LUS:ar alla lärare sina elever?

Nej. Många kommuner använder LUS som ett verktyg i bedömningen av elevers läsfärdigheter men inte alla. I Stockholm lus:ar alla F-6 lärare sina elever därför att det finns ett politiskt beslut som säger att vi ska göra det. Syftet är att kunna följa upp samtliga elevers läsfärdigheter för att kunna styra resurser dit de bäst behövs.

2 kommentarer

  1. a-hammarhjelm, 3 februari 2011

    God Läsutveckling är också ett läsutvecklingsschema som används för att följa elevernas läsutveckling från förskoleklass till årskurs 3-4! Det innehåller fem dimensioner; fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och läsintresse. Det används i syfte att följa varje elevs läsutveckling inom de olika dimensionerna. Det finns nivåer inom varje dimension som är önskvärda att uppnå efter varje årskurs.Anna HammarhjelmLågstadielärare och Dyslexipedagog

  2. Toura, 5 februari 2011

    GLUS är ett bra material för lärare som inte arbetar med helklass. För lärare som har 30 elever är det inte realistiskt att hinna använda GLUS för samtliga elever enligt min erfarenhet. Vad anser du?

Lämna ett svar till Toura Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.