Grundläggande läsfärdighet – hur är läget?

Var 5:e elev når idag inte upp till det som räknas som en grundläggande läsnivå i PISA. Redan 1996 presenterade Skolverket  i rapport 115 ”Grunden för fortsatt lärande” resultaten från  en studie som OECD och Statistics Canada genomförde om vuxnas läs-, skriv- och räkneförmåga (IALS-studien, International Adult Literacy Survey). Deltagande länder var Sverige, USA, Canada, Tyskland, Polen, Schweiz och Nederländerna. Resultaten pekade på att nästan var tredje vuxen inte klarade att ”läsa mellan raderna”.

Vad gör vi? Helén Ängmo, ny tillförordnad generaldirektör på Skolverket, pekar på flera åtgärder som redan är igång för att förbättra elevernas resultat och öka likvärdigheten.
”- Vi har genom regeringsuppdrag bland annat tagit fram tydligare kursplaner med ett centralt innehåll som ska öka likvärdigheten. Vi erbjuder kompetensutveckling inom lärar- och förskolelyftet och satsar på matematikutveckling och en läsa-, skriva- och räknasatsning för yngre elever.” Läs mer på Skolverket.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.