Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Östra real

Kort rapport från internetdagarna

Internetdagarna är en årlig konferens i regi av Stiftelsen för internetinfrastruktur (.se) [pʉ:ŋt ɛss e:]. Årets konferens på Stockholm Waterfront besöktes av Hanna Torsson Freij, Einar Spetz och Dora Vinterhed.

.Det var två intensiva dagar med mängder av konferensspår att följa. Båda dagarna innehöll så kallade keynote-presentationer; influgna internationella talare och aktivister med nätet och hela världen som arbetsplats.

Mason

Första dagen inleddes av Hilary Mason, IT-entreprenör från New York, känd som grundare av företaget Fast Forward Labs. Mason har, genom nätverket HackNY, hjälpt till att slussa teknikologistudenter till nystartade IT-företag. Anförandet på Waterfront handlade analys av stora datamängder, Big Data, en enligt Mason underutnyttjad och hittills alltför snävt utnyttjad resurs. Förutsatt att Big Data också är öppna och möjliga att ta del av, borde det utnyttjas inom all slags nydanande verksamhet. Det vill säga inte vara förbehållet databranschen. Det var svårt att missta sig: Mason såg optimistiskt på användningen av Big Data.

sinker

En annan, mer pessimistisk stämning förmedlades av Dan Sinker, verksamhetschef vid Knight-Mozilla OpenNews. Sinkers tema var dataminingjournalistik ur ett undergroundperspektiv. Sinker företrädde tillsammans med näste talare, Evgenij Morozov, ett i jämförelse med Hilary Mason en dystrare syn på möjligheterna som ligger i Big Data. Morozov, fri intellektuell med rötterna i Vitryssland, numera USA:baserad, ansåg att Big Data förvandlar människor till produkter. Majoriteten är gladeligen villig att ge upp sin integritet för en gnutta bekvämlighet när vi ger nätjättarna tillgång till vår mejlväxling, sociala medier, appar och cookies, utan att vi närmare ägnar följderna någon överdriven eftertanke. Efter inledningsanförandena delade sig konferensen i olika spår. Ett tema var inskränkning av frihet och de ”möjligheter” som internet ger för att övervaka internetanvändarna. Det fanns en klar tanke med detta spår: att faktiskt mana till kamp mot övervakningen. Mycket handlade om att inte låta terrorhotet ursäkta övervaknings utvidgning. Det handlade också om företagens makt och en talare avhandlade negativa effekter av handelsavtalet TTIP. En talare med bakgrund i NSA beskrev hur organisationens underrättelseverksamhet fungerade. En serie presentationer hade bloggverktyget WordPress som gemensam nämnare. Alla möjliga aspekteter täcktes in, men den kommersiella användningen av WordPress betonades mest.

zuckerman

Dag två talade Ethan Zuckerman, amerikansk medieforskare och internetaktivist. Zuckerman vände sig mot den riktade reklamen på internet. Som han kallade dålig för såväl företag som användare och som bygger på insamling av Big Data och kräver övervakning. Själv förespråkar Zuckerman mikrobetalningar och prenumeration som affärsmodell. Därefter: Nnenna Nwakanma, aktivist och regional samordnare för World Wide Web Foundation på den afrikanska kontinenten. Nordamerika, Europa och Asien har hittills dominerat internetvärlden.

Att Afrika nu kommer starkt kommer att påverka hela internet, ansåg Nwakanma. Föreställ er: i Etiopien närmar sig befolkningen snabbt 100 miljoner av vilka idag endast 10 procent har tillgång till internet. ”Vad händer när alla i Afrika får tillgång till Internet”, frågade Nnenna Nwakanma publiken retoriskt och svarade sedan själv: ”We’re going booom!” Nwakanma knöt resonemanget till frågan om internettillgång som en rättighet.

