På, mellan och bortom raderna

I läsundervisningen talar vi om att läsaraderna, mellan raderna och bortom raderna. Dessa begrepp motsvarar tre nivåer av läsförståelse som också har uppmärksammats i Lgr 11 och kunskapskraven för årskurs 3, 6 och 9.

Det första innebär att läsaren bokstavligt kan läsa vad som står, beskriva vad som händer och svara på enklare frågor med hjälp av texten. Detta stämmer med kunskapskraven för årskurs 3.

Att läsa mellan raderna, eller göra inferenser, förutsätter att läsaren är medskapare i tolkningen av texten och förstår sådant som inte är helt klart utskrivet. I kunskapskraven för årskurs 6 står det att eleven ska kunna göra …enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texter innehåll och kommentera… samt …utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap….

Att läsa bortom raderna ställer helt andra krav på läsarens kognitiva utveckling och förmåga. Här klarar läsaren att kritiskt granska och värdera sin egen tolkning och relatera den till sin kunskap om världen. Inget som de yngre grundskoleeleverna klarar. I Lgr 11 finner vi denna förmåga först i kunskapskraven för betyg A för årskurs 9. Där beskrivs förmågor som …göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband…, …utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. kunskapskraven talar också om förmåga att föra välutvecklade och nyanserad resonemang, göra kopplingar och relatera till historiska och kulturella sammanhang.

Av läsaren/eleven krävs en välutvecklad läsförståelse, omvärldskunskap, erfarenhet och kognitiv förmåga men också en utvecklad förmåga att analysera, tolka, resonera, relatera, problematisera och utveckla egna tankegångar. För mig som lärare, oavsett ämne, är detta en stor utmaning i undervisningen!

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.