Visar alla blogginlägg från: oktober 2011

Introducera något nytt

Kanske var det så här svårt att gå från rulle till bok!?

Jag kan tänka mig en video i framtiden som visar hur man använder en smartphone…

10 000 timmar

Anders Ericsson en av de världsledande forskarna på ämnet expertprestationer. Han säger att ingen når absoluta toppnivåer utan att ha arbetat exceptionellt hårt. 10 000 timmar är det som gäller för att nå toppen, men det gäller också att öva rätt. Läs artikeln i Svd: Övning i 10 000 timmar slår medfödd begåvning.

Hur ska vi nu tänka runt profilklasser i matematik och liknande?

Strukturerade textsamtal

Monica Reichenberg menar att bok/textsamtal rör skönlitterära texter och att strukturerade textsamtal gäller sak/faktatexter.I arbete med boksamtal har vi t.ex. modellen av  Adrian Chambers med frågor som börjar ”Jag undrar….”
I dessa sammanhang bestäms textens mening av läsaren och sammanhanget.

För strukturerade textsamtal har vi t.ex. RU-modellen samt inferensträning enligt Lena Franzéns modell.

Karakteristiskt för RU (Reciprok undervisning) är att lärande sker i dialog med andra och tillsammans samt att eleverna får öva fyra specifika strategier (förutsäga, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta) vid läsning av texter.

LF (Lena Franzéns inferensträning) bygger på att eleverna får öva på tre olika typer av frågor (svaret finns ”precis där”/leta efter i texten/finns inte explicit uttryckt i texten).

I det strukturerade textsamtalet ska läsaren dels utvinna den mening som författaren har lagt in i texten, dels skapa förståelse i sitt eget huvud. 

 

 

 

 

Språket människans främsta redskap

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” (Lgr 11, sid 87, 222 och 239)

Så börjar texten för modersmål, svenska likväl som för svenska som andra språk. Första meningen står även först för ämnena teckenspråk för hörande, engelska samt moderna språk. Språket lyfts här till vårt främsta redskap! Nog måste det vara vårt främsta redskap i övriga ämnen också, eller hur?

Bok- respektive textsamtal

- skiljer de sig åt? Vad anser du?

Ska vi låta eleverna läsa tyst i skolan?

Vad svarar du på Bengts fråga?

Tack Bengt!

För en inspirerande ”hands on” föreläsning om hur vi kan göra litteraturundervisningen meningsfull. Allt mycket konkret med talande exempel på hur man kan arbeta med förförståelse, motivation och engagemang av eleverna. Finurligt att använda elevsvar (från litteratursamtal) som underlag för betygsdiskussion som kopplades till en analys av hur utvecklade de olika svaren kunde anses vara. Det blev också många exempel på läsning i förhållande till LUS-bedömning på olika nivåer. Bengt gav oss en fråga att diskutera på bloggen men den lägger jag separat.