Parsons

Kathryn Parsons; grundare av det digitala utbildningsföretaget Decoded höll därefter från huvudscenen ett brandtal om nödvändigheten att lära barn och unga att programmera, en idé som vunnit mark åtminstone i Storbritannien där programmering tidigt introduceras i skolgången. Frågan är i vilken grad kodning faktiskt är en avgörande nyckelkompetens. Den andra dagen handlade om sociala medier och deras inverkan på den traditionella massmedia. Det presenterades en rapport som gjorts om Twitter och hur den påverkar innehållet i pressen. Det varnades för att åsikter som kommer till uttryck genom sociala medier framställs som mer representativa för den allmänna opinionen, än vad de faktiskt är. Twitter som en plattform för en elit av tyckare, var tema som ofta återkom i diskussionerna; hur sociala medier påverkar massmedierna och omvänt, var ett annat. Det ansågs vara en stor begränsning att vara så kortfattad som på Twitter. Klickraketfenomenet, att få innehåll maximal mycket delat genom sociala medier, ansågs påverka både utgivarnas rubriksättning och journalistiska prioriteringar. Hur viktig är då källkritiken i de sociala mediernas tidevarv?

Möjligheten till snabb spridning av information, fräcka lögner och dessinformation ställer oss inför kravet om ett källkritiskt förhållningssätt. En del av diskussionen handlade om gränsen mellan det privata och det offentliga samtalet, att den har suddats ut. Ett annat samtal handlade om hur plattformarna för samtalen påverkar det offentliga samtalet. En positiv aspekt är att sociala medier har gjort det möjligt för nya grupper att göra sin röst hörd på ett sätt som kanske innan var svårt. Andra spår dag 2 var sökoptimering och internets framtid i Sverige. Det som diskuterades var inget mindre än alltings digitalisering, hur mycket underhåll, utbyggnad och utveckling som kommer att krävas.

realiteterYtterligare ett spår fokuserade på digitalisering på individnivå: att vara uppkopplad eller fysiskt och psykiskt inkopplad genom implantat, armband och digitala komponenter som mäter välbefinnande, kroppens funktioner och återrapporterar dem via internet. I bakgrunden skymtade frågan ”måste etiken bakom detta diskuteras eller kan man helt sonika ohejdat glädja sig åt internetteknikens landvinningar?”

Hanna Torsson Freij
Einar Spetz
Dora Vinterhed

– Se flera bilder från Internetdagarna 2015: Länk
– Internetdagarna 2015: Webbplats med filminspelningar av Keynotes

Sthlm gymnasieskolors Poetry Slam 2013

Alla deltagare 2013. Prisvinnarna med rosor
Alla deltagare 2013. Prisvinnarna med rosor

För tredje året i rad har Stockholm stads gymnasieskolor arrangerat Poetry slam. I årets tävling medverkade elever från fyra skolor: Östra Real, som även var värd i år, Thorildsplans gymnasium, som initierat tävlingen från början 2011, Blackebergs gymnasium och Kärrtorps gymnasium.

Årets tema:

Livet, en kort dröm

Sorg & Oro, Kram & Kyss och Liv & Kiv

Tanken är att genom att ha kursmålen och examensmålen som grund för tävlingen, kan skolbibliotekarien samarbeta med lärare från både ämnet svenska och engelska. Att arbeta med elevernas kreativa process, som skrivande och muntligt framförandet gör att eleverna får en paus från skolans traditionella hets och stress. Meningen är också att eleverna ska få ett mervärde genom att de träffar andra elever fram andra klasser på skolan, men även över skolgränserna.

Kan man verkligen tävla i poesi? Många tycker inte det, men som årets MC Sibon Kabir sa: -Vi gör det i alla fall!

Det prestigefyllda priset utgörs av en liten pokal till vinnaren, men framför allt vinner man hem värdskapet till sin skola till kommande årets Poetry Slam.

Årets vinnare gick till Alexander Olsson Nelin, från Kärrtorps gymnasium.

På andra plats, med endast 1 poängs skillnad, kom Pouya Farhang, som även är årets retorikvinnare på Blackebergs gymnasium.

Sista finalisten kommer från värdskolan Östra Real, Shirin Jamshir.

Fantastiska finalister och jag ser fram emot nästa års Poetry slam på Kärrtorps gymnasium.
/Sofie Nilsson, Blackebergs gymnasium