Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Stockholmskällan

Just nu är det lite pirrigt!

 

 Häromdagen skickade vi ut en enkät till alla som undervisar i svenska och so-ämnen i Stockholms stad för att undersöka vad Stockholms lärare tycker om Stockholmskällan. Och, ännu viktigare, för att undersöka hur Stockholms lärare vill använda en resurs som Stockholmskällan i arbetet med eleverna.

Vilka material ska vi prioritera? Är det rätt nivå för vår målgrupp (årskurs 6 t.o.m. gymnasiet). Ska vi använda Facebook, Twitter, den här bloggen eller nyhetsbrev för att kommunicera med våra användare. Och så vidare…

Nu följer ett par veckors nervös väntan när vi håller tummarna och väntar på svar. Och vi hoppas på många svar! En del av mig hoppas förstås på positiva enkätsvar och glada tillrop som talar om för oss hur bra Stockholmskällan är. Det är väl mänskligt att vilja bli omtyckt och bekräftad i det man gör.

Men beröm och bekräftelse i all ära,  det är ju med den konstruktiva kritiken som vi kan växa och bli bättre. Och med önskemål om vilka originalmaterial från museerna och arkiven vi ska presentera. Och i vilken form vi ska presentera dem. Alltså hoppas en större del av mig på mycket konstruktiv kritik och mycket synpunkter och önskemål.

Ungdomar i en bil med megafon. Skolomröstning om 5-dagarsvecka 1959. Foto: Ragnhild Haarstad
Kära läsare! Om du har fått vår enkät i din inkorg så ta dig lite tid och svara på frågorna. Det tar inte många minuter och dina svar är guld värda för oss!
 
 
 
 
 
 
 

Ni som undervisar är, tillsammans med era elever, vår viktigaste målgrupp och vi ser fram emot att fortsätta dialogen med er efter enkäten. Därför kan man kryssa i om man vill ingå i en fokusgrupp för att ytterligare påverka Stockholmskällans utveckling mot en ännu bättre resurs för skolan. Kryssa gärna i den rutan också!

Vi väntar med spänning på era svar!
/Frida 

PS. Undervisar du i svenska och/eller so-ämnen på en kommunal skola i Stockholm men har INTE har fått enkäten från Stockholmskällan i din inkorg under veckan? Kontakta mig (frida.lindfors@stockholm.se) så kan vi skicka dig länken och undersöka vad som har gått snett.

PS 2 Den här gången är undersökningen, främst av tekniska skäl, begränsad till de som arbetar inom Stockholms stad. Men vi vill veta vad ni andra tycker också! Mejla oss gärna! Eller gå in och lämna kommentarer och synpunkter direkt på hemsidan.

 Bilden: Ungdomar i en bil med megafon. Skolomröstning om 5-dagarsvecka 1959. Foto: Ragnhild Haarstad

 

 

 

Rösträttsstreck och rösträttsmotståndare – två källor att ta in i gymnasieklassrummet

Rösträttsdemonstrationen den 20 april 1902 ledde till våldsamma sammandrabbningar mellan polisoch demonstranter.

Rösträttsdemonstrationen den 20 april 1902 ledde till våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter.

 

Vill man ge eleverna konkreta och mer nyanserade bilder av den knaggliga men spännande vägen till dagens relativt fria och demokratiska svenska samhälle kan det vara bra att dyka ned i källorna ibland. Hur såg debatten ut i olika tider? Hur såg olika människor på begreppet folkstyre?

I början av 1900-talet pågick en brinnande debatt om den ”allmänna rösträtten” i Stockholm, liksom i stora delar av världen. Såväl rösträttsvänner som rösträttsmotståndare diskuterade HUR allmän den allmänna rösträtten skulle vara. Vilka ”rösträttsstreck” skulle man dra upp? Debatten handlade i moderna termer om inklusivitet - ett av de kriterier som idag används för att bedöma hur demokratiskt ett land är. Desto fler av landets invånare som har fulla medborgerliga rättigheter, desto mer inkluderande är demokratin.

När fick vi egentligen ”allmän” rösträtt?

Frågan handlar för det första om vem som överhuvudtaget får bli medborgare. Är det svårt eller lätt för nyanlända att få medborgarskap? För det andra: Har alla medborgare samma rättigheter och skyldigheter? Vi brukar till exempel hävda att Sverige fick allmän rösträtt 1921 – men faktum är att människor med fattigvårdsunderstöd inte fick rösträtt förrän 1945, vilket innebar att många personer med funktionsnedsättning nekades rösträtt fram till dess. Rösträttsåldern är också en inte helt okomplicerad fråga om inklusivitet.

