Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Fornlämningar

Tre 3:or i Beckomberga

Ibland är det alldeles extra roligt på jobbet. Till exempel när jag är på väg till bussen efter ett besök i en årskurs tre i Beckombergaskolan och hör en av killarna i klassen ropa efter mig: Friiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiida! Friiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiida! Vi har hittat den!

Det här var mitt tredje besök i Beckombergaskolan (eller fjärde om man räknar min rekognoseringstur, när jag smög runt i buskarna kring skolan och letade fornlämningar). Tre trevliga treor och deras inspirerade och engagerade lärare träffade jag tre vackra dagar i maj.

Upplägget som jag och Ulrika, lärare i 3b (det är de som syns på bilderna som Ulrika har tagit), hade kommit fram till var att vi skulle prata om Stockholms, Brommas och Beckombergas historia under en timme på förmiddagen och sen titta på fornlämningar i skolans närhet på eftermiddagen (ett underlag för lektionen kommer att publiceras i vår Lektionsbank inom kort).

Stockholmskällans primära målgrupp är årskurs 6 t.o.m. gymnasiet, men eftersom det finns ett så rikt bildmaterial tycker jag att Stockholmskällan fungerar bra även i lägre åldrar. Bilder kan ju alla reflektera och associera kring. De här dagarna i Beckombergaskolan gav mig ett utmärkt tillfälle att pröva detta i praktiken.

Förmiddagen ägnade vi helt och hållet till att titta på bilder från olika århundraden. Barnen berättade om sina kunskaper och associationer och jag berättade om några saker som jag hade valt ut för varje århundrade (länkar till alla bilder finns i den kommande lektionen). Jag läste också ett stycke högt ur boken ”Stora Sparvel” av Barbro Lindgren i anslutning till Bromma och Beckomberga under 1900-talet. En hel timme koncentrerade sig 9-10-åringarna utan större svårighet, så jag skulle säga att Stockholmskällan fungerade fungerade mycket bra för årskurs tre!

 

 

 

 

 

 

Beckombergaskolan har turen att ha ett gravfält från järnåldern och en medeltida bytomt intill skolgården. På eftermiddagen hade vi därför en utomhuslektion och tittade på spår efter gånga tider. Vi funderade kring frågor som: Hur har landskapet förändrats sedan istiden? (titta gärna på exemplet Akalla) Hur kan man känna igen gravar från järnåldern? Hur begravde man sina döda före kristnandet? Hur förändrades det när man blev kristen? Var låg den gamla byn Beckomberga?

Det sista vi tittade på innan jag skildes från den sista klassen för att gå till bussen den sista av de tre dagarna var en gammal vägsten som fortfarande står vid en av vägarna kring skolan. Jag berättade om hur vägstenar ofta markerade var en by eller gård började och att det ofta hade att göra med by- eller gårdsinvånarnas ansvar att underhålla vägarna. Jag avslutade med att berätta att enligt den arkeologiska utredning om Beckomberga by som jag hade läst skulle det finnas en vägsten till men att jag inte hade hittat den. Den skulle stå vid en stor kastanj.

Det var den vägstenen som klassen hittade innan jag ens hade hunnit till bussen. Stenen stod mitt på skolgården och hade hela tidenvarit en naturlig del av deras lekmiljö. Plötsligt hade den fått en helt ny innebörd. Tanken svindlade för flera av dem, tror jag. Och jag kunde ta adjö av dem ännu en gång och berömma dem för att de på en enda timme hade fått ”arkeolog-ögon”.

Här markerar klass 3 b ut en skeppsättning genom att stå på stenarna.

Här markerar klass 3 b ut en skeppsättning genom att stå på stenarna.

Vägsten "Här gick vägen redan då"!

Vägsten "Här gick vägen redan då"!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om man vill veta om det finns fornlämningar i skolans omgivningar kan man göra en sökning i Riksantikvarieämbetets Fornsök. Enklast är att skriva t ex Beckomberga, Akalla eller Farsta i fältet ”Fritext” (om det finns många platser med det aktuella namnet kan man behöva välja rätt kommun och län också).

Ofta är det svårt för ett otränat öga att skilja gravar från naturliga former, särskilt när det är snårigt och övervuxet. Om man vill göra det enkalre för sig kan man förlägga en sån här utomhuslektionen till en skyltad fornlämning i närheten även om det kan kräva en lite längre utflykt. Här hittar du Stockholms stadsmuseums skyltade platser i Stockholmskällan. Skyltarna finns både vid fornlämningar och andra historiskt viktiga platser i Stockholm.