Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
informationssökning

NE, Wikipedia och källkritiken

NE och Wikipedia ur källkritisk synvinkel – jätteintressant ämne som stadens gymnasiebibliotekarier nyligen har fördjupat sina kunskaper kring. Ylva Pettersson, lärare vid Katedralskolan i Skara och styrelsemedlem i Wikimedia Sverige har föreläst för vårt nätverk och vi fick många nya insikter om våra två käraste encyklopedier på nätet.

Att vi varnar våra elever för Wikipedia på grund av dess bristande tillförlitlighet är ju standard. NE lyfts ofta fram som ett kvalitetsgranskat bättre alternativ. Därför var det intressant att höra Ylva Pettersson utmana något av NE:s kvalitetsgaranti. Det största problemen med NE i detta sammanhang menar Ylva Pettersson dels är dåliga källhänvisningar, dels tycker hon att det inte ges någon vidare information om de experter vi förutsätts lita på. Dessa förhållanden har lett till att hon numera avråder sina elever från att använda både NE och Wikipedia som akademisk källa. Håller du med henne?

Efter att Ylva Pettersson lyft både poänger och problem med att använda NE i undervisningssammanhang så fick vi veta mer om organisationen bakom Wikipedia. Vi fick bland annat lära oss mer om de artiklar som dubbats som ”utmärkta”. Dessa har gått igenom en granskningsprocess där alla källor och noter har granskats, neutraliteten har synats, checklistan över att allt viktigt finns med är komplett, den senaste forskningen finns med, artikeln är välskriven och så vidare.

Men alla artiklar på Wikipedia går ju igenom en publik granskningsprocess och det är också därför som Ylva Pettersson menar att det är så intressant att anamma ett arbetssätt där eleverna utformar egna artiklar i Wikipedia. Fördelarna för lärandet handlar då till exempel om att

  • När eleverna skriver på Wikipedia får de konstruktiv feedback från en utomstående.
  • Det finns en tydlig ribba – om kvalitets- och relevanskriterierna inte uppnås blir artikeln raderad.
  • Det är en bra ingång för diskussion om källhänvisningar och för övning på att ange källor.
  • Eleverna tvingas reflektera kring upphovsrätt när de vill lägga upp bild, film, musik och så vidare.

Så fram för fler elevskapade artiklar på Wikipedia! Detta arbetssätt innebär ju att eleverna måste hitta relevant och tillförlitlig information att utgå från i sina artiklar och bli bättre på att bedöma just dessa kvaliteter. Och i och med 1-1 så skapas ju fantastiska nya möjligheter för detta. Och här kommer också gymnasiebiblioteket och gymnasibibliotekarien med in i bilden som en viktig vägledare.

I och med att Katedralsskolan 2007 införde 1-1 kunde Ylva Pettersson verkligen anamma möjligheterna att låta eleverna bli sina egna producenter i wiki-projekt, bloggar med mera. I och med detta menade Ylva att hon blivit än mer beroende av skolans bibliotek än tidigare.

Ljuv musik för våra bibliotekarieöron…

Läs mer om Ylva och hennes undervisning i en artikel i Lärarnas nyheter.

/Elin Hirschfeldt
Samordnare för Mediotekets Nätverk för gymnasiebibliotekarier

Gymnasiearbetet och andra stora projekt

 

 Alla kommunala gymnasieskolor i Stockholm har en mängd oumbärliga resurser för skolarbetet, centralt inköpta och därför billigare för skolan.
 På den här bloggen tänker jag tipsa om godbitar som kanske gått dig förbi ?
Resurser som skolpersonal coh elever kommer åt  på skolan och utanför via Fronter.  

Jag  börjar med en av mina favoriter,  Claro Capture. När jag arbetade som lärare i samhällskunskap hade jag många elever som ägnade lång tid till  att söka på nätet men som till slut gav upp och bad om en bok. De samlade på sig artiklar i mängd men tappade källor och hade ingen överblick över det insamlade materialet.

Svaret på detta är Claro Capture  som ingår i Claro Read. Genom att aktivera Claro Capture när men surfar på nätet  kan du samla ihop text från alla sorters dokument och webbsidor, och få med källhänvisning automatisk  i en projektfil. Det blir prydligt och förpackat med  rubrik , ingress och källa.  För att systematisera det insamlade materialet kan du lägga färgmarkeringar för olika avsnitt, exempelvis metod, analys. Det underlättar i struktureringsfasen.
Vill du ha hjälp att komma igång är din skolbibliotekarien ett säkert kort. Skoldatateket har  också gjort en bra manual för att använda Claro Capure

 

 

 

 

 Elisabeth Söder

Nyfiken på Wikipedia, Norge, källkritik, Baltikum, historia och skolbibliotek?

 

Den här veckan har du chansen att stilla din nyfikenhet. Einar Spetz, gymnasiebibliotekarie  och en av våra bloggare i Svindlande höjder bemannar gratistjänsten Bibblan svarar

 Bild:  Beatrice Murch (blmurch)  från Wikimania 2009

 

Elisabeth Söder
Medioteket