vill ingå i en fokusgrupp för att ytterligare påverka Stockholmskällans utveckling mot en ännu bättre resurs för skolan. Kryssa gärna i den rutan också!

Vi väntar med spänning på era svar!
/Frida 

PS. Undervisar du i svenska och/eller so-ämnen på en kommunal skola i Stockholm men har INTE har fått enkäten från Stockholmskällan i din inkorg under veckan? Kontakta mig (frida.lindfors@stockholm.se) så kan vi skicka dig länken och undersöka vad som har gått snett.

PS 2 Den här gången är undersökningen, främst av tekniska skäl, begränsad till de som arbetar inom Stockholms stad. Men vi vill veta vad ni andra tycker också! Mejla oss gärna! Eller gå in och lämna kommentarer och synpunkter direkt på hemsidan.

 Bilden: Ungdomar i en bil med megafon. Skolomröstning om 5-dagarsvecka 1959. Foto: Ragnhild Haarstad

 

 

 

Rösträttsstreck och rösträttsmotståndare – två källor att ta in i gymnasieklassrummet

Rösträttsdemonstrationen den 20 april 1902 ledde till våldsamma sammandrabbningar mellan polisoch demonstranter.

Rösträttsdemonstrationen den 20 april 1902 ledde till våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter.

 

Vill man ge eleverna konkreta och mer nyanserade bilder av den knaggliga men spännande vägen till dagens relativt fria och demokratiska svenska samhälle kan det vara bra att dyka ned i källorna ibland. Hur såg debatten ut i olika tider? Hur såg olika människor på begreppet folkstyre?

I början av 1900-talet pågick en brinnande debatt om den ”allmänna rösträtten” i Stockholm, liksom i stora delar av världen. Såväl rösträttsvänner som rösträttsmotståndare diskuterade HUR allmän den allmänna rösträtten skulle vara. Vilka ”rösträttsstreck” skulle man dra upp? Debatten handlade i moderna termer om inklusivitet - ett av de kriterier som idag används för att bedöma hur demokratiskt ett land är. Desto fler av landets invånare som har fulla medborgerliga rättigheter, desto mer inkluderande är demokratin.

När fick vi egentligen ”allmän” rösträtt?

Frågan handlar för det första om vem som överhuvudtaget får bli medborgare. Är det svårt eller lätt för nyanlända att få medborgarskap? För det andra: Har alla medborgare samma rättigheter och skyldigheter? Vi brukar till exempel hävda att Sverige fick allmän rösträtt 1921 – men faktum är att människor med fattigvårdsunderstöd inte fick rösträtt förrän 1945, vilket innebar att många personer med funktionsnedsättning nekades rösträtt fram till dess. Rösträttsåldern är också en inte helt okomplicerad fråga om inklusivitet.

Ett sätt att studera demokratins historia kan är att titta närmare på de små, små förändringar där friheten och jämställdheten ökar i samhället, eller tillfällen då dessa värden sätts på spel. På Stockholmskällan håller vi nu på att tillgängliggöra allt fler källor som berättar om de här små förändringarna och hur kampen för ett mer demokratiskt samhälle yttrat sig i huvudstaden.

Diskutera demokratins inklusivitet med hjälp av Carl Lindhagen

Låt gärma eleverna ta del av borgmästare Carl Lindhagens kritik av åtta rösträttsstreck som fanns 1905. I den lilla skriften finns bland annat en konkret beskrivning av könsstrecket, fattigstrecket, vanfrejdsstrecket, åldersstrecket och värnpliktsstrecket.

Det är också värdefullt att ta del av hur motståndarna till en utvidgad rösträtt tänkte. 1902 gav det konservativa Fosterländska förbundet i Stockholm ut ett luftigt och fint formgivet häfte där man presenterar argumenten mot en mer inkluderande demokrati. Författarna vill ha kvar kravet på 800 kronors årsinkomt med motivet att det vore bättre att ”höja arbetaren till rösträttsstrecket än att sänka strecket till honom”. Vidare påstås att det inte är folket självt som vill ha rösträtt utan ”maktspekulanter, radikala tidningsskrifvare och yrkesagitatorer, som landet rundt sökt sprida missnöje bland arbetareklassen”. När alla arbetare får rösta ”skola politiska äfventyrare framhjälpas till makten”.

