LUS och att läsa med god förståelse!?

Bo Sundblad skriver: ”Alla kvaliteter i LUS handlar om att läsa med förståelse. Elever som läser utan att förstå är mekaniska avläsare och de hamnar utanför schemat.” (Komplement till Nya Lusboken sid. 13)Bo Sundblad är mycket tydlig med att flytande läsning utan förståelse inte går att bedöma med LUS! Flytande läsning utan förståelse kallar Bo Sundblad för ”mekanisk läsning” och han skriver att den inte fungerar som underlag för att bedöma med LUS. Två grupper av elever är särskilt aktuella i den här frågan; dels elever med annat modersmål än svenska, dels elever som har en utvecklingsstörning. För den första gruppen är det viktigt att hålla isär språkförståelse/behärskning och läsutvecklingsnivå. För att göra elevens läsutveckling rättvisa är det nödvändigt att samarbeta med modersmålsläraren för att få veta hur elevens läsfärdigheter getaltar sig på modersmålet. Eleven kan mycket väl läsa flytande med god förståelse på sitt modersmål samtidigt som denne inte gör det på svenska. Ett sätt för att lösa detta dilemma är att beskriva elevens läsfärdigheter i kommentarsfunktionen i Skolwebben. Vi har samma dilemma för elever som har en utvecklingsstörning. Genom att beskriva hur och vad eleven läser kan läraren ändå fånga in olika kvaliteter i elevens läsning för att understryka och peka på nya steg i elevens läsutveckling. Centralt i en LUS-bedömning är just att med ord beskriva varje ny färdighet i läsutvecklingen. Det kan här handla om avläsningen, bokval, genrekunskap, motivation och intresse likaväl som en ny eller fördjupad förståelse av de lästa texterna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.