Visar alla blogginlägg med kategorin:
Organisation och ledarskap

Biblioteksrådet

Många, men långt ifrån alla, vet att jag sitter med i Biblioteksrådet, som är en samverkansgrupp mellan olika typer av bibliotek i Stockholms län, och där jag representerar skolbiblioteken. Jag tar tillfället i akt i denna blogg att berätta för alla er som inte vet, vad Biblioteksrådet är.

 Rådet träffas fyra gånger per år med representanter från landstingets kulturförvaltning, folkbibliotek, skolbibliotek, högskolebibliotek, specialbibliotek, bibliotek inom Stockholms läns landsting och Regionbibliotek Stockholm. Syftet med rådet är att initiera fortbildning, utvecklingsprojekt, marknadsföringsinsatser och annat som ger samverkansvinster. Vi diskuterar frågor som berör biblioteksverksamheten vad gäller nationell, regional och lokal karaktär.

Biblioteksrådet har tagit fram en regional biblioteksplan, vars syfte är att förbättra biblioteksservicen ur ett användarperspektiv, tydliggöra bibliotekens betydelse och roller i information, kultur, utbildning, forskning och regional utveckling, och att fungera som ett verktyg för framtida samverkan och samarbete för de olika bibliotekshuvudmännen i länet.

Biblioteksplanens mål är att skapa en bild av biblioteksverksamheten i Stockholms län, att identifiera och analysera strategiska utmaningar för länets bibliotek, och att identifiera och föreslå strategiska samverkansområden för perioden fram till och med 2014.

Det är intressant att träffa bibliotekarier och biblioteksansvariga för andra typer av bibliotek och sätta skolbiblioteksverksamheten i ett större perspektiv. Speciellt för skolbibliotekens utveckling är kontakterna med högskolebiblioteken. Vad behövs för att vi ska kunna närma oss varandra i form av kunskap om vad eleverna kan och inte kan vad gäller informationssökning och källkritik.

Jag sitter även med Biblioteksrådets arbetsgrupp för Sociala medier: http://smbib.wordpress.com/about/

Vårens blogginlägg har handlat om vad som är på väg in och vad är på väg ut?

Sociala medier som är väg ut i ungdomarnas värld och trendspaningarna i skolbiblioteket, har en stor fokus i folkbiblioteken exempelvis. Det är intressant att följa olika verksamhet och hur man ser sociala medier vågen röra på sig, från krus på ytan till stora vågor på havet.

 

Just nu sitter följande personer i Bibliotekrådet:

Krister Hansson, Regionbibliotekarie, Regionbibliotek Stockholm, ordförande

Lisa Martling Palmgren, Bibliotekschef, Konstfack

Gunilla Lilie Bauer, Överbibliotekarie, Sveriges Riksdag

Elisabeth Aldstedt, Områdeschef, Stockholms stadsbibliotek

Margareta Berg, Bibliotekschef, Botkyrka kommun

Marie Källberg, Chefbibliotekarie, Karolinska Universitetssjukhuset

Kristina Solberg, Handläggare, Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting

Karin Grönvall, Bibliotekschef, Södertörns högskola

Lars Andersson, Bibliotekschef, Tyresö kommun

Anders Eriksson, Direktör, Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige

Sofie Nilsson, Bibliotekarie, Blackebergs gymnasium

/Sofie Nilsson, Blackebergs gymnasium