Källor om patienträttigheter – tips på fördjupningsämne för gymnasieelever

1879 slog Sabbatsbergs sjukhus upp portarna. Som ett brev på posten kom en entusiastisk förfrågan från Karolinska institutet om deras läkarstuderande kunde få frigång och observera patienter bäst de ville på det nya fina sjukhuset. Ingenstans fanns ju ett så mångfasetterat ”kliniskt material” som i Stockholm! ”Kliniskt material” är för övrigt vad man genomgående kallar patienterna i Karolinskas skrivelse.

När frågan kom upp i stadsfullmäktige reserverade sig den legendariske stadsplaneraren Claes Albert Lindhagen. Med hjärtknipande exempel försvarar han patienternas rätt till en viss integritet och deras behov av lugn i en känslig situation. Dina elever kommer åt såväl Karolinskas skrivelse som Lindhagens reservation här.

Paulus Bernhard Romare

Paulus Bernhard Romare

Paulus Bernhard Romare

27 år senare är det dags igen! I samband med en utbyggnad av Sabbatsberg motionerar Paulus Bernhard Romare – mannen här till vänster – om att de kvinnliga patienterna på gynekologen borde ha rätten att tydligt och klart ge sitt godkännande innan läkarstudenter kommer in för observation. Förslaget ledde till en väldig debatt som du och dina elever kan komma åt här.

Här föreligger således, kära vänner, ett utomordentligt material för att studera synen på patienträtt. Kanske lämpar det sig som ett fördjupningsämne för en av dina elever? ”Syfte: Jag ska studera synen på patientens rätt till integritet i relation till läkarstuderandes behov av observation så som den yttrar sig i handlingar från Stockholms stadsfullmäktige 1879 och 1906…” Ja och kanske kombinera det med att undersöka hur reglerna ser ut idag, eller med några hyfsat färska  artiklar som diskuterar frågan. Et voila: Förändringsprocessen studerad!

/Kettil

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.