Visar alla blogginlägg med kategorin:
Media

”Bloggträff” för Pedagog Stockholm

Jag siar om att bibliotekarier kommer att samarbeta med varandra i nätverk i framtiden – nätverk som kommer att bli allt viktigare. Ingen bibliotekarie sitter ensam på tillräcklig kunskap om alla olika litterära genrer, en snabb och föränderlig informations- och kommunikationssteknlogi, det senaste inom bokutgivningen eller de svårigheter som användarna eller brukarna står inför och som bibliotekspersonalen är satta att hjälpa till med.
Idag stänger jag biblioteket på Spånga gymnasium lite tidigare. Jag skall strax gå. Jag skall nämligen iväg på en ”bloggträff” som Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad arrangerar för det tjugotal bloggare från en lång rad olika områden inom Utbildningsförvaltningen. Det är ett nätverk under uppbyggnad. Vi skall träffas: lärare, bibliotekarier med flera och kommer förhoppningvis kunna delge varandra spännande kunskaper och erfarenheter på många allahanda sätt med bloggandet som gemensam nämnare.

Det vankas AW efteråt – sade jag det?? = )

Samtidens och framtidens bibliotek

Anteckningar från Bibliotekskonferensen

Tillsammans med några kollegor fick jag chansen att bevista Bibliotekskonferensen 2013 som ägde rum här i Stockholm den 19-20 mars. Ann Östman, regionbibliotekarie i Gävleborg inledde konferensen med ett anförande på temat ”Biblioteket i samtiden och i framtiden”. Anförandet byggde till delar på insikter från att ha läst David R. Lankes The atlas for new librarianship (2011). I ett försök att sia om trender inom bibliotekssektorn lyfte Ann särskilt fram trenden där bibliotek och bibliotekarier i högre utsträckning kommer att vara medel för samhällsförändring; att inte endast ha en begränsad mängd information att låna ut, utan att vara en plats där alla kan vara med och bidra med information till samhället genom att sprida idéer, tankar och kunnande via bland annat sociala medier, egen publicering på Internet osv. Ann använde sig av en metafor som beskriver hur bibliotek av idag varit att betrakta som en middagsbjudning. Det som står på bordet är det som erbjuds och det finns inte så att det räcker för fler. Morgondagens bibliotek är mer att likna vid ett knytkalas där alla som kommer bidrar med något och där det som erbjuds blir så mycket rikare i såväl mängd som i variation.

Bibliotekens uppgift kommer i allt högre grad bli att hjälpa människor att hitta och använda information men också att skapa information . Genom att använda alla tillgängliga hjälpmedel och tekniska lösningar kan bibliotek utföra vårt uppdrag bättre.

Jag tycker att Ann sätter fingret på en viktig punkt när hon säger att bibliotek måste bli bättre på att se till användarnas faktiska behov – vad de vill ha hjälp med – snarare än att utgå från vad biblioteken har och vad bibliotek vanligtvis erbjuder. Bibliotek måste bli mer brukarorienterade och i takt med att information: böcker, film, musik görs tillgänglig av andra än bara bibliotek (strömmande media, e-publicering, Internetbokhandlar, Spotify, etc.) ställs bibliotek inför en ny och växande konkurrens. Hur skall bibliotek förhålla sig till det? Ann Östman menade att bibliotek inte skall se det som konkurrens, utan snarare se det på det viset att olika tjänster kompletterar varandra när det gäller att tillgängliggöra information i samhället och den som tjänar på det är alla i samhället som använder information.

En annan trend som Ann Östman siar om är att bibliotek måste lämna mer utrymme för skapande verksamhet. Rent fysiskt står bibliotek inför en omvandling. Höga och tunga bokhyllor svarar inte mot förändrade behov och krav på flexibla lösningar. Vi måste bli mer mobila i takt med att brukare blir mer mobila, sade Ann och gav exempel på ett bibliotek som utformat ”learning spaces” med möbler och hyllor på hjul som lätt kan möbleras om och anpassas efter olika behov.

Vad det gäller kompetensen som skall finnas inom bibliotekets fyra väggar lyftes exemplet med en T-kompetens fram där det bör finnas en bredd samtidigt som det måste finnas en specialistkompetens inom ett mer avgränsat område. Krav på såväl bred kompetens som spetskompetens inom en liten organisation kan emellertid bli svårt att tillgodose och det är viktigt, fortsatte Ann, att bibliotek odlar en kultur där man är öppen med vad man kan och vad man inte kan.

Det är svårt att räcka till överallt och att arbeta med alla frågor samtidigt. Det gäller att göra medvetna val. Genom att göra medvetna val kan bibliotek anpassa sin verksamhet efter nya och förändrade behov och också i fortsättningen vara en angelägen verksamhet i samhället. Ann avslutade sitt anförande med ett klipp från Youtube med tankar hämtade från Steve Jobs. ”Stay hungry, stay foolish”.  Är man nyfiken kan man komma långt, är man inte det kommer man ingenstans alls.

http://www.youtube.com/watch?v=PQtZIcodQAk

 Per