Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Franska

Google docs

Jag har fått äran att ta en lektion i franska. Då jag inte kan ett ord på franska, kommer jag att prata om vikten av språk, läsning och gör en övning med hjälp av google docs och eleverna egna mobiltelefoner.

I google docs kan man göra frågeformulär, och när eleverna med sina mobiltelefoner svarar på frågorna kan man se i realtid hur mycket kunskap de har som grupp. Det går även att se individuella svar, men det är inget som är aktuellt för min del. Ett perfekt lätt sätt att genomföra en formativ bedömning i klassrummet eller på bibliotekets smartboard.

20130821-194609.jpg

Det kommer även att bli ett lätt och roligt sätt för eleverna att testa deras egna kunskaper. Speciellt nu när alla elever ska få sin egen device, och kan använda sina datorer, läsplattor eller smartphones. Genom google docs kan man även göra självtest för eleverna och de kan direkt se deras resultat, genom ett brev till deras mail.

Jag kan tänka mig många användningsområden att använda denna metod som bibliotekarie, både källkritiksfrågor och bibliotekskunskap.

//Sofie Nilsson, Blackebergs gymnasium