Ett sätt att studera demokratins historia kan är att titta närmare på de små, små förändringar där friheten och jämställdheten ökar i samhället, eller tillfällen då dessa värden sätts på spel. På Stockholmskällan håller vi nu på att tillgängliggöra allt fler källor som berättar om de här små förändringarna och hur kampen för ett mer demokratiskt samhälle yttrat sig i huvudstaden.

Diskutera demokratins inklusivitet med hjälp av Carl Lindhagen

Låt gärma eleverna ta del av borgmästare Carl Lindhagens kritik av åtta rösträttsstreck som fanns 1905. I den lilla skriften finns bland annat en konkret beskrivning av könsstrecket, fattigstrecket, vanfrejdsstrecket, åldersstrecket och värnpliktsstrecket.

Det är också värdefullt att ta del av hur motståndarna till en utvidgad rösträtt tänkte. 1902 gav det konservativa Fosterländska förbundet i Stockholm ut ett luftigt och fint formgivet häfte där man presenterar argumenten mot en mer inkluderande demokrati. Författarna vill ha kvar kravet på 800 kronors årsinkomt med motivet att det vore bättre att ”höja arbetaren till rösträttsstrecket än att sänka strecket till honom”. Vidare påstås att det inte är folket självt som vill ha rösträtt utan ”maktspekulanter, radikala tidningsskrifvare och yrkesagitatorer, som landet rundt sökt sprida missnöje bland arbetareklassen”. När alla arbetare får rösta ”skola politiska äfventyrare framhjälpas till makten”.

Sök gärna på till exempel demokrati, yttrandefrihet, religionsfrihet i Stockholmskällan!

Trevlig helg!

Kettil

 

Från slott till koja – rolig skrivövning om hemmet för dina elever

”Vardagsrummet är rätt harmoniskt, jag har till och med tavlor på väggarna”. Poeten Daniel Boyacioglu i sitt hem. Foto: Johan Annerfelt.

”Vardagsrummet är rätt harmoniskt, jag har till och med tavlor på väggarna”. Poeten Daniel Boyacioglu i sitt hem. Foto: Johan Annerfelt.

 
Vill dina elever reflektera kring sitt boende och diskutera olika sätt att se på hemmet? I den här webbenkäten kan du låta dem gå loss på tangentbordet och breda ut texten utifrån några enkla frågor.

För inspiration kan ni lyssna tillsammans på när kända författare som Åsa Linderborg, Unni Drougge, Daniel Boyacioglu, David Lagercrantz, Mian Lodalen, Anders Fager och Sara Kadefors berättar om sina hem och sin relation till Stockholm. Ni kan även läsa vad andra skrivit.

Webbenkäten är en insamling av Stockholms stadsmuseum och Stockholms stadsbibliotek. Insamlingens syfte är att vår tids berättelser om hemmet ska vara tillgängliga för framtidens stockholmare. Flera av berättelserna kommer att publiceras på Stockholmskällan och användas i en mängd olika utställningar, publikationer, evenemang och för forskning.

Hur hanteras elevernas berättelser? Anger eleverna en ålder under 18 år kommer deras uppgifter anonymiseras vid publicering. Känsliga uppgifter som kan knytas till en person kommer heller inte publiceras, oavsett vilken ålder man angivit. Även berättelser som inte publiceras kommer att arkiveras av Stockholms stadsmuseum.

På Stockholmskällan hittar du förstås också en massa kulturhistoriskt material om hemmet!

/Kettil

Välkommen till Stockholmskällans blogg!

Stockholmskällan – vad är det?

För er som inte hört talas om Stockholmskällan kan vi berätta att det är en webbplats där stadens museer, bibliotek och arkiv tillgängliggör fantastiska fotografier, spännande rättshandlingar, gripande brev, gamla Stockholmslåtar, gryniga filmer, zoomningsbara konstverk och mycket annat.

Tanken är att lärare och elever – direkt på webben – ska kunna ta del av, bruka, granska och vända ut och in på en rik flora av primärkällor som berättar om livet i Stockholm genom seklerna. Materialet är självklart en guldgruva för dig som är historielärare, men här finns även en hel del för er som undervisar i till exempel svenska, geografi, bild och musik.

Här kommer vi presentera historiska guldkorn, pedagogiska ingångar, lektionsstarters och berätta om nyheter i Lektionsbanken. Ja, och kanske även ge ett historiskt perspektiv på läraryrket här i Stockholm.

Självklart vill vi ta del av era smarta idéer och synpunkter också och göra dem tillgängliga för andra lärare. Har ni bra tips om hur man kan använda material på Stockholmskällan i undervisningen så kommentera gärna här eller kontakta oss!

Stockholmskällans blogg

Kettil Mannerheim & Frida Lindfors