Datoranvändning ger sämre läsning!?

Så nu skulle det vara bevisat!? och det gäller barnens datoranvändning på fritiden.  Monica Roséns forskningsstudie undersöker läskompetensens förändring 1971 – 2001 bland 9-10 åringar i Sverige och fyra andra länder. Huvudresultatet visade att ökad datoranvändning på fritiden leder till försämrade läsprestationer. Orsaken är egentligen enkel – vi har en viss tid till vårt förfogande och när vi lägger den på t.ex. datorn så minskar tiden för läsning vilket i sin tur ger en försämrad läsfärdighet. Studien fann också en minskning av bibliotekslån av böcker på fritiden. Hitintills har vi främst sökt förklaringen till den försämrade läsningen i skolans arbete; få forskningsstudier har varit inriktade på förändringar i barns hem- och uppväxtvillkor och/eller andra samhällstrender. Denna studie lyfter förändrade läsvanor på fritiden som en av förklaringarna till de senaste 10-15 årens nedgång i läsförmåga hos våra elever – och detta gäller särskilt de duktiga läsarna. Vad säger vi om detta???

Läs om studien på: http://www.ufn.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//barns-nya-datorvanor-ger-samre-lasformaga.cid991610

Slutrapporten kan du ladda ner från: http://www.rj.se/svenska/1158/var/fundID/394

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.