Hur bli ett skolbibliotek i världsklass?

Utskrift

På Skolbibliotek 2015 fick vi höra vad som låg bakom utmärkelsen ”Ett skolbibliotek i världsklass ”. De som berättade om detta var vinnarna 2015, gymnasiebibliotekarierna Lotta Davidson-Bask och Petra Romberg från Polhemskolans gymnasiebibliotek i Lund.  Lotta och Petra berättade mycket underhållande, humoristiskt och engagerat om hur de ansökt om och tilldelats utmärkelsen Ett bibliotek i världsklass av DIK:s expertgrupp för skolbibliotek.

De berättade bland annat om hur själva ansökningsprocessen bidragit till en klarare och tydligare bild av bibliotekets verksamhet och de uppmanade oss andra att arbeta mot att kunna ansöka: ”Ingen annan kommer att nominera er eller ansöka åt er”.

Några faktorer för framgång som Lotta och Petra nämnde, förutom den generellt starka bibliotekstraditionen i hemstaden Lund, var att inte vänta på att bli kontaktad för att inleda samarbete med lärarna utan att själv ta initiativ och att vara synlig i skolan ”Gå på allt! Internt och externt!”. De nämnde även vikten av att vara minst två fackutbildade bibliotekarier för att ha förutsättningar att bedriva en verkligt integrerad och pedagogisk biblioteksverksamhet på en stor gymnasieskola.

Något som jag särskilt tog med mig från deras anförande var betoningen på dokumentation för att ta en verksamhet framåt.  Att sätta på pränt vad biblioteket ska vara och göra, att skriva en årlig verksamhetsberättelse och att utforma en handlingsplan för sitt bibliotek. ”Att beskriva för ledningen vad vi vill med verksamheten och att fråga: ”Vill ni det samma?”, som Lotta och Petra uttryckte det.

Jag tyckte också att tanken att ha en tydligt överenskommen och förutbestämd progression i arbetet med att nå elevernas måluppfyllelse inom MIK var mycket tilltalande; att redan från årskurs ett i gymnasiet ha en tydlig planering i när bibliotekarierna kommer in som en integrerad del av undervisningen då eleverna ska hålla på med större självständiga arbeten. På grundskolan i Lund jobbar man med det som kallats för Röda tråden, en progression genom grundskolan i informationssökning och källkritik och det var detta arbetssätt som de nu arbetade med att implementera även i gymnasieskolan, elevernas ojämna förkunskaper till trots (skolan har riksintag).

Vilka konsekvenser får det då att tilldelas en utmärkelse som Skolbibliotek i världsklass? Jo, några effekter som Petra och Lotta tog upp var hur det bidragit till marknadsföringen för hela skolan, lett till ökad feedback för biblioteket och skapat en allmänt positiv uppåtspiral för deras verksamhet.

Handlingsplan för Polhemskolans biblioteksverksamhet

Ett blogginlägg från gymnasiebibliotekarien Helena Pahlmblad Kungsholms gymnasium

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.