F2

F2 syftar på att förståelsen gäller både läs- och hörförståelse.

Läsning innebär att ordavkodningsprocesser och förståelseprocesser samverkar i ett ömsesidigt beroendeförhållande. Om ordavkodningen fungerar dåligt drabbar det också läsförståelsen även om (hör)förståelsen skulle vara tillfredsställande. Om (hör-)förståelsen fungerar dåligt drabbar det också läsförståelsen även om ordavkodningen skulle fungera.

Kombinationen problem med ordavkodning men väl fungerande förståelseprocesser förekommer också likaväl som en god ordavkodning tillsammans med bristande förståelse.

Läsförståelse ska alltid finnas när jag bedömer elevers läsutveckling med hjälp av LUS.

Tunmer & Gough är forskarna som formulerat formeln L = A x F2 (+ M).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.