Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
skolbibliotek i världsklass

En skola i världsklass kan inte ha ett skolbibliotek i gärdsgårdsserien

Andra dagen, på Skolbibliotekskonferensen 2013, inleds med att Elin Lucassi (@rit_lucassi) informerar oss om att skolbibibliotekens myndighet är KB, något som jag tror inte många visste. Oftast talar skolan med skolverket och det är dit man vänder sig om man har frågor eller krav. Enligt KBs undersökning som vi alla har läst saknar 1 av 6 skolor skolbiblioteket helt, 16 % saknar skolbiblioteket på den egna skolan och 50 % saknar ett bemannat skolbibliotek. Uträkningar visar att det skulle kräva 1,5 miljarder att bemanna alla skolbiblioteket i Sverige. Varför ska det vara så krångligt med skolbibliotek?

Jo, det är för att skolbiblioteken tillhörighet är en osäkerhetsfaktor. På myndighetsnivå finns bland annat KB, på kommunnivå delas ansvaret på antingen utbildningsförvaltningen eller kultur och fritidsförvaltningen. Personalen kan ha tre chefer på chefsnivån, antigen en administrativ chef, en pedagogisk chef eller en bibliotekschef. På den egna enheten kan man antigen tillhöra ett pedagogiskt lärarlag eller ”Övrig personal”. På detta sätt är det svårt att ena skolbiblioteken. Den enda som har ett faktiskt mandat i skolbiblioteken är skolledaren medan SKL, KB och skolinspektionen bara att ett visst mandat, då exempelvis KB har ansvaret för underlag så som statistik och kartläggning.

Det finns även en osäkerhet kring funktion ute i skolbiblioteken. Många sätter sitt bibliotek på piedestal och går gärna ut med att det är skolans hjärta och ögonsten, men de har ingen aning om vad ett skolbibliotek är och har ingen plan för det. Skolledaren vet inte vad de ska ha skolbiblioteket till och pedagogerna vet inte hur det ska användas.

Men det finns hopp och en väg fram, nu när det är lagstiftat, vi har läroplan och kursmål att gå efter, bibliotekariens expertis är ett komplement till lärarnas. Det är viktigt att skolbiblioteken har en närvaro i styrdokumenten och att man har skolhuvudmannens engagemang och kompetenta kollegor.  Och på tal om kompetenta kollegor tar Göran Brolund, SO-lärare på Fyrisskolan, vid efter Elin. Han talar om faktiska projekt han har med skolbiblioteken och det är inte undra på att två av hans skolor han jobbat på har utsetts till Årets skolbibliotek. Vidare på talarlistan står DIKs utredare Stina Hamberg, som är med och utser Ett skolbiblioteks i världsklass, men sloganen En skola i världsklass kan inte ha ett skolbibliotek i gärdsgårdsserien.

//Sofie Nilsson, Blackebergs gymnasium

En skola i världsklass kan inte ha ett skolbibliotek i gärdsgårdsserien

Rubriken kommer från DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation. De har gjort en sammanställning över skolbibliotek som håller världsklass i Sverige. Fyra skolbibliotek i Stockholm finns med på listan: Adolf Fredriks musiklasser, Blackebergs gymnasium, Hjulsta grundskola och Spånga gymnasium och grundskola 

Kriterier som krävs av skolbiblioteket är:

  • Är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • Samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • Stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • Stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • Erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • Har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Finns ditt skolbibliotek inte med trots att det uppfyller DIK.s kriterier? Skriv till Stina Hamberg  på DIK  och nominera.

En lustig slump? En gemensam nämnare för de  skolbibliotek i Stockholm som blivit nominerade är att de bloggar om skolbibliotek. Skolbibliotekarierna från Hjulsta och Adolf Fredrik har bloggat länge med bloggen Vad gör de i biblioteket ?   Gymnasiebliotekarierna från Spånga och Blackeberg kommer ni att få läsa mer av i Svindlande höjder:

Elisabeth Söder, Medioteket