Sök gärna på till exempel demokrati, yttrandefrihet, religionsfrihet i Stockholmskällan!

Trevlig helg!

Kettil

 

Från slott till koja – rolig skrivövning om hemmet för dina elever

”Vardagsrummet är rätt harmoniskt, jag har till och med tavlor på väggarna”. Poeten Daniel Boyacioglu i sitt hem. Foto: Johan Annerfelt.

”Vardagsrummet är rätt harmoniskt, jag har till och med tavlor på väggarna”. Poeten Daniel Boyacioglu i sitt hem. Foto: Johan Annerfelt.

 
Vill dina elever reflektera kring sitt boende och diskutera olika sätt att se på hemmet? I den här webbenkäten kan du låta dem gå loss på tangentbordet och breda ut texten utifrån några enkla frågor.

För inspiration kan ni lyssna tillsammans på när kända författare som Åsa Linderborg, Unni Drougge, Daniel Boyacioglu, David Lagercrantz, Mian Lodalen, Anders Fager och Sara Kadefors berättar om sina hem och sin relation till Stockholm. Ni kan även läsa vad andra skrivit.

Webbenkäten är en insamling av Stockholms stadsmuseum och Stockholms stadsbibliotek. Insamlingens syfte är att vår tids berättelser om hemmet ska vara tillgängliga för framtidens stockholmare. Flera av berättelserna kommer att publiceras på Stockholmskällan och användas i en mängd olika utställningar, publikationer, evenemang och för forskning.

Hur hanteras elevernas berättelser? Anger eleverna en ålder under 18 år kommer deras uppgifter anonymiseras vid publicering. Känsliga uppgifter som kan knytas till en person kommer heller inte publiceras, oavsett vilken ålder man angivit. Även berättelser som inte publiceras kommer att arkiveras av Stockholms stadsmuseum.

På Stockholmskällan hittar du förstås också en massa kulturhistoriskt material om hemmet!

/Kettil

Vad säger ett par strumpor?

Klimatsmarta strumpor

Klimatsmarta strumpor

Vad kan ett par lappade och lagade strumpor berätta om sin tid? Och om vår?

Föremål som källmaterial är inte alltid så lättillgängligt. Ofta krävs det mycket sammanhang och förklaring för att de ska tala till oss. Lera från en forntida vägg eller brända ben kan vara en källa till stor kunskap om människors liv när de hamnar under forskarens lupp. Men att säga att de talar direkt till oss vore en klar överdrift.

Men det finns föremål som talar direkt till oss. Som berättar något om sin tid, ger oss perspektiv på vår egen tid, manar till eftertanke och kan vara utgångspunkt för intressanta diskussioner. De här strumporna hör till den sortens föremål.

 De har blivit stoppade, och till och med lappade, så många gånger att de är nästan mer lagning än strumpa. Deras ägare var inte nödvändigtvis en särskilt fattig person. Lagningarna behöver inte vara ett uttryck för att ägaren inte kunde skaffa sig ett par nya strumpor. Istället är de ett uttryck för en tidsanda, en kultur, som i just det här fallet är mycket olik vår. En tid när inget fick gå till spillo, vare sig det gällde mat, kläder eller bränsle. Strumpornas ägare blev nästan 100 år och levde in på 1980-talet. Ett människoliv är inte så lång tid men mycket förändrades under de hundra åren

 Idag talar vi mycket om att vara klimatsmarta, resurssnåla och miljövänliga. Men i ärlighetens namn; hur många av oss stoppar sina strumpor när de går sönder? Hur många lappar och lagar? Istället slänger vi hela kläder för att vi tröttnat på dem. Vi köper dyra kläder som är trasiga och slitna redan i affären. Vi slänger bort fullt ätbar mat, utan att ens lukta på den först, bara för att några siffror utanpå visar ett datum som har passerat. Vi köper maträtter i flera lager förpackning och kaffe i engångsmuggar med plastlock.

Klimatsmarta strumpor

Klimatsmarta strumpor

 

Ja, vad säger strumporna?

Bland annat säger de att när det gäller att vara resurssnåla kan vi inte tävla med de som levde i Stockholm för 100 år sedan.

/Frida

Läs mer om Elins strumpor och titta på andra, mer eller mindre talande, föremål i Stockholmskällan