Visar alla blogginlägg från: juni 2011

Sommar, sol, bad och LÄS

Sommarlån låter som en bra idé! Augusti känns säkert avlägset så här i början av det syrendoftande juni OCH det är just det som är finessen. Tänk vad mycket vi hinner läsa; på strandfilten, i bilen, under de sköna ljusa sommarkvällarna och när det kommer regniga dagar. Jag hoppas att alla våra elever tar chansen att läsa i sommar och blir påhejade av oss lärare men också av sina föräldrar. Det är nämligen så finurligt att de som läser under sommarledigheten utvecklar sin läsfärdighet vilket gör att de klarar läsningen i skolan avsett mycket bättre i augusti jämfört med före sommaren. Den som inte läser har tappat i läsfärdighet när sommaren är över.

Tänk vad mycket detta betyder när det upprepas varje ledighet! Och det kommer att synas i LUS-bedömningarna.

Jag lär få fullt upp

Jag kommer att ha fullt upp även fortsättningsvis i mitt arbete med frågor inom läs-, skriv- och språkutvecklingsområdet! I alla fall när man ser vad Skolinspektionen redovisar i sin senaste rapport.

”Två tredjedelar av skolorna (14) behöver utveckla arbetet med att på skolövergripande nivå följa upp och utvärdera måluppfyllelsen för alla elever, inklusive elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. […]

Två tredjedelar av verksamheterna (13 av 21) fokuserar vid kartläggningar och utredningar främst på den enskilde elevens styrkor och svårigheter. Förhållanden på grupp- och organisationsnivå, exempelvis undervisningens innehåll och metoder, belyses inte på motsvarande sätt. Det innebär att det saknas ett helhetsperspektiv. Råd och rekommendationer utifrån utredningarna får ett tydligt genomslag i endast hälften av skolorna. ”

Läs mer på  Skolinspektionens webb.

Anna Lötström, projektledare Skolinspektionen, berättar om granskningen.

Mitt uppdrag som utvecklingslärare är bl.a. olika typer av kompetensutveckling inom läs- och språkutveckling inklusive stöd till rektorer och skolor i kringarbetet med detta. I augusti kommer en ny uppdaterad presentation av vad jag erbjuder Stockholms grundskolor på PedagogStockholm. Tveka inte att höra av dig med frågor!

Bornholmsmodellen

Bornholmsmodellen är en arbetsmodell som växte fram ur en behandlingsstudie av 6-åringars första lästräning. Kärnan är att träningen måste ske konsekvent och kontinuerligt. Enligt neuroforskaren Torkel Klingberg rör det sig om minst 50 timmars träning över flera månader för att ge resultat men då ger det också resultat enligt flera vetenskapliga studier. Det betyder att det inte räcker med att leka språklekar ibland när det finns tid utan det måste ske konsekvent och löpande, som en naturlig del i det dagliga arbetet.