Visar alla blogginlägg från: november 2011

Dilemma

Jag har fått frågan om inte kraven för flytande läsning med god förståelse skulle vara lägre för nationella ämnesprovet åk 3 än vad LUS-punkt 15 anger. Det finns en skillnad. Bedömningen av elevens läsning i NP sker i en provsituation med en text som eleven inte har valt själv och där förförståelsen utgörs av det gemensamma förarbete som läraren har gjort tillsammans med klassen. Vid bedömning av läsfärdighet med LUS så görs bedömningen med texter som eleven själv har valt och i en så gynnsam situation som möjligt. I båda fallen gäller bedömningen av ”läser flytande med god förståelse”. Två olika förutsättningar och två olika kontexter för eleven. Hur påverkar det bedömningen?

Vilka elever kommer till vår skola?

Startskottet gick förra veckan. Sju grundskolor i Stockholm deltar med svensklärare i grundskolans åk 6-9. Syftet är att utveckla svenskundervisningen i lokala utvecklingsarbeten. Varje skola har en gruppledare som får vetenskaplig handledning i arbetet med att formulera en konkret handlingsplan för ett fortsatt arbete på skolan. Igår träffade gruppledarna sin handledare, Gunilla Molloy för första gången. Arbetet sker i form av en forskningscirkel.

Många spännande frågor lyftes.  Några var: Vilka textvärldar rör sig mina elever i? Hur dras elevernas erfarenheter in i läs- och skrivarbetet? Hur tas olika elevinitiativ upp i det pågående läs- och skrivarbetet? Vilken klassrumskultur råder? Vilka typer av gensvar ges på elevernas läsande och skrivande? Hur samtalar man om läsande och skrivande och om texter som läses och skrivs? Varför läser och skriver man i skolan?

Ja, vad säger du?

Har du frågor om LUS?

Skriv din fråga som en kommentar. Då kan inte bara jag ta bollen och försöka svara utan också alla erfarna lärare som ”lusat” under många år.

LUS – Hann du inte anmäla dig sist?

Nu ligger en intresseanmälan upplagd för dig som skulle vilja gå en LUS-kurs men inte var snabb nog sist chansen fanns att anmäla sig. På det här viset ser jag hur stort behovet är så att jag lättare kan bedöma hur många kurser jag ska planera in.

Informationen finns på Läs- och språksatsningen.

Direktlänken till anmälningsblanketten är: intresseanmälan.