Visar alla blogginlägg från: augusti 2011

”Ett slags trolleri…

…som händer i huvudet.”

Ett citat ur den reviderade och utvidgade nyutgåvan ”Böcker inom och omkring oss” av Chamber.

Har du läst Chambers tidigare så läs boken igen! Om inte så läs boken!

En bok som varvar teori och resonemang kring läsning och läsundervisning. Boken ger mig också konkreta och praktiska förslag på hur jag kan göra för att hjälpa mina elever att utvecklas som läsare men också hur man leder boksamtal.

Vilken metod är den bästa när barn ska lära sig läsa?

Vad tycker forskare och ”läsexperter” som t.ex. Barbro Westlund, Åke Edfeldt, Ragnhild Söderberg, Anita Hjälme och Ingvar Lundberg?

8 välrenommerade personer delar med sig av sina kunskaper och tankar. Hör och se dem genom att klicka på länken: Se och hör dem på UR:s webb.

Inte är sommaren slut än!?

På NEA:s (National Educational Association) sida kan du se en skola rocka loss om läsning.

Read to your child!

Barack Obama svarade följande (på frågan vad en medborgare kan göra för sitt barn) i en intervju under presidentkampanjen ”turn off the TV, put away the video games, and read to your child.” . Någon som vet om någon av våra politiker har sagt något liknande?

612 träffar i Lgr11

”Resonemang” får 612 träffar i Lgr11.  Begreppet förklaras i NE med ”det att resonera; med tonvikt på resultatet, särskilt om enstaka persons tankegång.”.  Att resonera är en klart språklig aktivitet! Slutsats? Min slutsats är att vi ska satsa på att lära våra elever att vara nyfikna, ställa frågor, utveckla sina tankar, diskutera med kamrater, lärare och andra, svara på varandras frågor, relatera till vad de läst, sådant de vet, vad de hört osv.

Tjaaa, likheterna med undervisning i läsförståelsestrategier är påfallande. Resonera handlar om att ”tänka om” fenomen men lika gärna om texter.

Hållbar utveckling

Många av oss har deltagit i stegtävlingar på jobbet men varifrån kommer stegräknaren? Två konstnärer har dokumenterat stegräknarens väg från Stockholm via lastbil, godståg, containerfartyg och lastbil igen till fabriken Kina. Resan varade 37 dygn. Kanske något att använda i undervisningen?

Läs om stegräknarens väg i text och bild: http://logisticsartproject.com/

Varför älskar jag att läsa?

Barnens romanpris delas ut för andra året. En jury med fem elever i åk 6 diskuterar fem böcker för att nominera en segrare. ”Bokprat” värt att lyssna på! Låt dig inspireras och lyssna på: Intervjusamtal inför prisutdelningen. 

Sidan för Barnens romanpris.

På, mellan och bortom raderna

I läsundervisningen talar vi om att läsaraderna, mellan raderna och bortom raderna. Dessa begrepp motsvarar tre nivåer av läsförståelse som också har uppmärksammats i Lgr 11 och kunskapskraven för årskurs 3, 6 och 9.

Det första innebär att läsaren bokstavligt kan läsa vad som står, beskriva vad som händer och svara på enklare frågor med hjälp av texten. Detta stämmer med kunskapskraven för årskurs 3.

Att läsa mellan raderna, eller göra inferenser, förutsätter att läsaren är medskapare i tolkningen av texten och förstår sådant som inte är helt klart utskrivet. I kunskapskraven för årskurs 6 står det att eleven ska kunna göra …enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texter innehåll och kommentera… samt …utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap….

Att läsa bortom raderna ställer helt andra krav på läsarens kognitiva utveckling och förmåga. Här klarar läsaren att kritiskt granska och värdera sin egen tolkning och relatera den till sin kunskap om världen. Inget som de yngre grundskoleeleverna klarar. I Lgr 11 finner vi denna förmåga först i kunskapskraven för betyg A för årskurs 9. Där beskrivs förmågor som …göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband…, …utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. kunskapskraven talar också om förmåga att föra välutvecklade och nyanserad resonemang, göra kopplingar och relatera till historiska och kulturella sammanhang.

Av läsaren/eleven krävs en välutvecklad läsförståelse, omvärldskunskap, erfarenhet och kognitiv förmåga men också en utvecklad förmåga att analysera, tolka, resonera, relatera, problematisera och utveckla egna tankegångar. För mig som lärare, oavsett ämne, är detta en stor utmaning i undervisningen!

PISA 2009 – Eleverna och nätet

Svenska elever är bra men inte bäst på digital läsning.

God traditionell läsning är nödvändigt men inte tillräckligt för att bli bra på digital läsning. Läsaren måste också kunna navigera i informationen. Dock visar det sig att de goda traditionella läsarna är duktigast på digital läsning.